Eiendom & Utviklingspartner As
Juridisk navn:  Eiendom & Utviklingspartner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69275880
Postboks 1099 Øisteins gate 10 Fax: 69275877
1510 Moss 1511 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 960266099
Aksjekapital: 104.000 NOK
Etableringsdato: 1/15/1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapssentralen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.32%
Resultat  
  
1.73%
Egenkapital  
  
-60.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 282.000 311.000 2.510.000 3.240.000 2.481.000
Resultat: -284.000 -289.000 -182.000 -185.000 135.000
Egenkapital: -581.000 -362.000 -136.000 8.000 151.000
Regnskap for  Eiendom & Utviklingspartner As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 282.000 311.000 2.510.000 3.240.000 2.481.000
Driftskostnader -391.000 -465.000 -2.457.000 -3.407.000 -2.346.000
Driftsresultat -108.000 -154.000 53.000 -168.000 135.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -175.000 -135.000 -236.000 -17.000 0
Finans -175.000 -135.000 -236.000 -17.000 0
Resultat før skatt -284.000 -289.000 -182.000 -185.000 135.000
Skattekostnad 62.000 64.000 37.000 42.000 -34.000
Årsresultat -221.000 -225.000 -145.000 -142.000 102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 293.000 349.000 390.000 198.000 75.000
Sum omløpsmidler 12.052.000 6.295.000 5.744.000 5.883.000 2.061.000
Sum eiendeler 12.345.000 6.644.000 6.134.000 6.081.000 2.136.000
Sum opptjent egenkapital -685.000 -464.000 -238.000 -94.000 49.000
Sum egenkapital -581.000 -362.000 -136.000 8.000 151.000
Sum langsiktig gjeld 11.767.000 5.952.000 5.137.000 4.950.000 1.000.000
Sum kortsiktig gjeld 1.159.000 1.054.000 1.133.000 1.123.000 986.000
Sum gjeld og egenkapital 12.345.000 6.644.000 6.134.000 6.081.000 2.137.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 241.000 311.000 2.405.000 3.240.000 2.481.000
Andre inntekter 41.000 0 105.000 0 0
Driftsinntekter 282.000 311.000 2.510.000 3.240.000 2.481.000
Varekostnad -62.000 -47.000 -1.045.000 -1.606.000 -1.160.000
Lønninger -1.000 -7.000 -804.000 -1.173.000 -748.000
Avskrivning -72.000 -94.000 -97.000 -39.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -256.000 -317.000 -511.000 -589.000 -420.000
Driftskostnader -391.000 -465.000 -2.457.000 -3.407.000 -2.346.000
Driftsresultat -108.000 -154.000 53.000 -168.000 135.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -175.000 -135.000 -236.000 -17.000 0
Finans -175.000 -135.000 -236.000 -17.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -221.000 -225.000 -145.000 -142.000 102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 206.000 143.000 80.000 42.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 186.000 280.000 155.000 75.000
Sum varige driftsmidler 186.000 280.000 155.000 75.000
Sum finansielle anleggsmidler 87.000 20.000 30.000 0 0
Sum anleggsmidler 293.000 349.000 390.000 198.000 75.000
Varebeholdning 12.028.000 6.230.000 5.485.000 1.288.000 1.416.000
Kundefordringer 0 0 310.000 312.000
Andre fordringer 10.000 15.000 9.000 39.000 47.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 14.000 50.000 250.000 4.246.000 286.000
Sum omløpsmidler 12.052.000 6.295.000 5.744.000 5.883.000 2.061.000
Sum eiendeler 12.345.000 6.644.000 6.134.000 6.081.000 2.136.000
Sum opptjent egenkapital -685.000 -464.000 -238.000 -94.000 49.000
Sum egenkapital -581.000 -362.000 -136.000 8.000 151.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.767.000 5.952.000 5.137.000 4.950.000 1.000.000
Leverandørgjeld 0 26.000 61.000 80.000
Betalbar skatt 0 0 0 13.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 44.000 252.000 83.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.159.000 1.050.000 1.063.000 810.000 810.000
Sum kortsiktig gjeld 1.159.000 1.054.000 1.133.000 1.123.000 986.000
Sum gjeld og egenkapital 12.345.000 6.644.000 6.134.000 6.081.000 2.137.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.893.000 5.241.000 4.611.000 4.760.000 1.075.000
Likviditetsgrad 1 10.4 6 5.1 5.2 2.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 4.1 0.7
Soliditet -4.7 -5.4 -2.2 0.1 7.1
Resultatgrad -38.3 -49.5 2.1 -5.2 5.4
Rentedekningsgrad -0.6 -1.1 0.2 -9.9
Gjeldsgrad -22.2 -19.4 -46.1 759.1 13.2
Total kapitalrentabilitet -0.9 -2.3 0.9 -2.8 6.3
Signatur
11.02.2021
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex