Eiendom 1 Bolig As
Juridisk navn:  Eiendom 1 Bolig As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93623739
Brennevegen 3 Brennevegen 3 Fax:
7652 Verdal 7652 Verdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Verdal
Org.nr: 993495336
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Pedersen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.52%
Resultat  
  
-88.93%
Egenkapital  
  
4.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 24.814.000 33.770.000 22.296.000 7.242.000 4.026.000
Resultat: 462.000 4.172.000 4.153.000 761.000 -435.000
Egenkapital: 7.720.000 7.363.000 4.110.000 915.000 342.000
Regnskap for  Eiendom 1 Bolig As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 24.814.000 33.770.000 22.296.000 7.242.000 4.026.000
Driftskostnader -24.013.000 -28.924.000 -17.715.000 -6.280.000 -4.332.000
Driftsresultat 801.000 4.845.000 4.581.000 961.000 -306.000
Finansinntekter 1.000 3.000 8.000 1.000 1.000
Finanskostnader -341.000 -676.000 -435.000 -200.000 -130.000
Finans -340.000 -673.000 -427.000 -199.000 -129.000
Resultat før skatt 462.000 4.172.000 4.153.000 761.000 -435.000
Skattekostnad -105.000 -919.000 -958.000 -188.000 96.000
Årsresultat 357.000 3.254.000 3.195.000 573.000 -339.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.487.000 1.303.000 129.000 123.000 311.000
Sum omløpsmidler 16.878.000 11.832.000 18.603.000 5.941.000 5.009.000
Sum eiendeler 18.365.000 13.135.000 18.732.000 6.064.000 5.320.000
Sum opptjent egenkapital 7.220.000 6.863.000 3.610.000 415.000 -158.000
Sum egenkapital 7.720.000 7.363.000 4.110.000 915.000 342.000
Sum langsiktig gjeld 9.723.000 3.635.000 12.029.000 3.408.000 2.976.000
Sum kortsiktig gjeld 922.000 2.137.000 2.593.000 1.741.000 2.002.000
Sum gjeld og egenkapital 18.365.000 13.135.000 18.732.000 6.064.000 5.320.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.432.000 33.777.000 22.243.000 7.180.000 3.870.000
Andre inntekter 382.000 -8.000 53.000 62.000 156.000
Driftsinntekter 24.814.000 33.770.000 22.296.000 7.242.000 4.026.000
Varekostnad -23.202.000 -28.153.000 -16.903.000 -5.991.000 -4.194.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -3.000 3.000 -6.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -808.000 -774.000 -806.000 -289.000 -138.000
Driftskostnader -24.013.000 -28.924.000 -17.715.000 -6.280.000 -4.332.000
Driftsresultat 801.000 4.845.000 4.581.000 961.000 -306.000
Finansinntekter 1.000 3.000 8.000 1.000 1.000
Finanskostnader -341.000 -676.000 -435.000 -200.000 -130.000
Finans -340.000 -673.000 -427.000 -199.000 -129.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 357.000 3.254.000 3.195.000 573.000 -339.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 66.000 66.000 123.000 311.000
Fast eiendom 0 63.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 13.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 10.000 13.000 63.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.460.000 1.225.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.487.000 1.303.000 129.000 123.000 311.000
Varebeholdning 11.998.000 9.008.000 9.091.000 5.502.000 4.734.000
Kundefordringer 4.380.000 0 0 0 0
Andre fordringer 19.000 44.000 9.482.000 2.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 480.000 2.781.000 31.000 437.000 273.000
Sum omløpsmidler 16.878.000 11.832.000 18.603.000 5.941.000 5.009.000
Sum eiendeler 18.365.000 13.135.000 18.732.000 6.064.000 5.320.000
Sum opptjent egenkapital 7.220.000 6.863.000 3.610.000 415.000 -158.000
Sum egenkapital 7.720.000 7.363.000 4.110.000 915.000 342.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.723.000 3.635.000 12.029.000 3.408.000 2.976.000
Leverandørgjeld 546.000 908.000 1.304.000 236.000 498.000
Betalbar skatt 56.000 919.000 901.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 320.000 310.000 387.000 1.505.000 1.504.000
Sum kortsiktig gjeld 922.000 2.137.000 2.593.000 1.741.000 2.002.000
Sum gjeld og egenkapital 18.365.000 13.135.000 18.732.000 6.064.000 5.320.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.956.000 9.695.000 16.010.000 4.200.000 3.007.000
Likviditetsgrad 1 18.3 5.5 7.2 3.4 2.5
Likviditetsgrad 2 5.3 1.3 3.7 0.3 0.1
Soliditet 42.0 56.1 21.9 15.1 6.4
Resultatgrad 3.2 14.3 20.5 13.3 -7.6
Rentedekningsgrad 2.3 7.2 10.5 4.8 -2.4
Gjeldsgrad 1.4 0.8 3.6 5.6 14.6
Total kapitalrentabilitet 4.4 36.9 24.5 15.9 -5.7
Signatur
07.05.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex