Egil André Berglund
Juridisk navn:  Egil André Berglund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22135600
Postboks 3033 Elisenberg Kristinelundveien 22 Fax: 22430035
0207 Oslo 268 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 976025903
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/23/1996
Foretakstype: ENK
Tidligere navn: egil andrå berglund
Revisor: Hanne-Katrin Uvholt
Utvikling:
Omsetning  
  
1.42%
Resultat  
  
-21.41%
Egenkapital  
  
-67.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 358.000 353.000 280.000 408.000 323.000
Resultat: 268.000 341.000 264.000 379.000 314.000
Egenkapital: 27.000 82.000 -10.000 -12.000 13.000
Regnskap for  Egil André Berglund
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 358.000 353.000 280.000 408.000 323.000
Driftskostnader -89.000 -12.000 -16.000 -29.000 -9.000
Driftsresultat 268.000 341.000 264.000 379.000 314.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 268.000 341.000 264.000 379.000 314.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 268.000 341.000 264.000 379.000 314.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 27.000 90.000 7.000 9.000 13.000
Sum eiendeler 27.000 90.000 7.000 9.000 13.000
Sum opptjent egenkapital 27.000 82.000 -10.000 -12.000 13.000
Sum egenkapital 27.000 82.000 -10.000 -12.000 13.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 8.000 17.000 21.000 0
Sum gjeld og egenkapital 28.000 90.000 7.000 9.000 13.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 358.000 353.000 280.000 408.000 323.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 358.000 353.000 280.000 408.000 323.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -89.000 -12.000 -16.000 -29.000 -9.000
Driftskostnader -89.000 -12.000 -16.000 -29.000 -9.000
Driftsresultat 268.000 341.000 264.000 379.000 314.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 268.000 341.000 264.000 379.000 314.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 27.000 65.000 7.000 9.000 13.000
Andre fordringer 0 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 27.000 90.000 7.000 9.000 13.000
Sum eiendeler 27.000 90.000 7.000 9.000 13.000
Sum opptjent egenkapital 27.000 82.000 -10.000 -12.000 13.000
Sum egenkapital 27.000 82.000 -10.000 -12.000 13.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 8.000 17.000 21.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 8.000 17.000 21.000 0
Sum gjeld og egenkapital 28.000 90.000 7.000 9.000 13.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.000 82.000 -10.000 -12.000 13.000
Likviditetsgrad 1 27.0 11.3 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 27.0 11.3 0.4 0.4 0
Soliditet 96.4 91.1 -142.9 -133.3 1
Resultatgrad 74.9 96.6 94.3 92.9 97.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 -1.7 -1.8 0
Total kapitalrentabilitet 957.1 378.9 3771.4 4211.1 2415.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex