Eiendom 101 As
Juridisk navn:  Eiendom 101 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Helleveien 40B Helleveien 40B Fax:
5042 Bergen 5042 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 916037465
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 9/22/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Devolds Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
65.52%
Resultat  
  
1478.79%
Egenkapital  
  
78.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 720.000 435.000 548.000 185.000 0
Resultat: 455.000 -33.000 119.000 98.000 -7.000
Egenkapital: 615.000 344.000 377.000 362.000 283.000
Regnskap for  Eiendom 101 As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 720.000 435.000 548.000 185.000 0
Driftskostnader -137.000 -309.000 -290.000 -25.000 -7.000
Driftsresultat 583.000 127.000 258.000 160.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -128.000 -160.000 -139.000 -63.000 0
Finans -128.000 -160.000 -139.000 -63.000 0
Resultat før skatt 455.000 -33.000 119.000 98.000 -7.000
Skattekostnad -93.000 0 -27.000 -20.000 0
Årsresultat 363.000 -33.000 92.000 78.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.027.000 5.126.000 5.106.000 4.911.000 0
Sum omløpsmidler 434.000 51.000 48.000 208.000 296.000
Sum eiendeler 5.461.000 5.177.000 5.154.000 5.119.000 296.000
Sum opptjent egenkapital 325.000 54.000 87.000 72.000 -7.000
Sum egenkapital 615.000 344.000 377.000 362.000 283.000
Sum langsiktig gjeld 4.632.000 4.766.000 4.608.000 4.695.000 0
Sum kortsiktig gjeld 215.000 66.000 169.000 62.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 5.462.000 5.176.000 5.154.000 5.119.000 296.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 461.000 435.000 548.000 185.000 0
Andre inntekter 260.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 720.000 435.000 548.000 185.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -29.000 -8.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -108.000 -301.000 -290.000 -25.000 -7.000
Driftskostnader -137.000 -309.000 -290.000 -25.000 -7.000
Driftsresultat 583.000 127.000 258.000 160.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -128.000 -160.000 -139.000 -63.000 0
Finans -128.000 -160.000 -139.000 -63.000 0
Konsernbidrag -91.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 363.000 -33.000 92.000 78.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.911.000 4.911.000 4.911.000 4.911.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 120.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.911.000 5.031.000 4.911.000 4.911.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 116.000 95.000 195.000 0 0
Sum anleggsmidler 5.027.000 5.126.000 5.106.000 4.911.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 370.000 8.000 10.000 -53.000 0
Andre fordringer 10.000 11.000 11.000 9.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 55.000 32.000 27.000 252.000 296.000
Sum omløpsmidler 434.000 51.000 48.000 208.000 296.000
Sum eiendeler 5.461.000 5.177.000 5.154.000 5.119.000 296.000
Sum opptjent egenkapital 325.000 54.000 87.000 72.000 -7.000
Sum egenkapital 615.000 344.000 377.000 362.000 283.000
Sum avsetninger til forpliktelser 44.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 116.000 0 100.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.632.000 4.766.000 4.608.000 4.695.000 0
Leverandørgjeld 29.000 19.000 38.000 5.000 3.000
Betalbar skatt 24.000 0 4.000 20.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 46.000 48.000 27.000 37.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 215.000 66.000 169.000 62.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 5.462.000 5.176.000 5.154.000 5.119.000 296.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 219.000 -15.000 -121.000 146.000 283.000
Likviditetsgrad 1 2.0 0.8 0.3 3.4 22.8
Likviditetsgrad 2 2.0 0.8 0.3 3.4 22.8
Soliditet 11.3 6.6 7.3 7.1 95.6
Resultatgrad 81.0 29.2 47.1 86.5
Rentedekningsgrad 4.6 0.8 1.9 2.5
Gjeldsgrad 7.9 1 12.7 13.1 0
Total kapitalrentabilitet 10.7 2.5 5 3.1 -2.4
Signatur
20.05.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex