Eiendomsutvikling Øst As
Juridisk navn:  Eiendomsutvikling Øst As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Karussestubben 10 Karussestubben 10 Fax:
3616 Kongsberg 3616 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 914796245
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 10/10/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Flesberg Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
2194.71%
Resultat  
  
28842.31%
Egenkapital  
  
31900%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 18.656.000 813.000 0 -2.000 14.175.000
Resultat: 7.473.000 -26.000 -70.000 -317.000 371.000
Egenkapital: 5.088.000 -16.000 10.000 80.000 397.000
Regnskap for  Eiendomsutvikling Øst As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.656.000 813.000 0 -2.000 14.175.000
Driftskostnader -10.943.000 -839.000 -70.000 -316.000 -13.806.000
Driftsresultat 7.714.000 -26.000 -70.000 -319.000 369.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 21.000
Finanskostnader -241.000 0 0 0 -20.000
Finans -240.000 0 0 1.000 1.000
Resultat før skatt 7.473.000 -26.000 -70.000 -317.000 371.000
Skattekostnad -1.557.000 0 0 0 -95.000
Årsresultat 5.917.000 -26.000 -70.000 -317.000 276.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 10.312.000 6.600.000 40.000 84.000 553.000
Sum eiendeler 10.312.000 6.600.000 40.000 84.000 553.000
Sum opptjent egenkapital 4.980.000 -124.000 -98.000 -28.000 289.000
Sum egenkapital 5.088.000 -16.000 10.000 80.000 397.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.224.000 6.616.000 30.000 5.000 156.000
Sum gjeld og egenkapital 10.312.000 6.600.000 40.000 85.000 553.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.656.000 813.000 0 -2.000 14.175.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 18.656.000 813.000 0 -2.000 14.175.000
Varekostnad -10.573.000 -813.000 -25.000 -236.000 -13.440.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -370.000 -26.000 -45.000 -80.000 -366.000
Driftskostnader -10.943.000 -839.000 -70.000 -316.000 -13.806.000
Driftsresultat 7.714.000 -26.000 -70.000 -319.000 369.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 21.000
Finanskostnader -241.000 0 0 0 -20.000
Finans -240.000 0 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -813.000 0 0 0 0
Årsresultat 5.917.000 -26.000 -70.000 -317.000 276.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 9.143.000 5.750.000 0 0 0
Kundefordringer 7.000 7.000 7.000 0
Andre fordringer 20.000 833.000 20.000 26.000 35.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.149.000 10.000 13.000 51.000 518.000
Sum omløpsmidler 10.312.000 6.600.000 40.000 84.000 553.000
Sum eiendeler 10.312.000 6.600.000 40.000 84.000 553.000
Sum opptjent egenkapital 4.980.000 -124.000 -98.000 -28.000 289.000
Sum egenkapital 5.088.000 -16.000 10.000 80.000 397.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 155.000 26.000 0 5.000 62.000
Betalbar skatt 1.557.000 0 0 0 95.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -813.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.700.000 6.590.000 30.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.224.000 6.616.000 30.000 5.000 156.000
Sum gjeld og egenkapital 10.312.000 6.600.000 40.000 85.000 553.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.088.000 -16.000 10.000 79.000 397.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1 1.3 16.8 3.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 1.3 16.8 3.5
Soliditet 49.3 -0.2 2 94.1 71.8
Resultatgrad 41.3 -3.2 1 2.6
Rentedekningsgrad 32.0 18.4
Gjeldsgrad 1.0 -413.5 3 0.1 0.4
Total kapitalrentabilitet 74.8 -0.4 -374.1 70.5
Signatur
10.09.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
23.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex