Eiendom 2 AS
Juridisk navn:  Eiendom 2 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51678325
Stavangerveien 1 Stavangerveien 1 Fax: 51678326
4315 Sandnes 4315 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 988852236
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/21/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hg-Regnskap Sandnes Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.73%
Resultat  
  
-242.86%
Egenkapital  
  
-13.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.341.000 1.650.000 1.319.000 1.302.000 1.651.000
Resultat: -20.000 14.000 -36.000 -428.000 -4.000
Egenkapital: 133.000 153.000 139.000 175.000 604.000
Regnskap for  Eiendom 2 AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.341.000 1.650.000 1.319.000 1.302.000 1.651.000
Driftskostnader -1.007.000 -1.281.000 -906.000 -1.266.000 -1.170.000
Driftsresultat 333.000 369.000 413.000 36.000 481.000
Finansinntekter 1.000 26.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -354.000 -382.000 -450.000 -466.000 -486.000
Finans -353.000 -356.000 -449.000 -465.000 -485.000
Resultat før skatt -20.000 14.000 -36.000 -428.000 -4.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -20.000 14.000 -36.000 -428.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.824.000 5.900.000 9.984.000 10.097.000 10.360.000
Sum omløpsmidler 1.168.000 1.211.000 573.000 802.000 945.000
Sum eiendeler 6.992.000 7.111.000 10.557.000 10.899.000 11.305.000
Sum opptjent egenkapital -371.000 -351.000 -365.000 -329.000 100.000
Sum egenkapital 133.000 153.000 139.000 175.000 604.000
Sum langsiktig gjeld 6.530.000 6.598.000 8.474.000 8.909.000 8.959.000
Sum kortsiktig gjeld 328.000 361.000 1.944.000 1.816.000 1.742.000
Sum gjeld og egenkapital 6.991.000 7.112.000 10.557.000 10.900.000 11.305.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.299.000 0 0 0 0
Andre inntekter 42.000 1.650.000 1.319.000 1.302.000 1.651.000
Driftsinntekter 1.341.000 1.650.000 1.319.000 1.302.000 1.651.000
Varekostnad -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
Lønninger -330.000 -557.000 -281.000 -578.000 -532.000
Avskrivning -104.000 -138.000 -129.000 -135.000 -139.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -513.000 -526.000 -436.000 -493.000 -439.000
Driftskostnader -1.007.000 -1.281.000 -906.000 -1.266.000 -1.170.000
Driftsresultat 333.000 369.000 413.000 36.000 481.000
Finansinntekter 1.000 26.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -354.000 -382.000 -450.000 -466.000 -486.000
Finans -353.000 -356.000 -449.000 -465.000 -485.000
Konsernbidrag 0 0 0 29.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -20.000 14.000 -36.000 -428.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 5.728.000 5.809.000 5.893.000 5.981.000 6.072.000
Maskiner anlegg 73.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 23.000 91.000 97.000 138.000 182.000
Sum varige driftsmidler 5.824.000 5.900.000 5.990.000 6.119.000 6.254.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 3.994.000 3.978.000 4.106.000
Sum anleggsmidler 5.824.000 5.900.000 9.984.000 10.097.000 10.360.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 38.000 3.000 11.000 13.000 61.000
Andre fordringer 508.000 507.000 451.000 576.000 440.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 622.000 701.000 112.000 214.000 444.000
Sum omløpsmidler 1.168.000 1.211.000 573.000 802.000 945.000
Sum eiendeler 6.992.000 7.111.000 10.557.000 10.899.000 11.305.000
Sum opptjent egenkapital -371.000 -351.000 -365.000 -329.000 100.000
Sum egenkapital 133.000 153.000 139.000 175.000 604.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.530.000 6.598.000 8.474.000 8.909.000 8.959.000
Leverandørgjeld 26.000 20.000 31.000 56.000 36.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 63.000 124.000 61.000 47.000 104.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 239.000 216.000 1.853.000 1.712.000 1.602.000
Sum kortsiktig gjeld 328.000 361.000 1.944.000 1.816.000 1.742.000
Sum gjeld og egenkapital 6.991.000 7.112.000 10.557.000 10.900.000 11.305.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 840.000 850.000 -1.371.000 -1.014.000 -797.000
Likviditetsgrad 1 3.6 3.4 0.3 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 3.6 3.4 0.3 0.4 0.5
Soliditet 1.9 2.2 1.3 1.6 5.3
Resultatgrad 24.8 22.4 31.3 2.8 29.1
Rentedekningsgrad 0.9 1 0.9 0.1 1
Gjeldsgrad 51.6 45.5 74.9 61.3 17.7
Total kapitalrentabilitet 4.8 5.6 3.9 0.3 4.3
Signatur
09.03.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.03.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex