Eiendom 1 Askim As
Juridisk navn:  Eiendom 1 Askim As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Festningsveien 5 Festningsveien 5 Fax:
1860 Trøgstad 1860 Trøgstad
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 925834114
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Abacus Økonomitjenester As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 0
Resultat: -6.000
Egenkapital: 96.000
Regnskap for  Eiendom 1 Askim As
Resultat 2020
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat -6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -6.000
Skattekostnad 1.000
Årsresultat -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000
Sum omløpsmidler 94.000
Sum eiendeler 95.000
Sum opptjent egenkapital -4.000
Sum egenkapital 96.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 96.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -6.000
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat -6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 1.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 1.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 94.000
Sum omløpsmidler 94.000
Sum eiendeler 95.000
Sum opptjent egenkapital -4.000
Sum egenkapital 96.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 96.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 94.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -6.3
Signatur
14.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex