Ebr Sikkerhet As
Juridisk navn:  Ebr Sikkerhet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94987910
c/o VVS Finans AS Postboks 175 Solheimveien 36 Fax:
2011 Strømmen 1461 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 999033881
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/10/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vvs Finans AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.1%
Resultat  
  
-37.02%
Egenkapital  
  
6.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.892.000 3.503.000 2.739.000 2.272.000 2.061.000
Resultat: 478.000 759.000 379.000 571.000 483.000
Egenkapital: 1.150.000 1.077.000 785.000 694.000 461.000
Regnskap for  Ebr Sikkerhet As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.892.000 3.503.000 2.739.000 2.272.000 2.061.000
Driftskostnader -3.398.000 -2.744.000 -2.359.000 -1.702.000 -1.579.000
Driftsresultat 494.000 759.000 379.000 570.000 482.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -16.000 0 0 0 0
Finans -16.000 0 0 0 1.000
Resultat før skatt 478.000 759.000 379.000 571.000 483.000
Skattekostnad -105.000 -167.000 -88.000 -138.000 -121.000
Årsresultat 373.000 592.000 291.000 433.000 362.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 573.000 351.000 410.000 236.000 5.000
Sum omløpsmidler 1.387.000 1.576.000 1.126.000 994.000 1.066.000
Sum eiendeler 1.960.000 1.927.000 1.536.000 1.230.000 1.071.000
Sum opptjent egenkapital 1.109.000 1.037.000 745.000 654.000 420.000
Sum egenkapital 1.150.000 1.077.000 785.000 694.000 461.000
Sum langsiktig gjeld 20.000 21.000 18.000 8.000 0
Sum kortsiktig gjeld 790.000 829.000 733.000 528.000 610.000
Sum gjeld og egenkapital 1.960.000 1.928.000 1.537.000 1.231.000 1.071.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.881.000 3.497.000 2.738.000 2.272.000 2.061.000
Andre inntekter 11.000 6.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.892.000 3.503.000 2.739.000 2.272.000 2.061.000
Varekostnad -1.650.000 -900.000 -858.000 -554.000 -605.000
Lønninger -1.102.000 -1.363.000 -1.108.000 -863.000 -743.000
Avskrivning -85.000 -59.000 -55.000 -4.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -561.000 -422.000 -338.000 -281.000 -231.000
Driftskostnader -3.398.000 -2.744.000 -2.359.000 -1.702.000 -1.579.000
Driftsresultat 494.000 759.000 379.000 570.000 482.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -16.000 0 0 0 0
Finans -16.000 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -300.000 -200.000 -200.000 -200.000
Årsresultat 373.000 592.000 291.000 433.000 362.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 5.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 573.000 351.000 410.000 236.000 0
Sum varige driftsmidler 573.000 351.000 410.000 236.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 573.000 351.000 410.000 236.000 5.000
Varebeholdning 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Kundefordringer 98.000 263.000 262.000 288.000 276.000
Andre fordringer 11.000 19.000 10.000 8.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.271.000 1.287.000 847.000 691.000 777.000
Sum omløpsmidler 1.387.000 1.576.000 1.126.000 994.000 1.066.000
Sum eiendeler 1.960.000 1.927.000 1.536.000 1.230.000 1.071.000
Sum opptjent egenkapital 1.109.000 1.037.000 745.000 654.000 420.000
Sum egenkapital 1.150.000 1.077.000 785.000 694.000 461.000
Sum avsetninger til forpliktelser 20.000 21.000 18.000 8.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.000 21.000 18.000 8.000 0
Leverandørgjeld 80.000 66.000 126.000 56.000 44.000
Betalbar skatt 106.000 164.000 78.000 125.000 119.000
Skyldig offentlige avgifter 195.000 119.000 208.000 48.000 172.000
Utbytte -300.000 -300.000 -200.000 -200.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 109.000 181.000 120.000 98.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 790.000 829.000 733.000 528.000 610.000
Sum gjeld og egenkapital 1.960.000 1.928.000 1.537.000 1.231.000 1.071.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 597.000 747.000 393.000 466.000 456.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.9 1.5 1.9 1.7
Likviditetsgrad 2 1.7 1.9 1.5 1.9 1.7
Soliditet 58.7 55.9 51.1 56.4 4
Resultatgrad 12.7 21.7 13.8 25.1 23.4
Rentedekningsgrad 30.9
Gjeldsgrad 0.7 0.8 1 0.8 1.3
Total kapitalrentabilitet 25.2 39.4 24.7 46.3 45.1
Signatur
20.05.2015
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
20.05.2015
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex