Eiendom & Design As
Juridisk navn:  Eiendom & Design As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nilseskauveien 10 Nilseskauveien 10 Fax:
1408 Kråkstad 1408 Kråkstad
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 921774621
Aksjekapital: 10.000.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10/29/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Team Revisjon As
Regnskapsfører: Zumit As
Utvikling:
Omsetning  
  
564.47%
Resultat  
  
294.53%
Egenkapital  
  
24.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 77.922.000 11.727.000 52.000
Resultat: 2.346.000 -1.206.000 -92.000
Egenkapital: 10.813.000 8.702.000 9.908.000
Regnskap for  Eiendom & Design As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 77.922.000 11.727.000 52.000
Driftskostnader -75.543.000 -12.917.000 -146.000
Driftsresultat 2.379.000 -1.190.000 -93.000
Finansinntekter 21.000 4.000 1.000
Finanskostnader -53.000 -20.000 0
Finans -32.000 -16.000 1.000
Resultat før skatt 2.346.000 -1.206.000 -92.000
Skattekostnad -235.000 0 0
Årsresultat 2.111.000 -1.206.000 -92.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 492.000 607.000 0
Sum omløpsmidler 54.378.000 70.843.000 9.983.000
Sum eiendeler 54.870.000 71.450.000 9.983.000
Sum opptjent egenkapital 813.000 -1.298.000 -92.000
Sum egenkapital 10.813.000 8.702.000 9.908.000
Sum langsiktig gjeld 13.184.000 34.568.000 0
Sum kortsiktig gjeld 30.873.000 28.180.000 75.000
Sum gjeld og egenkapital 54.870.000 71.450.000 9.983.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 77.922.000 11.727.000 52.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 77.922.000 11.727.000 52.000
Varekostnad -73.301.000 -10.510.000 0
Lønninger -1.635.000 -1.840.000 -127.000
Avskrivning -164.000 -156.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -443.000 -411.000 -19.000
Driftskostnader -75.543.000 -12.917.000 -146.000
Driftsresultat 2.379.000 -1.190.000 -93.000
Finansinntekter 21.000 4.000 1.000
Finanskostnader -53.000 -20.000 0
Finans -32.000 -16.000 1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 2.111.000 -1.206.000 -92.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 492.000 607.000 0
Sum varige driftsmidler 492.000 607.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 492.000 607.000 0
Varebeholdning 42.004.000 65.007.000 0
Kundefordringer 11.429.000 5.510.000 65.000
Andre fordringer 12.000 200.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 933.000 126.000 9.918.000
Sum omløpsmidler 54.378.000 70.843.000 9.983.000
Sum eiendeler 54.870.000 71.450.000 9.983.000
Sum opptjent egenkapital 813.000 -1.298.000 -92.000
Sum egenkapital 10.813.000 8.702.000 9.908.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 24.174.000 11.339.000 0
Sum langsiktig gjeld 13.184.000 34.568.000 0
Leverandørgjeld 6.057.000 5.527.000 8.000
Betalbar skatt 235.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 135.000 175.000 55.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 272.000 11.139.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 30.873.000 28.180.000 75.000
Sum gjeld og egenkapital 54.870.000 71.450.000 9.983.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.505.000 42.663.000 9.908.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.5 133.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 133.1
Soliditet 19.7 12.2 99.2
Resultatgrad 3.1 -10.1 -178.8
Rentedekningsgrad 44.9 -59.5
Gjeldsgrad 4.1 7.2 0
Total kapitalrentabilitet 4.4 -1.7 -0.9
Signatur
11.11.2021
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex