Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eggen Betong As
Juridisk navn:  Eggen Betong As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Odderheisløyfen 26 Odderheisløyfen 26 Fax:
4639 Kristiansand S 4639 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 925194387
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/2/2020 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Agder Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 2.047.000
Resultat: -66.000
Egenkapital: -29.000
Regnskap for  Eggen Betong As
Resultat 2020
Driftsinntekter 2.047.000
Driftskostnader -2.111.000
Driftsresultat -63.000
Finansinntekter
Finanskostnader -2.000
Finans -2.000
Resultat før skatt -66.000
Skattekostnad 16.000
Årsresultat -50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.000
Sum omløpsmidler 742.000
Sum eiendeler 778.000
Sum opptjent egenkapital -50.000
Sum egenkapital -29.000
Sum langsiktig gjeld 215.000
Sum kortsiktig gjeld 592.000
Sum gjeld og egenkapital 778.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.047.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 2.047.000
Varekostnad -1.483.000
Lønninger -236.000
Avskrivning -5.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -387.000
Driftskostnader -2.111.000
Driftsresultat -63.000
Finansinntekter
Finanskostnader -2.000
Finans -2.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -50.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler 16.000
Fast eiendom
Maskiner anlegg 20.000
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler 20.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 36.000
Varebeholdning
Kundefordringer 154.000
Andre fordringer 19.000
Sum investeringer
Kasse, bank 569.000
Sum omløpsmidler 742.000
Sum eiendeler 778.000
Sum opptjent egenkapital -50.000
Sum egenkapital -29.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 215.000
Leverandørgjeld 499.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 15.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 77.000
Sum kortsiktig gjeld 592.000
Sum gjeld og egenkapital 778.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 150.000
Likviditetsgrad 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3
Soliditet -3.7
Resultatgrad -3.1
Rentedekningsgrad -31.5
Gjeldsgrad -27.8
Total kapitalrentabilitet -8.1
Signatur
31.08.2021
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex