Ebr Invest As
Juridisk navn:  Ebr Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93814123
C/O Eva Bringeland C/O Eva Bringeland Fax:
4182 Skartveit 4182 Skartveit
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 997794826
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tf Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-37.04%
Egenkapital  
  
-0.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 119.000 189.000 190.000 117.000 56.000
Egenkapital: 101.000 102.000 113.000 114.000 127.000
Regnskap for  Ebr Invest As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -11.000 -10.000 -8.000 -7.000
Driftsresultat -11.000 -11.000 -10.000 -8.000 -7.000
Finansinntekter 130.000 200.000 200.000 125.000 76.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -12.000
Finans 130.000 200.000 200.000 125.000 64.000
Resultat før skatt 119.000 189.000 190.000 117.000 56.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 119.000 189.000 190.000 117.000 56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000
Sum omløpsmidler 121.000 202.000 203.000 134.000 107.000
Sum eiendeler 221.000 302.000 303.000 234.000 157.000
Sum opptjent egenkapital 71.000 72.000 83.000 84.000 97.000
Sum egenkapital 101.000 102.000 113.000 114.000 127.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 120.000 200.000 190.000 120.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 221.000 302.000 303.000 234.000 157.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -11.000 -10.000 -8.000 -7.000
Driftskostnader -11.000 -11.000 -10.000 -8.000 -7.000
Driftsresultat -11.000 -11.000 -10.000 -8.000 -7.000
Finansinntekter 130.000 200.000 200.000 125.000 76.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -12.000
Finans 130.000 200.000 200.000 125.000 64.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -120.000 -200.000 -190.000 -130.000 -30.000
Årsresultat 119.000 189.000 190.000 117.000 56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000
Sum anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer -10.000 200.000 0 125.000 76.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 2.000 3.000 9.000 31.000
Sum omløpsmidler 121.000 202.000 203.000 134.000 107.000
Sum eiendeler 221.000 302.000 303.000 234.000 157.000
Sum opptjent egenkapital 71.000 72.000 83.000 84.000 97.000
Sum egenkapital 101.000 102.000 113.000 114.000 127.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 50.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -120.000 -200.000 -190.000 -130.000 -30.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 30.000 0
Sum kortsiktig gjeld 120.000 200.000 190.000 120.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 221.000 302.000 303.000 234.000 157.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 2.000 13.000 14.000 77.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.1 1.1 3.6
Likviditetsgrad 2 1 1 1.1 1.1 3.6
Soliditet 45.7 33.8 37.3 48.7 80.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.6
Gjeldsgrad 1.2 2 1.7 1.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 53.8 62.6 62.7 5 43.9
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex