Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eggebogen Båtforening
Juridisk navn:  Eggebogen Båtforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74166350
Bogavegen 125 Bogavegen 98 Fax:
7725 Steinkjer 7725 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 982949742
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 4/2/1973 1
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 972.000
Resultat: 210.000
Egenkapital: 1.725.000
Regnskap for  Eggebogen Båtforening
Resultat 2020
Driftsinntekter 972.000
Driftskostnader -765.000
Driftsresultat 206.000
Finansinntekter 3.000
Finanskostnader
Finans 3.000
Resultat før skatt 210.000
Skattekostnad
Årsresultat 210.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.740.000
Sum omløpsmidler 831.000
Sum eiendeler 4.571.000
Sum opptjent egenkapital 1.725.000
Sum egenkapital 1.725.000
Sum langsiktig gjeld 2.826.000
Sum kortsiktig gjeld 20.000
Sum gjeld og egenkapital 4.571.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 955.000
Andre inntekter 17.000
Driftsinntekter 972.000
Varekostnad -74.000
Lønninger -99.000
Avskrivning -134.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -458.000
Driftskostnader -765.000
Driftsresultat 206.000
Finansinntekter 3.000
Finanskostnader
Finans 3.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 210.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 914.000
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler 914.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.826.000
Sum anleggsmidler 3.740.000
Varebeholdning 16.000
Kundefordringer 12.000
Andre fordringer 1.000
Sum investeringer
Kasse, bank 803.000
Sum omløpsmidler 831.000
Sum eiendeler 4.571.000
Sum opptjent egenkapital 1.725.000
Sum egenkapital 1.725.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 2.826.000
Leverandørgjeld 9.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 11.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 20.000
Sum gjeld og egenkapital 4.571.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 811.000
Likviditetsgrad 1 41.6
Likviditetsgrad 2 40.8
Soliditet 37.7
Resultatgrad 21.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.6
Total kapitalrentabilitet 4.6
Signatur
09.12.2015
FORMANN OG SEKRETÆR I FELLESSKAP
Prokurister
09.12.2015
Formann
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex