Eiendom 2000 AS
Juridisk navn:  Eiendom 2000 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47331100
C/O Tommy Ullevold Stensbykroken 12B Hauersetervegen 82 Fax:
2055 Nordkisa 2055 Nordkisa
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 988889253
Aksjekapital: 1.300.000 NOK
Etableringsdato: 11/5/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Merkantilia As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.27%
Resultat  
  
74.75%
Egenkapital  
  
-36.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 137.000 151.000 419.000 879.000 660.000
Resultat: -25.000 -99.000 -188.000 33.000 -27.000
Egenkapital: 44.000 69.000 168.000 356.000 323.000
Regnskap for  Eiendom 2000 AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 137.000 151.000 419.000 879.000 660.000
Driftskostnader -132.000 -190.000 -537.000 -774.000 -611.000
Driftsresultat 5.000 -39.000 -118.000 105.000 49.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -31.000 -60.000 -70.000 -73.000 -76.000
Finans -31.000 -60.000 -70.000 -73.000 -76.000
Resultat før skatt -25.000 -99.000 -188.000 33.000 -27.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -25.000 -99.000 -188.000 33.000 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.032.000 1.046.000 1.137.000 1.227.000 1.318.000
Sum omløpsmidler 61.000 25.000 29.000 175.000 201.000
Sum eiendeler 1.093.000 1.071.000 1.166.000 1.402.000 1.519.000
Sum opptjent egenkapital -1.256.000 -1.231.000 -1.132.000 -944.000 -977.000
Sum egenkapital 44.000 69.000 168.000 356.000 323.000
Sum langsiktig gjeld 976.000 888.000 915.000 958.000 998.000
Sum kortsiktig gjeld 73.000 113.000 83.000 88.000 197.000
Sum gjeld og egenkapital 1.093.000 1.070.000 1.166.000 1.402.000 1.518.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 137.000 151.000 419.000 879.000 660.000
Driftsinntekter 137.000 151.000 419.000 879.000 660.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -93.000 -91.000 -91.000 -91.000 -98.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -39.000 -99.000 -446.000 -683.000 -513.000
Driftskostnader -132.000 -190.000 -537.000 -774.000 -611.000
Driftsresultat 5.000 -39.000 -118.000 105.000 49.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -31.000 -60.000 -70.000 -73.000 -76.000
Finans -31.000 -60.000 -70.000 -73.000 -76.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -25.000 -99.000 -188.000 33.000 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.032.000 1.046.000 1.137.000 1.227.000 1.318.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.032.000 1.046.000 1.137.000 1.227.000 1.318.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.032.000 1.046.000 1.137.000 1.227.000 1.318.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 8.000 0 0 0 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 54.000 25.000 29.000 175.000 191.000
Sum omløpsmidler 61.000 25.000 29.000 175.000 201.000
Sum eiendeler 1.093.000 1.071.000 1.166.000 1.402.000 1.519.000
Sum opptjent egenkapital -1.256.000 -1.231.000 -1.132.000 -944.000 -977.000
Sum egenkapital 44.000 69.000 168.000 356.000 323.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 976.000 888.000 915.000 958.000 998.000
Leverandørgjeld 3.000 1.000 16.000 15.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 73.000 110.000 82.000 72.000 183.000
Sum kortsiktig gjeld 73.000 113.000 83.000 88.000 197.000
Sum gjeld og egenkapital 1.093.000 1.070.000 1.166.000 1.402.000 1.518.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -12.000 -88.000 -54.000 87.000 4.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.2 0.3 2 1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.2 0.3 2 1
Soliditet 4.0 6.4 14.4 25.4 21.3
Resultatgrad 3.6 -25.8 -28.2 11.9 7.4
Rentedekningsgrad 0.2 -0.7 -1.7 1.4 0.6
Gjeldsgrad 23.8 14.5 5.9 2.9 3.7
Total kapitalrentabilitet 0.5 -3.6 -10.1 7.5 3.2
Signatur
05.01.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
10.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex