Egin Eiendom As
Juridisk navn:  Egin Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37236666
Postboks 1680 Stoa Røedstien 8 Fax:
4857 Arendal 4823 Nedenes
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 958360401
Aksjekapital: 950.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/30/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aamot Regnskapstjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.27%
Resultat  
  
145.13%
Egenkapital  
  
3.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.525.000 4.556.000 627.000 472.000 1.285.000
Resultat: 277.000 113.000 906.000 341.000 345.000
Egenkapital: 6.670.000 6.454.000 6.359.000 5.482.000 5.192.000
Regnskap for  Egin Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.525.000 4.556.000 627.000 472.000 1.285.000
Driftskostnader -5.155.000 -4.334.000 -382.000 -211.000 -1.026.000
Driftsresultat 369.000 222.000 245.000 260.000 259.000
Finansinntekter 3.000 4.000 756.000 127.000 87.000
Finanskostnader -95.000 -113.000 -95.000 -48.000 0
Finans -92.000 -109.000 661.000 79.000 87.000
Resultat før skatt 277.000 113.000 906.000 341.000 345.000
Skattekostnad -61.000 -18.000 -29.000 -51.000 -84.000
Årsresultat 216.000 95.000 877.000 290.000 261.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.662.000 6.808.000 6.945.000 7.051.000 1.004.000
Sum omløpsmidler 3.129.000 3.985.000 6.550.000 1.870.000 4.526.000
Sum eiendeler 9.791.000 10.793.000 13.495.000 8.921.000 5.530.000
Sum opptjent egenkapital 5.720.000 5.504.000 5.409.000 4.532.000 4.242.000
Sum egenkapital 6.670.000 6.454.000 6.359.000 5.482.000 5.192.000
Sum langsiktig gjeld 2.788.000 2.927.000 3.070.000 3.209.000 116.000
Sum kortsiktig gjeld 333.000 1.412.000 4.067.000 229.000 223.000
Sum gjeld og egenkapital 9.791.000 10.793.000 13.496.000 8.920.000 5.531.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.525.000 4.556.000 627.000 472.000 1.285.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.525.000 4.556.000 627.000 472.000 1.285.000
Varekostnad -4.166.000 -3.468.000 0 0 -940.000
Lønninger -420.000 -191.000 0 0 0
Avskrivning -146.000 -137.000 -139.000 -91.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -423.000 -538.000 -243.000 -120.000 -51.000
Driftskostnader -5.155.000 -4.334.000 -382.000 -211.000 -1.026.000
Driftsresultat 369.000 222.000 245.000 260.000 259.000
Finansinntekter 3.000 4.000 756.000 127.000 87.000
Finanskostnader -95.000 -113.000 -95.000 -48.000 0
Finans -92.000 -109.000 661.000 79.000 87.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 216.000 95.000 877.000 290.000 261.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.662.000 6.795.000 6.928.000 7.030.000 1.004.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 14.000 17.000 21.000 0
Sum varige driftsmidler 6.662.000 6.808.000 6.945.000 7.051.000 1.004.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.662.000 6.808.000 6.945.000 7.051.000 1.004.000
Varebeholdning 252.000 332.000 605.000 0 0
Kundefordringer 367.000 356.000 171.000 157.000 115.000
Andre fordringer 39.000 3.097.000 5.629.000 934.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 1.198.000
Kasse, bank 2.472.000 199.000 145.000 779.000 3.214.000
Sum omløpsmidler 3.129.000 3.985.000 6.550.000 1.870.000 4.526.000
Sum eiendeler 9.791.000 10.793.000 13.495.000 8.921.000 5.530.000
Sum opptjent egenkapital 5.720.000 5.504.000 5.409.000 4.532.000 4.242.000
Sum egenkapital 6.670.000 6.454.000 6.359.000 5.482.000 5.192.000
Sum avsetninger til forpliktelser 192.000 176.000 164.000 148.000 116.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.788.000 2.927.000 3.070.000 3.209.000 116.000
Leverandørgjeld 8.000 31.000 520.000 3.000 2.000
Betalbar skatt 45.000 5.000 13.000 18.000 106.000
Skyldig offentlige avgifter 95.000 64.000 15.000 47.000 22.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 184.000 1.311.000 3.519.000 162.000 92.000
Sum kortsiktig gjeld 333.000 1.412.000 4.067.000 229.000 223.000
Sum gjeld og egenkapital 9.791.000 10.793.000 13.496.000 8.920.000 5.531.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.796.000 2.573.000 2.483.000 1.641.000 4.303.000
Likviditetsgrad 1 9.4 2.8 1.6 8.2 20.3
Likviditetsgrad 2 8.6 2.6 1.5 8.2 20.3
Soliditet 68.1 59.8 47.1 61.5 93.9
Resultatgrad 6.7 4.9 39.1 55.1 20.2
Rentedekningsgrad 3.9 2 2.6 5.4
Gjeldsgrad 0.5 0.7 1.1 0.6 0.1
Total kapitalrentabilitet 3.8 2.1 7.4 4.3 6.3
Signatur
22.09.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
22.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex