Eiendomsutvikling1 AS
Juridisk navn:  Eiendomsutvikling1 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90052111
Postboks 4085 Manetvegen 8 Fax: 77601401
9280 Tromsø 9100 Kvaløysletta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 982105765
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/25/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Lyngen Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
95.48%
Egenkapital  
  
-12.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 240.000 240.000 600.000 450.000 450.000
Resultat: 432.000 221.000 587.000 454.000 392.000
Egenkapital: 2.960.000 3.371.000 3.514.000 3.062.000 2.717.000
Regnskap for  Eiendomsutvikling1 AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 240.000 240.000 600.000 450.000 450.000
Driftskostnader -120.000 -73.000 -73.000 -20.000 -33.000
Driftsresultat 120.000 167.000 527.000 430.000 417.000
Finansinntekter 312.000 55.000 61.000 45.000 31.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -21.000 -57.000
Finans 312.000 54.000 60.000 24.000 -26.000
Resultat før skatt 432.000 221.000 587.000 454.000 392.000
Skattekostnad -43.000 -64.000 -135.000 -109.000 -98.000
Årsresultat 389.000 157.000 452.000 345.000 294.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.275.000 2.275.000
Sum omløpsmidler 1.750.000 1.435.000 1.381.000 1.452.000 1.284.000
Sum eiendeler 4.250.000 3.935.000 3.881.000 3.727.000 3.559.000
Sum opptjent egenkapital 2.479.000 2.890.000 3.033.000 2.581.000 2.236.000
Sum egenkapital 2.960.000 3.371.000 3.514.000 3.062.000 2.717.000
Sum langsiktig gjeld 447.000 200.000 231.000 556.000 744.000
Sum kortsiktig gjeld 843.000 364.000 135.000 109.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 4.250.000 3.935.000 3.880.000 3.727.000 3.559.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 240.000 240.000 600.000 450.000 450.000
Driftsinntekter 240.000 240.000 600.000 450.000 450.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -120.000 -73.000 -73.000 -20.000 -33.000
Driftskostnader -120.000 -73.000 -73.000 -20.000 -33.000
Driftsresultat 120.000 167.000 527.000 430.000 417.000
Finansinntekter 312.000 55.000 61.000 45.000 31.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -21.000 -57.000
Finans 312.000 54.000 60.000 24.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -800.000 -300.000 0 0 0
Årsresultat 389.000 157.000 452.000 345.000 294.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.031.000 2.031.000 2.031.000 1.806.000 1.806.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.031.000 2.031.000 2.031.000 1.806.000 1.806.000
Sum finansielle anleggsmidler 469.000 469.000 469.000 469.000 469.000
Sum anleggsmidler 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.275.000 2.275.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 65.000 0 0 0 170.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 17.000 15.000 15.000 15.000 14.000
Sum omløpsmidler 1.750.000 1.435.000 1.381.000 1.452.000 1.284.000
Sum eiendeler 4.250.000 3.935.000 3.881.000 3.727.000 3.559.000
Sum opptjent egenkapital 2.479.000 2.890.000 3.033.000 2.581.000 2.236.000
Sum egenkapital 2.960.000 3.371.000 3.514.000 3.062.000 2.717.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 447.000 200.000 231.000 556.000 744.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 43.000 64.000 135.000 109.000 98.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -800.000 -300.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 843.000 364.000 135.000 109.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 4.250.000 3.935.000 3.880.000 3.727.000 3.559.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 907.000 1.071.000 1.246.000 1.343.000 1.186.000
Likviditetsgrad 1 2.1 3.9 10.2 13.3 13.1
Likviditetsgrad 2 2.1 3.9 10.2 13.3 13.1
Soliditet 69.6 85.7 90.6 82.2 76.3
Resultatgrad 50.0 69.6 87.8 95.6 92.7
Rentedekningsgrad 1 5 20.5 7.3
Gjeldsgrad 0.4 0.2 0.1 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 10.2 5.6 15.2 12.7 12.6
Signatur
24.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex