Ebr Elektro AS
Juridisk navn:  Ebr Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67913282
C/O Vvs Finans As Postboks 175 Solheimveien 36 Fax: 67913283
2011 Strømmen 1461 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 985246645
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 12/11/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Revisoren AS
Regnskapsfører: Vvs Finans AS
Utvikling:
Omsetning  
  
18.42%
Resultat  
  
-3.94%
Egenkapital  
  
35.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 33.905.000 28.631.000 31.399.000 21.732.000 15.296.000
Resultat: 5.531.000 5.758.000 3.059.000 4.003.000 2.748.000
Egenkapital: 10.816.000 7.985.000 3.481.000 7.091.000 4.029.000
Regnskap for  Ebr Elektro AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 33.905.000 28.631.000 31.399.000 21.732.000 15.296.000
Driftskostnader -28.577.000 -23.032.000 -28.560.000 -17.837.000 -12.627.000
Driftsresultat 5.327.000 5.599.000 2.840.000 3.895.000 2.669.000
Finansinntekter 203.000 159.000 225.000 115.000 80.000
Finanskostnader -1.000 -5.000 -6.000 -1.000
Finans 203.000 158.000 220.000 109.000 79.000
Resultat før skatt 5.531.000 5.758.000 3.059.000 4.003.000 2.748.000
Skattekostnad -1.200.000 -1.254.000 -670.000 -941.000 -678.000
Årsresultat 4.331.000 4.504.000 2.390.000 3.062.000 2.071.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.714.000 5.099.000 4.455.000 2.429.000 2.606.000
Sum omløpsmidler 14.136.000 7.820.000 10.234.000 10.684.000 5.155.000
Sum eiendeler 19.850.000 12.919.000 14.689.000 13.113.000 7.761.000
Sum opptjent egenkapital 10.714.000 7.883.000 3.379.000 6.989.000 3.927.000
Sum egenkapital 10.816.000 7.985.000 3.481.000 7.091.000 4.029.000
Sum langsiktig gjeld 27.000 0 0 0 9.000
Sum kortsiktig gjeld 9.008.000 4.934.000 11.209.000 6.022.000 3.722.000
Sum gjeld og egenkapital 19.851.000 12.919.000 14.690.000 13.113.000 7.760.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.904.000 28.575.000 31.399.000 21.732.000 15.276.000
Andre inntekter 1.000 56.000 1.000 0 21.000
Driftsinntekter 33.905.000 28.631.000 31.399.000 21.732.000 15.296.000
Varekostnad -12.537.000 -11.334.000 -18.551.000 -9.065.000 -5.061.000
Lønninger -12.666.000 -8.676.000 -7.497.000 -6.612.000 -5.790.000
Avskrivning -284.000 -195.000 -178.000 -187.000 -187.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.090.000 -2.827.000 -2.334.000 -1.973.000 -1.589.000
Driftskostnader -28.577.000 -23.032.000 -28.560.000 -17.837.000 -12.627.000
Driftsresultat 5.327.000 5.599.000 2.840.000 3.895.000 2.669.000
Finansinntekter 203.000 159.000 225.000 115.000 80.000
Finanskostnader -1.000 -5.000 -6.000 -1.000
Finans 203.000 158.000 220.000 109.000 79.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 0 -6.000.000 0 -600.000
Årsresultat 4.331.000 4.504.000 2.390.000 3.062.000 2.071.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 22.000 10.000 0
Fast eiendom 1.799.000 1.799.000 1.799.000 1.799.000 1.799.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.409.000 889.000 280.000 315.000 503.000
Sum varige driftsmidler 3.208.000 2.687.000 2.078.000 2.114.000 2.301.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.507.000 2.405.000 2.355.000 305.000 304.000
Sum anleggsmidler 5.714.000 5.099.000 4.455.000 2.429.000 2.606.000
Varebeholdning 448.000 11.000 0 0 0
Kundefordringer 4.039.000 4.676.000 5.466.000 5.959.000 2.687.000
Andre fordringer 607.000 434.000 453.000 346.000 320.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 8.892.000 2.549.000 4.216.000 4.379.000 2.148.000
Sum omløpsmidler 14.136.000 7.820.000 10.234.000 10.684.000 5.155.000
Sum eiendeler 19.850.000 12.919.000 14.689.000 13.113.000 7.761.000
Sum opptjent egenkapital 10.714.000 7.883.000 3.379.000 6.989.000 3.927.000
Sum egenkapital 10.816.000 7.985.000 3.481.000 7.091.000 4.029.000
Sum avsetninger til forpliktelser 27.000 0 0 0 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 27.000 0 0 0 9.000
Leverandørgjeld 2.308.000 890.000 1.864.000 2.643.000 747.000
Betalbar skatt 1.166.000 1.238.000 678.000 961.000 695.000
Skyldig offentlige avgifter 2.114.000 1.401.000 1.171.000 1.369.000 839.000
Utbytte -1.500.000 0 -6.000.000 0 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 1.920.000 1.405.000 1.497.000 1.049.000 841.000
Sum kortsiktig gjeld 9.008.000 4.934.000 11.209.000 6.022.000 3.722.000
Sum gjeld og egenkapital 19.851.000 12.919.000 14.690.000 13.113.000 7.760.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.128.000 2.886.000 -975.000 4.662.000 1.433.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 0.9 1.8 1.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1.6 0.9 1.8 1.4
Soliditet 54.5 61.8 23.7 54.1 51.9
Resultatgrad 15.7 19.6 9 17.9 17.4
Rentedekningsgrad 5 5 649.2 2
Gjeldsgrad 0.8 0.6 3.2 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 27.9 44.6 20.9 30.6 35.4
Signatur
30.04.2020
STYRETS LEDER OG ETT STRYEMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex