Eiendom 7 As
Juridisk navn:  Eiendom 7 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Newsec Basale As Postboks 5666 Torgarden c/o Newsec Basale AS Munkedamsveien 45A Fax:
7484 Trondheim 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 916092008
Aksjekapital: 94.000 NOK
Etableringsdato: 8/7/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Newsec Basale As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.65%
Resultat  
  
10.65%
Egenkapital  
  
-2.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.903.000 2.856.000 2.760.000 2.729.000 2.428.000
Resultat: 1.600.000 1.446.000 1.497.000 1.181.000 -521.000
Egenkapital: 1.317.000 1.348.000 1.360.000 1.310.000 389.000
Regnskap for  Eiendom 7 As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.903.000 2.856.000 2.760.000 2.729.000 2.428.000
Driftskostnader -601.000 -655.000 -588.000 -651.000 -2.311.000
Driftsresultat 2.302.000 2.201.000 2.172.000 2.078.000 117.000
Finansinntekter 7.000 17.000 23.000 2.000 4.000
Finanskostnader -708.000 -772.000 -697.000 -899.000 -642.000
Finans -701.000 -755.000 -674.000 -897.000 -638.000
Resultat før skatt 1.600.000 1.446.000 1.497.000 1.181.000 -521.000
Skattekostnad -352.000 -318.000 -322.000 -261.000 147.000
Årsresultat 1.248.000 1.128.000 1.176.000 920.000 -374.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.525.000 19.988.000 20.452.000 20.223.000 20.661.000
Sum omløpsmidler 1.177.000 1.603.000 2.271.000 4.827.000 4.077.000
Sum eiendeler 20.702.000 21.591.000 22.723.000 25.050.000 24.738.000
Sum opptjent egenkapital 593.000 624.000 636.000 586.000 -334.000
Sum egenkapital 1.317.000 1.348.000 1.360.000 1.310.000 389.000
Sum langsiktig gjeld 17.011.000 18.051.000 19.181.000 23.109.000 23.134.000
Sum kortsiktig gjeld 2.374.000 2.192.000 2.182.000 631.000 1.215.000
Sum gjeld og egenkapital 20.702.000 21.591.000 22.723.000 25.050.000 24.739.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 2.903.000 2.856.000 2.760.000 2.729.000 2.428.000
Driftsinntekter 2.903.000 2.856.000 2.760.000 2.729.000 2.428.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -463.000 -463.000 -438.000 -438.000 -437.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -138.000 -192.000 -150.000 -213.000 -1.874.000
Driftskostnader -601.000 -655.000 -588.000 -651.000 -2.311.000
Driftsresultat 2.302.000 2.201.000 2.172.000 2.078.000 117.000
Finansinntekter 7.000 17.000 23.000 2.000 4.000
Finanskostnader -708.000 -772.000 -697.000 -899.000 -642.000
Finans -701.000 -755.000 -674.000 -897.000 -638.000
Konsernbidrag -1.279.000 -1.140.000 -1.125.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.248.000 1.128.000 1.176.000 920.000 -374.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 19.525.000 19.988.000 20.452.000 20.223.000 20.661.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 19.525.000 19.988.000 20.452.000 20.223.000 20.661.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.525.000 19.988.000 20.452.000 20.223.000 20.661.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 731.000 726.000 714.000 0 682.000
Andre fordringer 5.000 4.000 4.000 493.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 441.000 873.000 1.553.000 1.026.000 282.000
Sum omløpsmidler 1.177.000 1.603.000 2.271.000 4.827.000 4.077.000
Sum eiendeler 20.702.000 21.591.000 22.723.000 25.050.000 24.738.000
Sum opptjent egenkapital 593.000 624.000 636.000 586.000 -334.000
Sum egenkapital 1.317.000 1.348.000 1.360.000 1.310.000 389.000
Sum avsetninger til forpliktelser 489.000 498.000 501.000 515.000 540.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.640.000 1.461.000 1.462.000 163.000 0
Sum langsiktig gjeld 17.011.000 18.051.000 19.181.000 23.109.000 23.134.000
Leverandørgjeld 3.000 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 286.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 731.000 731.000 719.000 182.000 1.215.000
Sum kortsiktig gjeld 2.374.000 2.192.000 2.182.000 631.000 1.215.000
Sum gjeld og egenkapital 20.702.000 21.591.000 22.723.000 25.050.000 24.739.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.197.000 -589.000 89.000 4.196.000 2.862.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.7 1 7.6 3.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 1 7.6 3.4
Soliditet 6.4 6.2 6 5.2 1.6
Resultatgrad 79.3 77.1 78.7 76.1 4.8
Rentedekningsgrad 3.3 2.9 3.1 2.3 0.2
Gjeldsgrad 14.7 1 15.7 18.1 62.6
Total kapitalrentabilitet 11.2 10.3 9.7 8.3 0.5
Signatur
25.10.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR I FELLESSKAP
BOTNEVIK ERIK
SIGNATUR I FELLESSKAP
MEDIN PER ERIK JOHAN
SIGNATUR I FELLESSKAP
VAN SCHOUWENBURG JESSE DIEDE
SIGNATUR I FELLESSKAP
Prokurister
05.03.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex