Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Edgar J Johannesens Fond Ved Norges Handelshøyskole For Forskning Og Studier Til Fremme Av Nye Næringsvirksomhet
Juridisk navn:  Edgar J Johannesens Fond Ved Norges Handelshøyskole For Forskning Og Studier Til Fremme Av Nye Næringsvirksomhet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55959000
c/o Norges Handelshøyskole Postboks 3490 Ytre Sandviken c/o Norges Handelshøyskole Helleveien 30 Fax: 55959295
5045 Bergen 5045 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 877565912
Aksjekapital: 2.000 NOK
Etableringsdato: 4/7/1997 1
Foretakstype: STI
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.95%
Resultat  
  
-22.26%
Egenkapital  
  
8.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 451.000 593.000 -156.000 449.000 97.000
Resultat: 433.000 557.000 -282.000 354.000 -57.000
Egenkapital: 5.288.000 4.854.000 4.298.000 4.580.000 4.226.000
Regnskap for  Edgar J Johannesens Fond Ved Norges Handelshøyskole For Forskning Og Studier Til Fremme Av Nye Næringsvirksomhet
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 451.000 593.000 -156.000 449.000 97.000
Driftskostnader -18.000 -36.000 -126.000 -95.000 -154.000
Driftsresultat 433.000 557.000 -282.000 354.000 -57.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 433.000 557.000 -282.000 354.000 -57.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 433.000 557.000 -282.000 354.000 -57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 5.288.000 4.914.000 4.358.000 4.580.000 4.336.000
Sum eiendeler 5.288.000 4.914.000 4.358.000 4.580.000 4.336.000
Sum opptjent egenkapital 3.288.000 2.854.000 2.298.000 4.580.000 2.226.000
Sum egenkapital 5.288.000 4.854.000 4.298.000 4.580.000 4.226.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 60.000 60.000 0 110.000
Sum gjeld og egenkapital 5.288.000 4.914.000 4.358.000 4.580.000 4.336.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 451.000 593.000 -156.000 449.000 97.000
Driftsinntekter 451.000 593.000 -156.000 449.000 97.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -36.000 -126.000 -95.000 -154.000
Driftskostnader -18.000 -36.000 -126.000 -95.000 -154.000
Driftsresultat 433.000 557.000 -282.000 354.000 -57.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 433.000 557.000 -282.000 354.000 -57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 5.287.000 4.837.000 4.244.000 4.551.000 4.202.000
Kasse, bank 78.000 114.000 29.000 134.000
Sum omløpsmidler 5.288.000 4.914.000 4.358.000 4.580.000 4.336.000
Sum eiendeler 5.288.000 4.914.000 4.358.000 4.580.000 4.336.000
Sum opptjent egenkapital 3.288.000 2.854.000 2.298.000 4.580.000 2.226.000
Sum egenkapital 5.288.000 4.854.000 4.298.000 4.580.000 4.226.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 60.000 0 110.000
Sum kortsiktig gjeld 60.000 60.000 0 110.000
Sum gjeld og egenkapital 5.288.000 4.914.000 4.358.000 4.580.000 4.336.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.288.000 4.854.000 4.298.000 4.580.000 4.226.000
Likviditetsgrad 1 81.9 72.6 39.4
Likviditetsgrad 2 81.9 72.6 0 39.4
Soliditet 100.0 98.8 98.6 1 97.5
Resultatgrad 96.0 93.9 180.8 78.8 -58.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 8.2 11.3 -6.5 7.7 -1.3
Signatur
08.04.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex