Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eckhardt AS
Juridisk navn:  Eckhardt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90080680
Staverbråtan 10 Staverbråtan 10 Fax: 66847770
1341 Slependen 1341 Slependen
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 981187229
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/3/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Vidi Revisjon AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.69%
Resultat  
  
58.39%
Egenkapital  
  
5.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 686.000 865.000 875.000 1.296.000 1.432.000
Resultat: 236.000 149.000 -44.000 673.000 960.000
Egenkapital: 4.905.000 4.657.000 4.611.000 4.662.000 4.218.000
Regnskap for  Eckhardt AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 686.000 865.000 875.000 1.296.000 1.432.000
Driftskostnader -727.000 -389.000 -350.000 -343.000 -395.000
Driftsresultat -41.000 476.000 524.000 954.000 1.038.000
Finansinntekter 344.000 -317.000 427.000 952.000 -59.000
Finanskostnader -67.000 -10.000 -997.000 -1.232.000 -19.000
Finans 277.000 -327.000 -570.000 -280.000 -78.000
Resultat før skatt 236.000 149.000 -44.000 673.000 960.000
Skattekostnad 12.000 -102.000 -7.000 -229.000 -258.000
Årsresultat 248.000 46.000 -51.000 444.000 702.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.880.000 5.205.000 4.618.000 292.000 363.000
Sum omløpsmidler 1.056.000 1.037.000 1.315.000 4.761.000 6.826.000
Sum eiendeler 5.936.000 6.242.000 5.933.000 5.053.000 7.189.000
Sum opptjent egenkapital 4.805.000 4.557.000 4.511.000 4.562.000 4.118.000
Sum egenkapital 4.905.000 4.657.000 4.611.000 4.662.000 4.218.000
Sum langsiktig gjeld 939.000 1.466.000 1.269.000 61.000 2.631.000
Sum kortsiktig gjeld 92.000 119.000 53.000 331.000 340.000
Sum gjeld og egenkapital 5.936.000 6.242.000 5.933.000 5.054.000 7.189.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 686.000 865.000 875.000 1.296.000 1.432.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 686.000 865.000 875.000 1.296.000 1.432.000
Varekostnad -64.000 -39.000 -28.000 0 0
Lønninger -16.000 -14.000 -3.000 -2.000 -1.000
Avskrivning -90.000 -88.000 -53.000 -71.000 -125.000
Nedskrivning -235.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -322.000 -248.000 -266.000 -270.000 -269.000
Driftskostnader -727.000 -389.000 -350.000 -343.000 -395.000
Driftsresultat -41.000 476.000 524.000 954.000 1.038.000
Finansinntekter 344.000 -317.000 427.000 952.000 -59.000
Finanskostnader -67.000 -10.000 -997.000 -1.232.000 -19.000
Finans 277.000 -327.000 -570.000 -280.000 -78.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 248.000 46.000 -51.000 444.000 702.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.542.000 4.610.000 4.000.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 336.000 594.000 617.000 292.000 363.000
Sum varige driftsmidler 4.879.000 5.204.000 4.618.000 292.000 363.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 0 0
Sum anleggsmidler 4.880.000 5.205.000 4.618.000 292.000 363.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 158.000 228.000 141.000 172.000 174.000
Andre fordringer 0 217.000 0 9.000
Sum investeringer 625.000 337.000 657.000 2.047.000 2.549.000
Kasse, bank 273.000 473.000 300.000 2.542.000 4.094.000
Sum omløpsmidler 1.056.000 1.037.000 1.315.000 4.761.000 6.826.000
Sum eiendeler 5.936.000 6.242.000 5.933.000 5.053.000 7.189.000
Sum opptjent egenkapital 4.805.000 4.557.000 4.511.000 4.562.000 4.118.000
Sum egenkapital 4.905.000 4.657.000 4.611.000 4.662.000 4.218.000
Sum avsetninger til forpliktelser 67.000 91.000 16.000 10.000 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 939.000 1.466.000 1.269.000 61.000 2.631.000
Leverandørgjeld 31.000 52.000 33.000 33.000 26.000
Betalbar skatt 13.000 27.000 0 231.000 269.000
Skyldig offentlige avgifter 48.000 39.000 20.000 67.000 45.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 92.000 119.000 53.000 331.000 340.000
Sum gjeld og egenkapital 5.936.000 6.242.000 5.933.000 5.054.000 7.189.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 964.000 918.000 1.262.000 4.430.000 6.486.000
Likviditetsgrad 1 11.5 8.7 24.8 14.4 20.1
Likviditetsgrad 2 11.5 8.7 24.8 14.4 20.1
Soliditet 82.6 74.6 77.7 92.2 58.7
Resultatgrad -6.0 5 59.9 73.6 72.5
Rentedekningsgrad -0.6 47.6 0.5 0.8 54.6
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.1 0.7
Total kapitalrentabilitet 5.1 2.5 1 37.7 13.6
Signatur
14.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex