Eiendomsutvikling Ålesund As
Juridisk navn:  Eiendomsutvikling Ålesund As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91554166
Postboks 8205 Spjelkavik Tverrvegen 32C Fax:
6022 Ålesund 6020 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 999146465
Aksjekapital: 530.010 NOK
Etableringsdato: 11/8/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Moa Revisjon AS
Regnskapsfører: Økonomi & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
33.07%
Resultat  
  
-71.99%
Egenkapital  
  
-0.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 21.932.000 16.481.000 19.609.000 14.677.000 14.709.000
Resultat: 151.000 539.000 2.123.000 353.000 1.233.000
Egenkapital: 2.467.000 2.477.000 2.103.000 1.762.000 1.367.000
Regnskap for  Eiendomsutvikling Ålesund As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 21.932.000 16.481.000 19.609.000 14.677.000 14.709.000
Driftskostnader -21.755.000 -15.898.000 -17.471.000 -14.321.000 -13.475.000
Driftsresultat 177.000 582.000 2.138.000 356.000 1.235.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -27.000 -44.000 -15.000 -3.000 -3.000
Finans -26.000 -44.000 -15.000 -3.000 -3.000
Resultat før skatt 151.000 539.000 2.123.000 353.000 1.233.000
Skattekostnad -35.000 -121.000 -489.000 -86.000 -308.000
Årsresultat 116.000 417.000 1.635.000 267.000 924.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.083.000 1.037.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 12.211.000 18.192.000 13.615.000 12.150.000 12.284.000
Sum eiendeler 14.294.000 19.229.000 13.615.000 12.150.000 12.284.000
Sum opptjent egenkapital 1.515.000 1.525.000 1.152.000 811.000 1.044.000
Sum egenkapital 2.467.000 2.477.000 2.103.000 1.762.000 1.367.000
Sum langsiktig gjeld 10.832.000 15.042.000 9.605.000 8.487.000 9.601.000
Sum kortsiktig gjeld 996.000 1.710.000 1.906.000 1.901.000 1.316.000
Sum gjeld og egenkapital 14.294.000 19.228.000 13.614.000 12.150.000 12.284.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.932.000 16.479.000 19.609.000 14.677.000 14.709.000
Andre inntekter 2.000 0 0 0
Driftsinntekter 21.932.000 16.481.000 19.609.000 14.677.000 14.709.000
Varekostnad -17.102.000 -21.093.000 -18.322.000 -13.216.000 -20.125.000
Lønninger -8.000 -46.000 -46.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -44.000 -292.000 -227.000 -169.000 -117.000
Driftskostnader -21.755.000 -15.898.000 -17.471.000 -14.321.000 -13.475.000
Driftsresultat 177.000 582.000 2.138.000 356.000 1.235.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -27.000 -44.000 -15.000 -3.000 -3.000
Finans -26.000 -44.000 -15.000 -3.000 -3.000
Konsernbidrag -150.000 -44.000 -1.293.000 0 -102.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 116.000 417.000 1.635.000 267.000 924.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.083.000 1.037.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.083.000 1.037.000 0 0 0
Varebeholdning 11.845.000 16.446.000 10.914.000 9.790.000 10.724.000
Kundefordringer 13.000 0 0 9.000 42.000
Andre fordringer 2.000 0 1.021.000 1.369.000 182.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 351.000 1.745.000 1.681.000 982.000 1.336.000
Sum omløpsmidler 12.211.000 18.192.000 13.615.000 12.150.000 12.284.000
Sum eiendeler 14.294.000 19.229.000 13.615.000 12.150.000 12.284.000
Sum opptjent egenkapital 1.515.000 1.525.000 1.152.000 811.000 1.044.000
Sum egenkapital 2.467.000 2.477.000 2.103.000 1.762.000 1.367.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.832.000 15.042.000 9.605.000 8.487.000 9.601.000
Leverandørgjeld 908.000 1.437.000 837.000 1.815.000 855.000
Betalbar skatt 109.000 482.000 86.000 296.000
Skyldig offentlige avgifter 23.000 16.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 88.000 142.000 571.000 0 165.000
Sum kortsiktig gjeld 996.000 1.710.000 1.906.000 1.901.000 1.316.000
Sum gjeld og egenkapital 14.294.000 19.228.000 13.614.000 12.150.000 12.284.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.215.000 16.482.000 11.709.000 10.249.000 10.968.000
Likviditetsgrad 1 12.3 1 7.1 6.4 9.3
Likviditetsgrad 2 0.4 1 1.4 1.2 1.2
Soliditet 17.3 12.9 15.4 14.5 11.1
Resultatgrad 0.8 3.5 10.9 2.4 8.4
Rentedekningsgrad 6.6 13.2 142.5 118.7 411.7
Gjeldsgrad 4.8 6.8 5.5 5.9 8
Total kapitalrentabilitet 1.2 3 15.7 2.9 10.1
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex