Eiendom 2020 As
Juridisk navn:  Eiendom 2020 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Holmenkollveien 109A Holmenkollveien 109A Fax:
0784 Oslo 784 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918175008
Aksjekapital: 4.708.000 NOK
Etableringsdato: 11/29/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Ever As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.01%
Resultat  
  
530.68%
Egenkapital  
  
13.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.820.000 4.679.000 5.351.000 4.776.000 189.000
Resultat: 2.611.000 414.000 1.348.000 -614.000 -174.000
Egenkapital: 16.772.000 14.736.000 18.432.000 7.207.000 7.820.000
Regnskap for  Eiendom 2020 As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.820.000 4.679.000 5.351.000 4.776.000 189.000
Driftskostnader -1.194.000 -3.404.000 -3.193.000 -4.487.000 -308.000
Driftsresultat 3.625.000 1.275.000 2.158.000 288.000 -120.000
Finansinntekter 123.000 3.000 0 0 0
Finanskostnader -1.137.000 -864.000 -810.000 -902.000 -54.000
Finans -1.014.000 -861.000 -810.000 -902.000 -54.000
Resultat før skatt 2.611.000 414.000 1.348.000 -614.000 -174.000
Skattekostnad -574.000 -91.000 -122.000 0 0
Årsresultat 2.036.000 323.000 1.226.000 -614.000 -174.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 131.752.000 61.197.000 40.572.000 29.459.000 31.456.000
Sum omløpsmidler 16.943.000 683.000 1.419.000 1.413.000 509.000
Sum eiendeler 148.695.000 61.880.000 41.991.000 30.872.000 31.965.000
Sum opptjent egenkapital 3.047.000 1.010.000 438.000 -788.000 -174.000
Sum egenkapital 16.772.000 14.736.000 18.432.000 7.207.000 7.820.000
Sum langsiktig gjeld 117.438.000 23.318.000 22.749.000 22.800.000 24.000.000
Sum kortsiktig gjeld 14.485.000 23.826.000 810.000 865.000 145.000
Sum gjeld og egenkapital 148.695.000 61.879.000 41.991.000 30.871.000 31.965.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 4.820.000 4.679.000 5.351.000 4.776.000 189.000
Driftsinntekter 4.820.000 4.679.000 5.351.000 4.776.000 189.000
Varekostnad -1.000 0 0 0
Lønninger -673.000 -649.000 -731.000 0
Avskrivning -662.000 -718.000 -570.000 -2.045.000 -170.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -532.000 -2.012.000 -1.974.000 -1.711.000 -138.000
Driftskostnader -1.194.000 -3.404.000 -3.193.000 -4.487.000 -308.000
Driftsresultat 3.625.000 1.275.000 2.158.000 288.000 -120.000
Finansinntekter 123.000 3.000 0 0 0
Finanskostnader -1.137.000 -864.000 -810.000 -902.000 -54.000
Finans -1.014.000 -861.000 -810.000 -902.000 -54.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.036.000 323.000 1.226.000 -614.000 -174.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 131.752.000 53.791.000 30.072.000 29.459.000 31.456.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 131.752.000 53.791.000 30.072.000 29.459.000 31.456.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.406.000 10.500.000 0 0
Sum anleggsmidler 131.752.000 61.197.000 40.572.000 29.459.000 31.456.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 266.000 696.000 581.000 236.000
Andre fordringer 10.000 33.000 68.000 45.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 10.535.000 384.000 656.000 787.000 273.000
Sum omløpsmidler 16.943.000 683.000 1.419.000 1.413.000 509.000
Sum eiendeler 148.695.000 61.880.000 41.991.000 30.872.000 31.965.000
Sum opptjent egenkapital 3.047.000 1.010.000 438.000 -788.000 -174.000
Sum egenkapital 16.772.000 14.736.000 18.432.000 7.207.000 7.820.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.900.000 1.918.000 122.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.990.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 117.438.000 23.318.000 22.749.000 22.800.000 24.000.000
Leverandørgjeld 8.720.000 396.000 118.000 289.000 71.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 71.000 109.000 220.000 104.000 20.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 703.000 51.000 473.000 472.000 54.000
Sum kortsiktig gjeld 14.485.000 23.826.000 810.000 865.000 145.000
Sum gjeld og egenkapital 148.695.000 61.879.000 41.991.000 30.871.000 31.965.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.458.000 -23.143.000 609.000 548.000 364.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0 1.8 1.6 3.5
Likviditetsgrad 2 1.2 0 1.8 1.6 3.5
Soliditet 11.3 23.8 43.9 23.3 24.5
Resultatgrad 75.2 27.2 40.3 6 -63.5
Rentedekningsgrad 3.2 1.5 2.7 0.3 -2.2
Gjeldsgrad 7.9 3.2 1.3 3.3 3.1
Total kapitalrentabilitet 2.5 2.1 5.1 0.9 -0.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex