Egil Aune Entreprenør As
Juridisk navn:  Egil Aune Entreprenør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47176462
Solvangveien 1 Solvangveien 1 Fax:
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen
Fylke: Kommune:
Trøndelag Osen
Org.nr: 917613206
Aksjekapital: 839.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 7/27/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Systemrevisjon Fosen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.96%
Resultat  
  
2205.13%
Egenkapital  
  
28.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.966.000 8.229.000 12.971.000 12.217.000 7.583.000
Resultat: 821.000 -39.000 1.102.000 1.254.000 112.000
Egenkapital: 2.794.000 2.176.000 2.207.000 1.758.000 223.000
Regnskap for  Egil Aune Entreprenør As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.966.000 8.229.000 12.971.000 12.217.000 7.583.000
Driftskostnader -8.130.000 -8.244.000 -11.842.000 -10.941.000 -7.429.000
Driftsresultat 836.000 -15.000 1.130.000 1.276.000 154.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -15.000 -24.000 -28.000 -22.000 -43.000
Finans -15.000 -24.000 -27.000 -21.000 -42.000
Resultat før skatt 821.000 -39.000 1.102.000 1.254.000 112.000
Skattekostnad -181.000 8.000 -253.000 -283.000 87.000
Årsresultat 640.000 -31.000 849.000 971.000 199.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.174.000 1.456.000 1.436.000 940.000 894.000
Sum omløpsmidler 3.116.000 1.879.000 3.047.000 2.870.000 1.613.000
Sum eiendeler 4.290.000 3.335.000 4.483.000 3.810.000 2.507.000
Sum opptjent egenkapital 1.960.000 1.343.000 1.373.000 924.000 199.000
Sum egenkapital 2.794.000 2.176.000 2.207.000 1.758.000 223.000
Sum langsiktig gjeld 411.000 430.000 546.000 295.000 360.000
Sum kortsiktig gjeld 1.086.000 729.000 1.731.000 1.757.000 1.924.000
Sum gjeld og egenkapital 4.290.000 3.335.000 4.483.000 3.809.000 2.507.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.681.000 7.821.000 12.682.000 12.217.000 7.580.000
Andre inntekter 285.000 408.000 289.000 0 3.000
Driftsinntekter 8.966.000 8.229.000 12.971.000 12.217.000 7.583.000
Varekostnad -2.227.000 -1.501.000 -3.552.000 -2.504.000 -1.214.000
Lønninger -2.210.000 -2.432.000 -3.001.000 -3.445.000 -2.671.000
Avskrivning -342.000 -421.000 -432.000 -346.000 -294.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.351.000 -3.890.000 -4.857.000 -4.646.000 -3.250.000
Driftskostnader -8.130.000 -8.244.000 -11.842.000 -10.941.000 -7.429.000
Driftsresultat 836.000 -15.000 1.130.000 1.276.000 154.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -15.000 -24.000 -28.000 -22.000 -43.000
Finans -15.000 -24.000 -27.000 -21.000 -42.000
Konsernbidrag -23.000 0 0 0 0
Utbytte 0 -400.000 -200.000 0
Årsresultat 640.000 -31.000 849.000 971.000 199.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 588.000 721.000 435.000 432.000 431.000
Driftsløsøre 586.000 735.000 1.001.000 508.000 463.000
Sum varige driftsmidler 1.174.000 1.456.000 1.436.000 940.000 894.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.174.000 1.456.000 1.436.000 940.000 894.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.068.000 540.000 1.205.000 1.586.000 922.000
Andre fordringer 362.000 350.000 515.000 635.000 311.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.686.000 837.000 1.327.000 635.000 380.000
Sum omløpsmidler 3.116.000 1.879.000 3.047.000 2.870.000 1.613.000
Sum eiendeler 4.290.000 3.335.000 4.483.000 3.810.000 2.507.000
Sum opptjent egenkapital 1.960.000 1.343.000 1.373.000 924.000 199.000
Sum egenkapital 2.794.000 2.176.000 2.207.000 1.758.000 223.000
Sum avsetninger til forpliktelser 110.000 15.000 23.000 41.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 29.000 0 0 27.000 809.000
Sum langsiktig gjeld 411.000 430.000 546.000 295.000 360.000
Leverandørgjeld 406.000 293.000 599.000 575.000 574.000
Betalbar skatt 79.000 0 272.000 242.000 0
Skyldig offentlige avgifter 297.000 147.000 66.000 365.000 209.000
Utbytte 0 -400.000 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 274.000 289.000 395.000 348.000 332.000
Sum kortsiktig gjeld 1.086.000 729.000 1.731.000 1.757.000 1.924.000
Sum gjeld og egenkapital 4.290.000 3.335.000 4.483.000 3.809.000 2.507.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.030.000 1.150.000 1.316.000 1.113.000 -311.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2.6 1.8 1.6 0.8
Likviditetsgrad 2 2.9 2.6 1.8 1.6 0.8
Soliditet 65.1 65.2 49.2 46.1 8.9
Resultatgrad 9.3 -0.2 8.7 10.4 2
Rentedekningsgrad 55.7 -0.6 40.4 5 3.6
Gjeldsgrad 0.5 0.5 1 1.2 10.2
Total kapitalrentabilitet 19.5 -0.4 25.2 33.5 6.2
Signatur
19.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex