Eiendomsutvikling Vest AS
Juridisk navn:  Eiendomsutvikling Vest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53413003
Postboks 532 Hystadvegen 41A Fax: 53415067
5412 Stord 5416 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 981342976
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 11/30/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.79%
Resultat  
  
-52.34%
Egenkapital  
  
2.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 206.000 221.000 859.000 1.192.000 1.253.000
Resultat: 51.000 107.000 -52.000 -41.000 118.000
Egenkapital: 1.700.000 1.660.000 1.566.000 1.617.000 1.790.000
Regnskap for  Eiendomsutvikling Vest AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 206.000 221.000 859.000 1.192.000 1.253.000
Driftskostnader -146.000 -103.000 -897.000 -1.058.000 -1.122.000
Driftsresultat 61.000 118.000 -38.000 136.000 130.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 3.000 0
Finanskostnader -10.000 -12.000 -13.000 -180.000 -12.000
Finans -9.000 -11.000 -13.000 -177.000 -12.000
Resultat før skatt 51.000 107.000 -52.000 -41.000 118.000
Skattekostnad -11.000 -12.000 0 -32.000 -31.000
Årsresultat 40.000 94.000 -52.000 -73.000 87.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.804.000 1.913.000 1.969.000 1.449.000 1.721.000
Sum omløpsmidler 76.000 48.000 193.000 521.000 817.000
Sum eiendeler 1.880.000 1.961.000 2.162.000 1.970.000 2.538.000
Sum opptjent egenkapital 1.450.000 1.410.000 1.316.000 1.367.000 1.540.000
Sum egenkapital 1.700.000 1.660.000 1.566.000 1.617.000 1.790.000
Sum langsiktig gjeld 165.000 222.000 268.000 22.000 149.000
Sum kortsiktig gjeld 16.000 79.000 328.000 330.000 599.000
Sum gjeld og egenkapital 1.881.000 1.961.000 2.162.000 1.969.000 2.538.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 150.000 221.000 859.000 1.072.000 1.253.000
Andre inntekter 56.000 0 0 120.000 0
Driftsinntekter 206.000 221.000 859.000 1.192.000 1.253.000
Varekostnad 0 0 -2.000 -7.000 -13.000
Lønninger 0 54.000 -682.000 -791.000 -761.000
Avskrivning -42.000 -56.000 -42.000 -40.000 -70.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -104.000 -101.000 -171.000 -220.000 -278.000
Driftskostnader -146.000 -103.000 -897.000 -1.058.000 -1.122.000
Driftsresultat 61.000 118.000 -38.000 136.000 130.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 3.000 0
Finanskostnader -10.000 -12.000 -13.000 -180.000 -12.000
Finans -9.000 -11.000 -13.000 -177.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -100.000 0
Årsresultat 40.000 94.000 -52.000 -73.000 87.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 21.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 40.000
Sum varige driftsmidler 0 461.000 517.000 0 40.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.804.000 1.453.000 1.453.000 1.449.000 1.660.000
Sum anleggsmidler 1.804.000 1.913.000 1.969.000 1.449.000 1.721.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 38.000 4.000 155.000 194.000 142.000
Andre fordringer 0 0 19.000 17.000 584.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 38.000 44.000 18.000 309.000 91.000
Sum omløpsmidler 76.000 48.000 193.000 521.000 817.000
Sum eiendeler 1.880.000 1.961.000 2.162.000 1.970.000 2.538.000
Sum opptjent egenkapital 1.450.000 1.410.000 1.316.000 1.367.000 1.540.000
Sum egenkapital 1.700.000 1.660.000 1.566.000 1.617.000 1.790.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 10.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 165.000 222.000 268.000 22.000 149.000
Leverandørgjeld 0 5.000 8.000 4.000 5.000
Betalbar skatt 11.000 2.000 0 11.000 39.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 7.000 42.000 120.000 117.000
Utbytte 0 0 0 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 65.000 278.000 95.000 437.000
Sum kortsiktig gjeld 16.000 79.000 328.000 330.000 599.000
Sum gjeld og egenkapital 1.881.000 1.961.000 2.162.000 1.969.000 2.538.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 60.000 -31.000 -135.000 191.000 218.000
Likviditetsgrad 1 4.8 0.6 0.6 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 4.8 0.6 0.6 1.6 1.4
Soliditet 90.4 84.7 72.4 82.1 70.5
Resultatgrad 29.6 53.4 -4.4 11.4 10.4
Rentedekningsgrad 6.1 9.8 -2.9 0.8 10.8
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.4 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 3.3 6.1 -1.8 7.1 5.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex