Eiendom & Element As
Juridisk navn:  Eiendom & Element As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 667 Løren Frydenbergveien 46B Fax:
0507 Oslo 575 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 917565600
Aksjekapital: 225.485 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 7/4/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Axano Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.99%
Resultat  
  
-98.67%
Egenkapital  
  
1.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 492.000 529.000 0 0 20.000
Resultat: 7.000 527.000 6.000 -308.000 -227.000
Egenkapital: 652.000 645.000 119.000 113.000 421.000
Regnskap for  Eiendom & Element As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 492.000 529.000 0 0 20.000
Driftskostnader -485.000 -2.000 7.000 -309.000 -247.000
Driftsresultat 7.000 527.000 6.000 -309.000 -228.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 1.000 0
Resultat før skatt 7.000 527.000 6.000 -308.000 -227.000
Skattekostnad -1.000 0 0 0
Årsresultat 6.000 526.000 6.000 -308.000 -227.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 647.000 461.000 111.000 3.000 0
Sum omløpsmidler 288.000 267.000 8.000 119.000 455.000
Sum eiendeler 935.000 728.000 119.000 122.000 455.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 -4.000 -529.000 -535.000 -227.000
Sum egenkapital 652.000 645.000 119.000 113.000 421.000
Sum langsiktig gjeld 376.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -93.000 83.000 0 9.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 935.000 728.000 120.000 123.000 455.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 492.000 529.000 0 0 20.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 492.000 529.000 0 0 20.000
Varekostnad -442.000 0 0 -93.000 -198.000
Lønninger 0 7.000 -61.000 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -2.000 0 -155.000 -49.000
Driftskostnader -485.000 -2.000 7.000 -309.000 -247.000
Driftsresultat 7.000 527.000 6.000 -309.000 -228.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 526.000 6.000 -308.000 -227.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 647.000 461.000 111.000 3.000 0
Sum anleggsmidler 647.000 461.000 111.000 3.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 169.000 230.000 0 0 20.000
Andre fordringer 47.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 72.000 37.000 8.000 119.000 435.000
Sum omløpsmidler 288.000 267.000 8.000 119.000 455.000
Sum eiendeler 935.000 728.000 119.000 122.000 455.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 -4.000 -529.000 -535.000 -227.000
Sum egenkapital 652.000 645.000 119.000 113.000 421.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 1.000 0
Sum langsiktig gjeld 376.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 205.000 0 0 1.000 28.000
Betalbar skatt 1.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 81.000 0 1.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -298.000 0 0 6.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld -93.000 83.000 0 9.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 935.000 728.000 120.000 123.000 455.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 381.000 184.000 8.000 110.000 422.000
Likviditetsgrad 1 -3.1 3.2 13.2 13.8
Likviditetsgrad 2 -3.1 3.2 0 13.2 13.8
Soliditet 69.7 88.6 1 92.6 92.7
Resultatgrad 1.4 99.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.1 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.7 72.4 5 -251.6 -50.2
Signatur
13.10.2020
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
11.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex