Eiendom I Fokus As
Juridisk navn:  Eiendom I Fokus As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71661000
Postboks 17 Kongens Plass Nedre Enggate 6 Fax:
6501 Kristiansund N 6509 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 912846482
Aksjekapital: 178.000 NOK
Antall ansatte: 37
Etableringsdato: 11/27/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Norvik Revisjon As
Regnskapsfører: Iregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.67%
Resultat  
  
109.09%
Egenkapital  
  
102.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 28.698.000 28.508.000 16.954.000 2.095.000 350.000
Resultat: 352.000 -3.872.000 -1.727.000 -1.758.000 -565.000
Egenkapital: 131.000 -4.442.000 -2.298.000 -1.516.000 -259.000
Regnskap for  Eiendom I Fokus As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 28.698.000 28.508.000 16.954.000 2.095.000 350.000
Driftskostnader -27.797.000 -31.661.000 -18.204.000 -3.661.000 -792.000
Driftsresultat 902.000 -3.153.000 -1.250.000 -1.566.000 -442.000
Finansinntekter 5.000 2.000 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader -554.000 -721.000 -478.000 -193.000 -127.000
Finans -549.000 -719.000 -477.000 -192.000 -123.000
Resultat før skatt 352.000 -3.872.000 -1.727.000 -1.758.000 -565.000
Skattekostnad -80.000 758.000 946.000 0 0
Årsresultat 272.000 -3.114.000 -781.000 -1.758.000 -565.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.424.000 1.740.000 1.112.000 127.000 1.027.000
Sum omløpsmidler 10.086.000 4.441.000 8.919.000 2.598.000 1.635.000
Sum eiendeler 14.510.000 6.181.000 10.031.000 2.725.000 2.662.000
Sum opptjent egenkapital -5.259.000 -5.531.000 -2.417.000 -1.636.000 -364.000
Sum egenkapital 131.000 -4.442.000 -2.298.000 -1.516.000 -259.000
Sum langsiktig gjeld 1.287.000 912.000 2.265.000 550.000 1.471.000
Sum kortsiktig gjeld 13.093.000 9.711.000 10.064.000 3.692.000 1.450.000
Sum gjeld og egenkapital 14.510.000 6.181.000 10.031.000 2.725.000 2.662.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.698.000 28.508.000 16.954.000 1.795.000 200.000
Andre inntekter 0 0 300.000 150.000
Driftsinntekter 28.698.000 28.508.000 16.954.000 2.095.000 350.000
Varekostnad -19.842.000 -26.563.000 -13.811.000 -1.474.000 -361.000
Lønninger -4.361.000 -2.890.000 -3.234.000 -1.114.000 0
Avskrivning -34.000 -16.000 -16.000 -41.000 -49.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.560.000 -2.192.000 -1.143.000 -1.032.000 -382.000
Driftskostnader -27.797.000 -31.661.000 -18.204.000 -3.661.000 -792.000
Driftsresultat 902.000 -3.153.000 -1.250.000 -1.566.000 -442.000
Finansinntekter 5.000 2.000 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader -554.000 -721.000 -478.000 -193.000 -127.000
Finans -549.000 -719.000 -477.000 -192.000 -123.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 272.000 -3.114.000 -781.000 -1.758.000 -565.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.625.000 1.704.000 946.000 0 0
Fast eiendom 2.596.000 0 0 0 927.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 204.000 36.000 52.000 68.000 17.000
Sum varige driftsmidler 2.800.000 36.000 52.000 68.000 944.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 114.000 59.000 84.000
Sum anleggsmidler 4.424.000 1.740.000 1.112.000 127.000 1.027.000
Varebeholdning 5.499.000 777.000 4.557.000 1.055.000 970.000
Kundefordringer 4.129.000 3.086.000 3.684.000 1.307.000 124.000
Andre fordringer 156.000 237.000 483.000 28.000 113.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 302.000 341.000 195.000 209.000 428.000
Sum omløpsmidler 10.086.000 4.441.000 8.919.000 2.598.000 1.635.000
Sum eiendeler 14.510.000 6.181.000 10.031.000 2.725.000 2.662.000
Sum opptjent egenkapital -5.259.000 -5.531.000 -2.417.000 -1.636.000 -364.000
Sum egenkapital 131.000 -4.442.000 -2.298.000 -1.516.000 -259.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.361.000 485.000 539.000 1.180.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.287.000 912.000 2.265.000 550.000 1.471.000
Leverandørgjeld 8.328.000 7.143.000 5.294.000 971.000 477.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 620.000 284.000 212.000 55.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.784.000 1.799.000 4.019.000 1.485.000 974.000
Sum kortsiktig gjeld 13.093.000 9.711.000 10.064.000 3.692.000 1.450.000
Sum gjeld og egenkapital 14.510.000 6.181.000 10.031.000 2.725.000 2.662.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.007.000 -5.270.000 -1.145.000 -1.094.000 185.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.5 0.9 0.7 1.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
Soliditet 0.9 -71.9 -22.9 -55.6 -9.7
Resultatgrad 3.1 -11.1 -7.4 -74.7 -126.3
Rentedekningsgrad 1.6 -4.4 -2.6 -8.1 -3.5
Gjeldsgrad 109.8 -2.4 -5.4 -2.8 -11.3
Total kapitalrentabilitet 6.3 -12.5 -57.4 -16.5
Signatur
15.11.2021
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.02.2021
Prokura
Lund Ole Anders
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex