Eiendomsutvikling Lillehammer As
Juridisk navn:  Eiendomsutvikling Lillehammer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Veltevegen 95 Veltevegen 95 Fax:
2636 Øyer 2636 Øyer
Fylke: Kommune:
Innlandet Øyer
Org.nr: 998627435
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/25/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Snøhetta Regnskap Øyer As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.48%
Resultat  
  
70.3%
Egenkapital  
  
-4.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 789.000 748.000 894.000 857.000 861.000
Resultat: -60.000 -202.000 -395.000 58.000 43.000
Egenkapital: -979.000 -933.000 -775.000 -461.000 -497.000
Regnskap for  Eiendomsutvikling Lillehammer As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 789.000 748.000 894.000 857.000 861.000
Driftskostnader -598.000 -691.000 -1.106.000 -583.000 -611.000
Driftsresultat 191.000 57.000 -212.000 274.000 249.000
Finansinntekter 3.000 3.000 2.000 0 3.000
Finanskostnader -254.000 -262.000 -185.000 -216.000 -209.000
Finans -251.000 -259.000 -183.000 -216.000 -206.000
Resultat før skatt -60.000 -202.000 -395.000 58.000 43.000
Skattekostnad 14.000 45.000 80.000 -21.000 -18.000
Årsresultat -46.000 -157.000 -315.000 37.000 24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.832.000 4.944.000 5.025.000 4.851.000 4.998.000
Sum omløpsmidler 65.000 215.000 142.000 44.000 135.000
Sum eiendeler 4.897.000 5.159.000 5.167.000 4.895.000 5.133.000
Sum opptjent egenkapital -1.067.000 -1.021.000 -864.000 -561.000 -597.000
Sum egenkapital -979.000 -933.000 -775.000 -461.000 -497.000
Sum langsiktig gjeld 5.677.000 5.928.000 5.872.000 5.287.000 5.461.000
Sum kortsiktig gjeld 200.000 164.000 71.000 69.000 170.000
Sum gjeld og egenkapital 4.898.000 5.159.000 5.167.000 4.895.000 5.134.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 44.000 33.000 65.000 0 0
Andre inntekter 745.000 715.000 829.000 857.000 861.000
Driftsinntekter 789.000 748.000 894.000 857.000 861.000
Varekostnad -7.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -126.000 -126.000 -120.000 -126.000 -134.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -472.000 -558.000 -986.000 -457.000 -477.000
Driftskostnader -598.000 -691.000 -1.106.000 -583.000 -611.000
Driftsresultat 191.000 57.000 -212.000 274.000 249.000
Finansinntekter 3.000 3.000 2.000 0 3.000
Finanskostnader -254.000 -262.000 -185.000 -216.000 -209.000
Finans -251.000 -259.000 -183.000 -216.000 -206.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -46.000 -157.000 -315.000 37.000 24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 306.000 292.000 247.000 167.000 188.000
Fast eiendom 4.526.000 4.652.000 4.778.000 4.684.000 4.804.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 6.000
Sum varige driftsmidler 4.526.000 4.652.000 4.778.000 4.684.000 4.810.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.832.000 4.944.000 5.025.000 4.851.000 4.998.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 66.000 0 63.000
Andre fordringer 0 0 19.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 65.000 215.000 76.000 25.000 50.000
Sum omløpsmidler 65.000 215.000 142.000 44.000 135.000
Sum eiendeler 4.897.000 5.159.000 5.167.000 4.895.000 5.133.000
Sum opptjent egenkapital -1.067.000 -1.021.000 -864.000 -561.000 -597.000
Sum egenkapital -979.000 -933.000 -775.000 -461.000 -497.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.677.000 5.928.000 5.872.000 5.287.000 5.461.000
Leverandørgjeld 26.000 36.000 -10.000 54.000 19.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 173.000 128.000 81.000 15.000 151.000
Sum kortsiktig gjeld 200.000 164.000 71.000 69.000 170.000
Sum gjeld og egenkapital 4.898.000 5.159.000 5.167.000 4.895.000 5.134.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -135.000 51.000 71.000 -25.000 -35.000
Likviditetsgrad 1 0.3 1.3 2 0.6 0.8
Likviditetsgrad 2 0.3 1.3 2 0.6 0.8
Soliditet -20.0 -18.1 -9.4 -9.7
Resultatgrad 24.2 7.6 -23.7 3 28.9
Rentedekningsgrad 0.8 0.2 -1.1 1.3 1.2
Gjeldsgrad -6.0 -6.5 -7.7 -11.6 -11.3
Total kapitalrentabilitet 4.0 1.2 -4.1 5.6 4.9
Signatur
12.02.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex