Eiendomsutvikling Lofoten AS
Juridisk navn:  Eiendomsutvikling Lofoten AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75541820
Postboks 664 Sjøgata 21 Fax: 75541821
8001 Bodø 8006 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 992102748
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/19/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
12.12%
Egenkapital  
  
-4.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -29.000 -33.000 -32.000 -32.000 -52.000
Egenkapital: -625.000 -596.000 -563.000 -531.000 -498.000
Regnskap for  Eiendomsutvikling Lofoten AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -13.000 -12.000 -13.000 -22.000
Driftsresultat -8.000 -13.000 -12.000 -13.000 -22.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -21.000 -21.000 -20.000 -19.000 -30.000
Finans -21.000 -21.000 -20.000 -19.000 -30.000
Resultat før skatt -29.000 -33.000 -32.000 -32.000 -52.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 -33.000 -32.000 -32.000 -52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 101.000 109.000 122.000 134.000 147.000
Sum eiendeler 101.000 109.000 122.000 134.000 147.000
Sum opptjent egenkapital -729.000 -700.000 -667.000 -635.000 -602.000
Sum egenkapital -625.000 -596.000 -563.000 -531.000 -498.000
Sum langsiktig gjeld 726.000 705.000 685.000 665.000 645.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 101.000 109.000 122.000 134.000 147.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -13.000 -12.000 -13.000 -22.000
Driftskostnader -8.000 -13.000 -12.000 -13.000 -22.000
Driftsresultat -8.000 -13.000 -12.000 -13.000 -22.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -21.000 -21.000 -20.000 -19.000 -30.000
Finans -21.000 -21.000 -20.000 -19.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 -33.000 -32.000 -32.000 -52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 101.000 109.000 122.000 134.000 147.000
Sum omløpsmidler 101.000 109.000 122.000 134.000 147.000
Sum eiendeler 101.000 109.000 122.000 134.000 147.000
Sum opptjent egenkapital -729.000 -700.000 -667.000 -635.000 -602.000
Sum egenkapital -625.000 -596.000 -563.000 -531.000 -498.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 726.000 705.000 685.000 665.000 645.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 101.000 109.000 122.000 134.000 147.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 101.000 109.000 122.000 134.000 147.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0
Soliditet -618.8 -546.8 -461.5 -396.3 -338.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.4 -0.6 -0.6 -0.7 -0.7
Gjeldsgrad -1.2 -1.2 -1.2 -1.3 -1.3
Total kapitalrentabilitet -7.9 -11.9 -9.8 -9.7
Signatur
23.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex