Edvin Hansen Eiendom AS
Juridisk navn:  Edvin Hansen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61140080
Postboks 2063 Amsrudvegen 7 Fax: 61140099
2811 Hunndalen 2827 Hunndalen
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 912345947
Aksjekapital: 640.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/1972 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.28%
Resultat  
  
-14.37%
Egenkapital  
  
0.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.005.000 1.310.000 504.000 473.000 443.000
Resultat: 739.000 863.000 381.000 416.000 388.000
Egenkapital: 659.000 657.000 654.000 752.000 715.000
Regnskap for  Edvin Hansen Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.005.000 1.310.000 504.000 473.000 443.000
Driftskostnader -280.000 -453.000 -132.000 -70.000 -66.000
Driftsresultat 724.000 858.000 372.000 402.000 377.000
Finansinntekter 15.000 5.000 10.000 14.000 12.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 15.000 5.000 9.000 14.000 12.000
Resultat før skatt 739.000 863.000 381.000 416.000 388.000
Skattekostnad -163.000 -190.000 -79.000 -91.000 -86.000
Årsresultat 577.000 673.000 302.000 326.000 303.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 709.000 628.000 925.000 280.000 90.000
Sum omløpsmidler 1.627.000 1.107.000 433.000 1.292.000 1.249.000
Sum eiendeler 2.336.000 1.735.000 1.358.000 1.572.000 1.339.000
Sum opptjent egenkapital 19.000 17.000 14.000 112.000 75.000
Sum egenkapital 659.000 657.000 654.000 752.000 715.000
Sum langsiktig gjeld 171.000 203.000 193.000 215.000 275.000
Sum kortsiktig gjeld 1.506.000 875.000 511.000 605.000 349.000
Sum gjeld og egenkapital 2.336.000 1.735.000 1.358.000 1.572.000 1.339.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 968.000 1.005.000 504.000 473.000 432.000
Andre inntekter 37.000 304.000 0 0 11.000
Driftsinntekter 1.005.000 1.310.000 504.000 473.000 443.000
Varekostnad -125.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -159.000 -156.000 -87.000 -42.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -121.000 -172.000 -45.000 -28.000 -33.000
Driftskostnader -280.000 -453.000 -132.000 -70.000 -66.000
Driftsresultat 724.000 858.000 372.000 402.000 377.000
Finansinntekter 15.000 5.000 10.000 14.000 12.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 15.000 5.000 9.000 14.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 -213.000 -263.000
Utbytte -575.000 -670.000 -400.000 -76.000 -250.000
Årsresultat 577.000 673.000 302.000 326.000 303.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 126.000 181.000 210.000 280.000 90.000
Driftsløsøre 583.000 447.000 715.000 0 0
Sum varige driftsmidler 709.000 628.000 925.000 280.000 90.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 709.000 628.000 925.000 280.000 90.000
Varebeholdning 0 125.000 0 0
Kundefordringer 216.000 146.000 53.000 0 0
Andre fordringer 9.000 8.000 134.000 11.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.401.000 953.000 122.000 1.197.000 916.000
Sum omløpsmidler 1.627.000 1.107.000 433.000 1.292.000 1.249.000
Sum eiendeler 2.336.000 1.735.000 1.358.000 1.572.000 1.339.000
Sum opptjent egenkapital 19.000 17.000 14.000 112.000 75.000
Sum egenkapital 659.000 657.000 654.000 752.000 715.000
Sum avsetninger til forpliktelser 171.000 203.000 193.000 215.000 275.000
Gjeld til kredittinstitutt 670.000 0 0 280.000 0
Sum langsiktig gjeld 171.000 203.000 193.000 215.000 275.000
Leverandørgjeld 41.000 2.000 10.000 166.000 0
Betalbar skatt 195.000 180.000 101.000 84.000 81.000
Skyldig offentlige avgifter 25.000 23.000 0 0 18.000
Utbytte -575.000 -670.000 -400.000 -76.000 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.506.000 875.000 511.000 605.000 349.000
Sum gjeld og egenkapital 2.336.000 1.735.000 1.358.000 1.572.000 1.339.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 121.000 232.000 -78.000 687.000 900.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 0.8 2.1 3.6
Likviditetsgrad 2 1.1 1.3 0.6 2.1 3.6
Soliditet 28.2 37.9 48.2 47.8 53.4
Resultatgrad 72.0 65.5 73.8 8 85.1
Rentedekningsgrad 3
Gjeldsgrad 2.5 1.6 1.1 1.1 0.9
Total kapitalrentabilitet 31.6 49.7 28.1 26.5 29.1
Signatur
04.03.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex