Egge Gård As
Juridisk navn:  Egge Gård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32851231
Baneveien 16 Baneveien Fax:
3405 Lier 3405 Lier
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 933616223
Aksjekapital: 754.545 NOK
Antall ansatte: 40
Etableringsdato: 1/2/1983 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kopstad Og Kure Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.84%
Resultat  
  
5.28%
Egenkapital  
  
-143.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 18.059.000 21.981.000 21.855.000 22.277.000 19.172.000
Resultat: -4.110.000 -4.339.000 -3.324.000 597.000 -4.118.000
Egenkapital: -338.000 772.000 -2.389.000 935.000 337.000
Regnskap for  Egge Gård As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 18.059.000 21.981.000 21.855.000 22.277.000 19.172.000
Driftskostnader -21.133.000 -25.838.000 -24.669.000 -21.280.000 -22.647.000
Driftsresultat -3.075.000 -3.857.000 -2.814.000 997.000 -3.476.000
Finansinntekter 14.000 12.000 5.000 14.000 2.000
Finanskostnader -1.050.000 -495.000 -514.000 -413.000 -645.000
Finans -1.036.000 -483.000 -509.000 -399.000 -643.000
Resultat før skatt -4.110.000 -4.339.000 -3.324.000 597.000 -4.118.000
Skattekostnad 0 0 0 0 82.000
Årsresultat -4.110.000 -4.339.000 -3.324.000 597.000 -4.036.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 835.000 1.275.000 1.384.000 1.637.000 1.422.000
Sum omløpsmidler 15.221.000 21.350.000 17.503.000 16.738.000 16.921.000
Sum eiendeler 16.056.000 22.625.000 18.887.000 18.375.000 18.343.000
Sum opptjent egenkapital -11.138.000 -7.028.000 -2.689.000 597.000 0
Sum egenkapital -338.000 772.000 -2.389.000 935.000 337.000
Sum langsiktig gjeld 6.965.000 8.959.000 7.377.000 8.110.000 9.377.000
Sum kortsiktig gjeld 9.428.000 12.895.000 13.900.000 9.330.000 8.628.000
Sum gjeld og egenkapital 16.055.000 22.626.000 18.888.000 18.374.000 18.342.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.044.000 20.106.000 21.018.000 21.716.000 18.733.000
Andre inntekter 15.000 1.875.000 837.000 561.000 439.000
Driftsinntekter 18.059.000 21.981.000 21.855.000 22.277.000 19.172.000
Varekostnad -8.258.000 -14.439.000 -10.938.000 -10.447.000 -10.832.000
Lønninger -6.566.000 -3.022.000 -6.064.000 -5.584.000 -4.732.000
Avskrivning -328.000 -251.000 -401.000 -457.000 -431.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.981.000 -8.126.000 -7.266.000 -4.792.000 -5.124.000
Driftskostnader -21.133.000 -25.838.000 -24.669.000 -21.280.000 -22.647.000
Driftsresultat -3.075.000 -3.857.000 -2.814.000 997.000 -3.476.000
Finansinntekter 14.000 12.000 5.000 14.000 2.000
Finanskostnader -1.050.000 -495.000 -514.000 -413.000 -645.000
Finans -1.036.000 -483.000 -509.000 -399.000 -643.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 2.650.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.110.000 -4.339.000 -3.324.000 597.000 -4.036.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 794.000 350.000 435.000 429.000
Maskiner anlegg 776.000 10.000 976.000 1.144.000 934.000
Driftsløsøre 0 413.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 776.000 1.216.000 1.325.000 1.579.000 1.363.000
Sum finansielle anleggsmidler 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000
Sum anleggsmidler 835.000 1.275.000 1.384.000 1.637.000 1.422.000
Varebeholdning 11.740.000 10.065.000 11.732.000 11.609.000 9.570.000
Kundefordringer 3.219.000 2.712.000 2.139.000 3.976.000 4.327.000
Andre fordringer 4.000 36.000 768.000 940.000 348.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 259.000 2.574.000 556.000 212.000 26.000
Sum omløpsmidler 15.221.000 21.350.000 17.503.000 16.738.000 16.921.000
Sum eiendeler 16.056.000 22.625.000 18.887.000 18.375.000 18.343.000
Sum opptjent egenkapital -11.138.000 -7.028.000 -2.689.000 597.000 0
Sum egenkapital -338.000 772.000 -2.389.000 935.000 337.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.505.000 7.188.000 3.897.000 1.491.000 2.679.000
Sum langsiktig gjeld 6.965.000 8.959.000 7.377.000 8.110.000 9.377.000
Leverandørgjeld 5.561.000 4.515.000 8.220.000 7.012.000 5.108.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 83.000 -619.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.280.000 1.810.000 1.782.000 827.000 842.000
Sum kortsiktig gjeld 9.428.000 12.895.000 13.900.000 9.330.000 8.628.000
Sum gjeld og egenkapital 16.055.000 22.626.000 18.888.000 18.374.000 18.342.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.793.000 8.455.000 3.603.000 7.408.000 8.293.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 1.3 1.8 2.0
Likviditetsgrad 2 0.4 0.9 0.4 0.5 0.9
Soliditet -2.1 3.4 -12.6 5.1 1.8
Resultatgrad -17.5 -12.9 4.5 -18.1
Rentedekningsgrad -2.9 -7.8 -5.5 2.4 -5.4
Gjeldsgrad -48.5 28.3 -8.9 18.7 53.4
Total kapitalrentabilitet -19.1 -14.9 5.5 -18.9
Signatur
17.09.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex