Eiendom Consult As
Juridisk navn:  Eiendom Consult As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Solvegen 5 Solvegen 5 Fax:
4362 Vigrestad 4362 Vigrestad
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 921538820
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/13/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap I Sentrum As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.47%
Resultat  
  
175.43%
Egenkapital  
  
398.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 4.035.000 4.224.000 172.000
Resultat: 639.000 232.000 -55.000
Egenkapital: 613.000 123.000 -25.000
Regnskap for  Eiendom Consult As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 4.035.000 4.224.000 172.000
Driftskostnader -3.345.000 -3.791.000 -227.000
Driftsresultat 690.000 434.000 -55.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -51.000 -202.000 0
Finans -51.000 -202.000 0
Resultat før skatt 639.000 232.000 -55.000
Skattekostnad -149.000 -83.000 0
Årsresultat 490.000 148.000 -55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.143.000 351.000 88.000
Sum omløpsmidler 548.000 506.000 241.000
Sum eiendeler 3.691.000 857.000 329.000
Sum opptjent egenkapital 583.000 93.000 -55.000
Sum egenkapital 613.000 123.000 -25.000
Sum langsiktig gjeld 2.395.000 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 684.000 730.000 354.000
Sum gjeld og egenkapital 3.692.000 856.000 329.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.981.000 4.224.000 172.000
Andre inntekter 54.000 0 0
Driftsinntekter 4.035.000 4.224.000 172.000
Varekostnad -1.597.000 -1.828.000 -85.000
Lønninger -746.000 -685.000 0
Avskrivning -94.000 -58.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -908.000 -1.220.000 -142.000
Driftskostnader -3.345.000 -3.791.000 -227.000
Driftsresultat 690.000 434.000 -55.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -51.000 -202.000 0
Finans -51.000 -202.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 490.000 148.000 -55.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 2.700.000 0 0
Maskiner anlegg 166.000 238.000 0
Driftsløsøre 18.000 39.000 8.000
Sum varige driftsmidler 2.884.000 277.000 8.000
Sum finansielle anleggsmidler 259.000 73.000 80.000
Sum anleggsmidler 3.143.000 351.000 88.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 147.000 366.000 215.000
Andre fordringer 61.000 62.000 25.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 340.000 78.000 0
Sum omløpsmidler 548.000 506.000 241.000
Sum eiendeler 3.691.000 857.000 329.000
Sum opptjent egenkapital 583.000 93.000 -55.000
Sum egenkapital 613.000 123.000 -25.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 78.000
Sum langsiktig gjeld 2.395.000 3.000 0
Leverandørgjeld 87.000 264.000 139.000
Betalbar skatt 153.000 80.000 0
Skyldig offentlige avgifter 191.000 144.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 253.000 242.000 138.000
Sum kortsiktig gjeld 684.000 730.000 354.000
Sum gjeld og egenkapital 3.692.000 856.000 329.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -136.000 -224.000 -113.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 0.7
Soliditet 16.6 14.4 -7.6
Resultatgrad 17.1 10.3 -
Rentedekningsgrad 13.5 2.1
Gjeldsgrad 5.0 6 -14.2
Total kapitalrentabilitet 18.7 50.7 -16.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex