Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Edb Avdelingen Sør As
Juridisk navn:  Edb Avdelingen Sør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38278780
Postboks 78 c/o Anve Njål Øyslebø Pileveien 16 Fax: 38278778
4501 Mandal 4515 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 970886656
Aksjekapital: 950.000 NOK
Etableringsdato: 2/3/1994 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
46.15%
Resultat  
  
-2000%
Egenkapital  
  
-6.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 19.000 13.000 14.000 50.000 87.000
Resultat: -21.000 -1.000 -10.000 -10.000 -39.000
Egenkapital: 322.000 343.000 343.000 353.000 363.000
Regnskap for  Edb Avdelingen Sør As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 19.000 13.000 14.000 50.000 87.000
Driftskostnader -39.000 -14.000 -23.000 -60.000 -126.000
Driftsresultat -21.000 -1.000 -10.000 -10.000 -39.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -21.000 -1.000 -10.000 -10.000 -39.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 -1.000 -10.000 -10.000 -39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 0 10.000 10.000 0
Sum omløpsmidler 312.000 343.000 333.000 342.000 365.000
Sum eiendeler 322.000 343.000 343.000 352.000 365.000
Sum opptjent egenkapital -628.000 -1.000 -607.000 -10.000 -587.000
Sum egenkapital 322.000 343.000 343.000 353.000 363.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 -1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 2.000
Sum gjeld og egenkapital 322.000 342.000 343.000 352.000 365.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.000 13.000 14.000 50.000 87.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 19.000 13.000 14.000 50.000 87.000
Varekostnad -15.000 -6.000 -10.000 -30.000 -26.000
Lønninger 0 0 0 -50.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -8.000 -13.000 -30.000 -50.000
Driftskostnader -39.000 -14.000 -23.000 -60.000 -126.000
Driftsresultat -21.000 -1.000 -10.000 -10.000 -39.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 -1.000 -10.000 -10.000 -39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 0 10.000 10.000 0
Sum anleggsmidler 10.000 0 10.000 10.000 0
Varebeholdning 1.000 0 1.000 10.000 16.000
Kundefordringer 304.000 324.000 325.000 330.000 330.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 10.000 0 0 10.000
Kasse, bank 7.000 9.000 7.000 2.000 9.000
Sum omløpsmidler 312.000 343.000 333.000 342.000 365.000
Sum eiendeler 322.000 343.000 343.000 352.000 365.000
Sum opptjent egenkapital -628.000 -1.000 -607.000 -10.000 -587.000
Sum egenkapital 322.000 343.000 343.000 353.000 363.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 -1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 -1.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 2.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 2.000
Sum gjeld og egenkapital 322.000 342.000 343.000 352.000 365.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 312.000 343.000 333.000 342.000 363.000
Likviditetsgrad 1 182.5
Likviditetsgrad 2 0 0 0 174.5
Soliditet 100.0 1 1 100.3 99.5
Resultatgrad -110.5 -7.7 -71.4 -44.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -6.5 -0.3 -2.9 -2.8 -10.7
Signatur
02.06.2021
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex