Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Edward Johnsen AS
Juridisk navn:  Edward Johnsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71517420
Reksundveien 133 Fax: 71515112
6533 Averøy 6530 Averøy
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Averøy
Org.nr: 913200586
Aksjekapital: 2.160.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 7/15/1970
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Aktuelt Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.18%
Resultat  
  
50.47%
Egenkapital  
  
12.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 70.082.000 67.269.000 64.615.000 56.166.000 58.534.000
Resultat: 6.550.000 4.353.000 2.285.000 2.053.000 1.111.000
Egenkapital: 13.256.000 11.751.000 9.556.000 8.473.000 7.068.000
Regnskap for  Edward Johnsen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 70.082.000 67.269.000 64.615.000 56.166.000 58.534.000
Driftskostnader -63.340.000 -62.639.000 -62.022.000 -53.758.000 -57.296.000
Driftsresultat 6.741.000 4.630.000 2.594.000 2.408.000 1.238.000
Finansinntekter 51.000 80.000 139.000 81.000 282.000
Finanskostnader -243.000 -357.000 -448.000 -437.000 -407.000
Finans -192.000 -277.000 -309.000 -356.000 -125.000
Resultat før skatt 6.550.000 4.353.000 2.285.000 2.053.000 1.111.000
Skattekostnad -1.445.000 -958.000 -452.000 -398.000 -204.000
Årsresultat 5.105.000 3.395.000 1.833.000 1.655.000 908.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.801.000 13.858.000 14.118.000 12.982.000 13.165.000
Sum omløpsmidler 16.220.000 12.477.000 12.387.000 9.097.000 7.610.000
Sum eiendeler 30.021.000 26.335.000 26.505.000 22.079.000 20.775.000
Sum opptjent egenkapital 12.712.000 9.607.000 7.412.000 6.329.000 4.924.000
Sum egenkapital 13.256.000 11.751.000 9.556.000 8.473.000 7.068.000
Sum langsiktig gjeld 5.873.000 6.722.000 6.310.000 7.110.000 7.899.000
Sum kortsiktig gjeld 10.892.000 7.862.000 10.639.000 6.496.000 5.808.000
Sum gjeld og egenkapital 30.021.000 26.335.000 26.505.000 22.079.000 20.775.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 70.082.000 67.269.000 64.381.000 55.958.000 58.530.000
Andre inntekter 234.000 208.000 4.000
Driftsinntekter 70.082.000 67.269.000 64.615.000 56.166.000 58.534.000
Varekostnad -49.724.000 -50.343.000 -48.892.000 -41.246.000 -45.056.000
Lønninger -8.753.000 -8.010.000 -8.439.000 -8.190.000 -8.070.000
Avskrivning -809.000 -781.000 -695.000 -604.000 -563.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.054.000 -3.505.000 -3.996.000 -3.718.000 -3.607.000
Driftskostnader -63.340.000 -62.639.000 -62.022.000 -53.758.000 -57.296.000
Driftsresultat 6.741.000 4.630.000 2.594.000 2.408.000 1.238.000
Finansinntekter 51.000 80.000 139.000 81.000 282.000
Finanskostnader -243.000 -357.000 -448.000 -437.000 -407.000
Finans -192.000 -277.000 -309.000 -356.000 -125.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.200.000 -750.000 -250.000 0
Årsresultat 5.105.000 3.395.000 1.833.000 1.655.000 908.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 8.212.000 8.077.000 8.411.000 7.223.000 7.473.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 5.503.000 5.695.000 5.645.000 5.698.000 5.631.000
Sum varige driftsmidler 13.714.000 13.772.000 14.057.000 12.921.000 13.104.000
Sum finansielle anleggsmidler 86.000 86.000 61.000 61.000 61.000
Sum anleggsmidler 13.801.000 13.858.000 14.118.000 12.982.000 13.165.000
Varebeholdning 5.794.000 4.807.000 4.435.000 4.621.000 3.728.000
Kundefordringer 6.498.000 7.128.000 7.171.000 3.805.000 2.599.000
Andre fordringer 73.000 73.000 287.000 262.000 785.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.855.000 469.000 495.000 410.000 498.000
Sum omløpsmidler 16.220.000 12.477.000 12.387.000 9.097.000 7.610.000
Sum eiendeler 30.021.000 26.335.000 26.505.000 22.079.000 20.775.000
Sum opptjent egenkapital 12.712.000 9.607.000 7.412.000 6.329.000 4.924.000
Sum egenkapital 13.256.000 11.751.000 9.556.000 8.473.000 7.068.000
Sum avsetninger til forpliktelser 870.000 823.000 722.000 578.000 422.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.873.000 6.722.000 6.310.000 7.110.000 7.899.000
Leverandørgjeld 4.906.000 3.784.000 7.699.000 4.360.000 4.454.000
Betalbar skatt 1.398.000 856.000 308.000 242.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 992.000 872.000 751.000 531.000 499.000
Utbytte -1.000.000 -1.200.000 -750.000 -250.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.597.000 1.150.000 1.131.000 1.113.000 843.000
Sum kortsiktig gjeld 10.892.000 7.862.000 10.639.000 6.496.000 5.808.000
Sum gjeld og egenkapital 30.021.000 26.335.000 26.505.000 22.079.000 20.775.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.328.000 4.615.000 1.748.000 2.601.000 1.802.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 1.2 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.0 1.0 0.7 0.7 0.7
Soliditet 44.2 44.6 36.1 38.4 3
Resultatgrad 9.6 6.9 4 4.3 2.1
Rentedekningsgrad 27.7 13.0 5.8 5.5 3
Gjeldsgrad 1.3 1.2 1.8 1.6 1.9
Total kapitalrentabilitet 22.6 17.9 10.3 11.3 7.3
Signatur
19.01.2022
TO AV STYRETS MEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.01.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex