Eiendomsutvikling Vestfold AS
Juridisk navn:  Eiendomsutvikling Vestfold AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98086367
Thorsholmen 18 Thorsholmen 18 Fax:
3209 Sandefjord 3209 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 991163506
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 4/11/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Miki Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.22%
Resultat  
  
113.67%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.520.000 8.501.000 8.095.000 10.346.000 24.594.000
Resultat: 797.000 373.000 875.000 213.000 2.434.000
Egenkapital: 2.943.000 2.943.000 2.935.000 2.934.000 2.005.000
Regnskap for  Eiendomsutvikling Vestfold AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.520.000 8.501.000 8.095.000 10.346.000 24.594.000
Driftskostnader -7.530.000 -7.743.000 -6.898.000 -9.811.000 -21.662.000
Driftsresultat 990.000 759.000 1.197.000 535.000 2.932.000
Finansinntekter 39.000 89.000 34.000 3.000 23.000
Finanskostnader -232.000 -476.000 -355.000 -325.000 -521.000
Finans -193.000 -387.000 -321.000 -322.000 -498.000
Resultat før skatt 797.000 373.000 875.000 213.000 2.434.000
Skattekostnad -177.000 -85.000 -228.000 -41.000 -610.000
Årsresultat 621.000 288.000 646.000 171.000 1.823.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.334.000 19.012.000 22.985.000 25.828.000 29.961.000
Sum omløpsmidler 2.298.000 1.350.000 1.222.000 2.918.000 3.563.000
Sum eiendeler 26.632.000 20.362.000 24.207.000 28.746.000 33.524.000
Sum opptjent egenkapital 1.272.000 1.272.000 1.264.000 1.263.000 334.000
Sum egenkapital 2.943.000 2.943.000 2.935.000 2.934.000 2.005.000
Sum langsiktig gjeld 21.577.000 15.976.000 19.035.000 24.787.000 27.291.000
Sum kortsiktig gjeld 2.111.000 1.443.000 2.237.000 1.025.000 4.229.000
Sum gjeld og egenkapital 26.631.000 20.362.000 24.207.000 28.746.000 33.525.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.979.000 6.126.000 5.594.000 7.812.000 22.393.000
Andre inntekter 2.541.000 2.375.000 2.501.000 2.534.000 2.202.000
Driftsinntekter 8.520.000 8.501.000 8.095.000 10.346.000 24.594.000
Varekostnad -2.113.000 -2.110.000 -1.907.000 -4.394.000 -16.503.000
Lønninger -3.279.000 -3.033.000 -2.838.000 -2.638.000 -2.359.000
Avskrivning -846.000 -800.000 -752.000 -850.000 -1.027.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.292.000 -1.800.000 -1.401.000 -1.929.000 -1.773.000
Driftskostnader -7.530.000 -7.743.000 -6.898.000 -9.811.000 -21.662.000
Driftsresultat 990.000 759.000 1.197.000 535.000 2.932.000
Finansinntekter 39.000 89.000 34.000 3.000 23.000
Finanskostnader -232.000 -476.000 -355.000 -325.000 -521.000
Finans -193.000 -387.000 -321.000 -322.000 -498.000
Konsernbidrag 0 0 927.000 -2.263.000
Utbytte -620.000 -280.000 -645.000 -170.000 0
Årsresultat 621.000 288.000 646.000 171.000 1.823.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 28.000 126.000 34.000 0 0
Fast eiendom 24.107.000 16.681.000 17.401.000 18.066.000 23.333.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 199.000 270.000 321.000 28.000 78.000
Sum varige driftsmidler 24.307.000 16.951.000 17.722.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.935.000 5.230.000 0 0
Sum anleggsmidler 24.334.000 19.012.000 22.985.000 25.828.000 29.961.000
Varebeholdning 0 0 0 2.402.000
Kundefordringer 1.095.000 374.000 718.000 765.000 765.000
Andre fordringer 59.000 35.000 24.000 47.000 122.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.144.000 941.000 479.000 886.000 255.000
Sum omløpsmidler 2.298.000 1.350.000 1.222.000 2.918.000 3.563.000
Sum eiendeler 26.632.000 20.362.000 24.207.000 28.746.000 33.524.000
Sum opptjent egenkapital 1.272.000 1.272.000 1.264.000 1.263.000 334.000
Sum egenkapital 2.943.000 2.943.000 2.935.000 2.934.000 2.005.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 388.000 54.000
Gjeld til kredittinstitutt 18.000 0 0 0 3.017.000
Sum langsiktig gjeld 21.577.000 15.976.000 19.035.000 24.787.000 27.291.000
Leverandørgjeld 460.000 264.000 195.000 157.000 651.000
Betalbar skatt 78.000 177.000 651.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 444.000 349.000 350.000 355.000 182.000
Utbytte -620.000 -280.000 -645.000 -170.000 0
Annen kortsiktig gjeld 491.000 374.000 396.000 342.000 379.000
Sum kortsiktig gjeld 2.111.000 1.443.000 2.237.000 1.025.000 4.229.000
Sum gjeld og egenkapital 26.631.000 20.362.000 24.207.000 28.746.000 33.525.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 187.000 -93.000 -1.015.000 1.893.000 -666.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 0.5 2.8 0.8
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 0.5 2.8 0.3
Soliditet 11.1 14.5 12.1 10.2 6
Resultatgrad 11.6 8.9 14.8 5.2 11.9
Rentedekningsgrad 4.3 1.6 3.4 1.6 5.6
Gjeldsgrad 8.0 5.9 7.2 8.8 15.7
Total kapitalrentabilitet 3.9 4.2 5.1 1.9 8.8
Signatur
05.03.2021
SIGNATUR HVER FOR SEG
HOLM STICKLER PER-ERIK
SIGNATUR HVER FOR SEG
LINAAE JEAN BORRELLY
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex