Eiendom Group AS
Juridisk navn:  Eiendom Group AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33333239
Øvre Fjellvei 6 Øvre Fjellvei 6 Fax: 33320052
3121 Nøtterøy 3121 Nøtterøy
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 879882222
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/12/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Thorvaldsen Anita Gjersøe Autorisert Regnskapsfører
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.25%
Resultat  
  
-70.42%
Egenkapital  
  
2.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 390.000 416.000 413.000 342.000 342.000
Resultat: 42.000 142.000 198.000 141.000 158.000
Egenkapital: 1.296.000 1.262.000 1.151.000 998.000 922.000
Regnskap for  Eiendom Group AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 390.000 416.000 413.000 342.000 342.000
Driftskostnader -334.000 -254.000 -192.000 -173.000 -148.000
Driftsresultat 56.000 158.000 221.000 169.000 194.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -16.000 -23.000 -28.000 -36.000
Finans -14.000 -16.000 -23.000 -28.000 -36.000
Resultat før skatt 42.000 142.000 198.000 141.000 158.000
Skattekostnad -8.000 -32.000 -46.000 -34.000 -40.000
Årsresultat 34.000 111.000 152.000 107.000 119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.725.000 1.761.000 1.633.000 1.641.000 1.668.000
Sum omløpsmidler 36.000 47.000 28.000 62.000
Sum eiendeler 1.725.000 1.797.000 1.680.000 1.669.000 1.730.000
Sum opptjent egenkapital 1.196.000 1.162.000 0 898.000 822.000
Sum egenkapital 1.296.000 1.262.000 1.151.000 998.000 922.000
Sum langsiktig gjeld 208.000 349.000 344.000 470.000 594.000
Sum kortsiktig gjeld 221.000 185.000 185.000 201.000 215.000
Sum gjeld og egenkapital 1.725.000 1.796.000 1.680.000 1.669.000 1.731.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 89.000 80.000 51.000 0 0
Andre inntekter 301.000 335.000 363.000 342.000 342.000
Driftsinntekter 390.000 416.000 413.000 342.000 342.000
Varekostnad -2.000 -5.000 0 0 0
Lønninger -6.000 -71.000 0 -2.000 -3.000
Avskrivning -36.000 -17.000 -8.000 -32.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -290.000 -161.000 -184.000 -139.000 -132.000
Driftskostnader -334.000 -254.000 -192.000 -173.000 -148.000
Driftsresultat 56.000 158.000 221.000 169.000 194.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -16.000 -23.000 -28.000 -36.000
Finans -14.000 -16.000 -23.000 -28.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -30.000 0
Årsresultat 34.000 111.000 152.000 107.000 119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0 5.000 5.000 0
Fast eiendom 1.616.000 1.616.000 1.616.000 1.616.000 1.616.000
Maskiner anlegg 86.000 114.000 12.000 0 0
Driftsløsøre 23.000 30.000 0 20.000 52.000
Sum varige driftsmidler 1.724.000 1.760.000 1.628.000 1.636.000 1.668.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.725.000 1.761.000 1.633.000 1.641.000 1.668.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 18.000 0 0 0
Andre fordringer 18.000 0 28.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 47.000 0 62.000
Sum omløpsmidler 36.000 47.000 28.000 62.000
Sum eiendeler 1.725.000 1.797.000 1.680.000 1.669.000 1.730.000
Sum opptjent egenkapital 1.196.000 1.162.000 0 898.000 822.000
Sum egenkapital 1.296.000 1.262.000 1.151.000 998.000 922.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 208.000 349.000 344.000 470.000 594.000
Leverandørgjeld 10.000 44.000 0 10.000 0
Betalbar skatt 9.000 27.000 46.000 39.000 40.000
Skyldig offentlige avgifter 24.000 0 0 0
Utbytte 0 0 -30.000 0
Annen kortsiktig gjeld 203.000 90.000 140.000 152.000 175.000
Sum kortsiktig gjeld 221.000 185.000 185.000 201.000 215.000
Sum gjeld og egenkapital 1.725.000 1.796.000 1.680.000 1.669.000 1.731.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -221.000 -149.000 -138.000 -173.000 -153.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 0.1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.1 0.3
Soliditet 75.1 70.3 68.5 59.8 53.3
Resultatgrad 14.4 3 53.5 49.4 56.7
Rentedekningsgrad 4.0 9.9 9.6 6 5.4
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet 3.2 8.8 13.2 10.1 11.2
Signatur
10.01.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
10.01.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex