Ebru AS
Juridisk navn:  Ebru AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35500631
Kjeld Bugges Gate 1 Kjeld Bugges Gate 1 Fax: 35500530
4371 Egersund 4371 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 958815484
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/25/1990
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-91.89%
Egenkapital  
  
2.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 95.000 0 115.000 222.000 0
Resultat: 6.000 74.000 101.000 97.000 0
Egenkapital: 289.000 282.000 208.000 124.000 27.000
Regnskap for  Ebru AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 95.000 0 115.000 222.000 0
Driftskostnader -31.000 -10.000 -14.000 -225.000 0
Driftsresultat 64.000 -10.000 101.000 -3.000 0
Finansinntekter 0 85.000 0 100.000 0
Finanskostnader -57.000 0 0 0 0
Finans -57.000 85.000 0 100.000 0
Resultat før skatt 6.000 74.000 101.000 97.000 0
Skattekostnad 0 0 -17.000 0 0
Årsresultat 6.000 74.000 84.000 97.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.041.000 1.041.000 114.000 114.000 114.000
Sum omløpsmidler 82.000 15.000 148.000 74.000 13.000
Sum eiendeler 1.123.000 1.056.000 262.000 188.000 127.000
Sum opptjent egenkapital 259.000 252.000 178.000 94.000 -3.000
Sum egenkapital 289.000 282.000 208.000 124.000 27.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 834.000 774.000 54.000 64.000 100.000
Sum gjeld og egenkapital 1.123.000 1.056.000 262.000 188.000 127.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 95.000 0 115.000 222.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 95.000 0 115.000 222.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -11.000 0 -3.000 -179.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -10.000 -11.000 -46.000 0
Driftskostnader -31.000 -10.000 -14.000 -225.000 0
Driftsresultat 64.000 -10.000 101.000 -3.000 0
Finansinntekter 0 85.000 0 100.000 0
Finanskostnader -57.000 0 0 0 0
Finans -57.000 85.000 0 100.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 74.000 84.000 97.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.041.000 1.041.000 114.000 114.000 114.000
Sum anleggsmidler 1.041.000 1.041.000 114.000 114.000 114.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 41.000 0 42.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 40.000 15.000 107.000 74.000 13.000
Sum omløpsmidler 82.000 15.000 148.000 74.000 13.000
Sum eiendeler 1.123.000 1.056.000 262.000 188.000 127.000
Sum opptjent egenkapital 259.000 252.000 178.000 94.000 -3.000
Sum egenkapital 289.000 282.000 208.000 124.000 27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 17.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 -1.000 20.000 61.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 826.000 775.000 17.000 3.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 834.000 774.000 54.000 64.000 100.000
Sum gjeld og egenkapital 1.123.000 1.056.000 262.000 188.000 127.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -752.000 -759.000 94.000 10.000 -87.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 2.7 1.2 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0 2.7 1.2 0.1
Soliditet 25.7 26.7 79.4 6 21.3
Resultatgrad 67.4 87.8 -1.4
Rentedekningsgrad 1.1
Gjeldsgrad 2.9 2.7 0.3 0.5 3.7
Total kapitalrentabilitet 5.7 7.1 38.5 51.6 0
Signatur
15.05.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.10.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
EGIL LEIF BRUNVOLL
LILLY MARIE BRUNVOLL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex