Eiendomsutvikling AS
Juridisk navn:  Eiendomsutvikling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64938200
Handelandsvegen 75 Handelandsvegen 75 Fax:
5451 Valen 5451 Valen
Fylke: Kommune:
Vestland Kvinnherad
Org.nr: 945612622
Aksjekapital: 1.550.000 NOK
Etableringsdato: 12/17/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
50.99%
Egenkapital  
  
-38.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 93.000 12.000 0 24.000
Resultat: -173.000 -353.000 725.000 13.000 -266.000
Egenkapital: 274.000 447.000 800.000 191.000 178.000
Regnskap for  Eiendomsutvikling AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 93.000 12.000 0 24.000
Driftskostnader -65.000 -336.000 812.000 101.000 -214.000
Driftsresultat -66.000 -243.000 824.000 101.000 -190.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -108.000 -110.000 -99.000 -89.000 -77.000
Finans -108.000 -110.000 -99.000 -89.000 -77.000
Resultat før skatt -173.000 -353.000 725.000 13.000 -266.000
Skattekostnad 0 0 -116.000 0 0
Årsresultat -173.000 -353.000 609.000 13.000 -266.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.186.000 4.194.000 4.201.000 3.208.000 2.804.000
Sum omløpsmidler 12.000 38.000 19.000 21.000 0
Sum eiendeler 4.198.000 4.232.000 4.220.000 3.229.000 2.804.000
Sum opptjent egenkapital -1.276.000 -1.103.000 -750.000 -1.359.000 -1.372.000
Sum egenkapital 274.000 447.000 800.000 191.000 178.000
Sum langsiktig gjeld 3.924.000 3.784.000 3.420.000 3.039.000 2.625.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 4.198.000 4.231.000 4.220.000 3.230.000 2.803.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 93.000 12.000 0 24.000
Driftsinntekter 0 93.000 12.000 0 24.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 0
Nedskrivning 0 0 1.000.000 0 0
Andre driftskostnader -58.000 -329.000 -181.000 108.000 -214.000
Driftskostnader -65.000 -336.000 812.000 101.000 -214.000
Driftsresultat -66.000 -243.000 824.000 101.000 -190.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -108.000 -110.000 -99.000 -89.000 -77.000
Finans -108.000 -110.000 -99.000 -89.000 -77.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -173.000 -353.000 609.000 13.000 -266.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.143.000 4.143.000 4.143.000 3.143.000 2.804.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 43.000 50.000 58.000 65.000 0
Sum varige driftsmidler 4.186.000 4.194.000 4.201.000 3.208.000 2.804.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.186.000 4.194.000 4.201.000 3.208.000 2.804.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.000 38.000 19.000 21.000 0
Sum omløpsmidler 12.000 38.000 19.000 21.000 0
Sum eiendeler 4.198.000 4.232.000 4.220.000 3.229.000 2.804.000
Sum opptjent egenkapital -1.276.000 -1.103.000 -750.000 -1.359.000 -1.372.000
Sum egenkapital 274.000 447.000 800.000 191.000 178.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.924.000 3.784.000 3.420.000 3.039.000 2.625.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 4.198.000 4.231.000 4.220.000 3.230.000 2.803.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.000 38.000 19.000 21.000 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 6.5 10.6 1 5.9 6.4
Resultatgrad -261.3 6866.7 -791.7
Rentedekningsgrad -0.6 -2.2 8.3 1.1 -2.5
Gjeldsgrad 14.3 8.5 4.3 15.9 14.7
Total kapitalrentabilitet -1.6 -5.7 19.5 3.1 -6.8
Signatur
25.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex