Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Easy AS
Juridisk navn:  Easy AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 03456
Postboks 489 Sentrum Stenersgata 2 Fax: 23080100
0105 Oslo 184 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 930310131
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 182
Etableringsdato: 2/25/1955
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Olav Thon Gruppen As
Utvikling:
Omsetning  
  
18.78%
Resultat  
  
43.22%
Egenkapital  
  
5.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 99.900.000 84.108.000 156.716.000 133.281.000 104.917.000
Resultat: -15.246.000 -26.851.000 29.328.000 -63.591.000 -40.569.000
Egenkapital: 10.976.000 10.393.000 14.847.000 13.828.000 10.477.000
Regnskap for  Easy AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 99.900.000 84.108.000 156.716.000 133.281.000 104.917.000
Driftskostnader -114.505.000 -110.456.000 -125.449.000 -195.433.000 -144.851.000
Driftsresultat -14.605.000 -26.349.000 31.266.000 -62.151.000 -39.935.000
Finansinntekter 105.000 47.000 126.000 201.000 48.000
Finanskostnader -747.000 -549.000 -2.065.000 -1.641.000 -681.000
Finans -642.000 -502.000 -1.939.000 -1.440.000 -633.000
Resultat før skatt -15.246.000 -26.851.000 29.328.000 -63.591.000 -40.569.000
Skattekostnad 3.349.000 5.900.000 -6.469.000 14.581.000 9.658.000
Årsresultat -11.897.000 -20.950.000 22.859.000 -49.010.000 -30.911.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 57.338.000 69.346.000 70.733.000 52.711.000 32.483.000
Sum omløpsmidler 29.013.000 42.747.000 17.852.000 76.600.000 55.549.000
Sum eiendeler 86.351.000 112.093.000 88.585.000 129.311.000 88.032.000
Sum opptjent egenkapital 1.019.000 0 0
Sum egenkapital 10.976.000 10.393.000 14.847.000 13.828.000 10.477.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 75.374.000 101.699.000 73.738.000 115.484.000 77.555.000
Sum gjeld og egenkapital 86.350.000 112.092.000 88.585.000 129.312.000 88.032.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 73.970.000 59.972.000 150.986.000 127.577.000 100.966.000
Andre inntekter 25.930.000 24.136.000 5.730.000 5.704.000 3.951.000
Driftsinntekter 99.900.000 84.108.000 156.716.000 133.281.000 104.917.000
Varekostnad -11.103.000 -8.737.000 -19.948.000 -15.867.000 -9.457.000
Lønninger -19.986.000 -22.608.000 -35.714.000 -30.501.000 -18.948.000
Avskrivning -21.446.000 -13.644.000 -9.758.000 -7.278.000 -4.086.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -61.970.000 -65.467.000 -60.029.000 -141.787.000 -112.360.000
Driftskostnader -114.505.000 -110.456.000 -125.449.000 -195.433.000 -144.851.000
Driftsresultat -14.605.000 -26.349.000 31.266.000 -62.151.000 -39.935.000
Finansinntekter 105.000 47.000 126.000 201.000 48.000
Finanskostnader -747.000 -549.000 -2.065.000 -1.641.000 -681.000
Finans -642.000 -502.000 -1.939.000 -1.440.000 -633.000
Konsernbidrag 12.480.000 16.497.000 -21.840.000 0 32.680.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -11.897.000 -20.950.000 22.859.000 -49.010.000 -30.911.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.321.000 1.104.000 218.000 457.000 1.656.000
Fast eiendom 31.293.000 7.405.000 11.550.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 54.932.000 68.158.000 39.138.000 44.765.000 19.193.000
Sum varige driftsmidler 54.932.000 68.158.000 70.431.000 52.170.000 30.743.000
Sum finansielle anleggsmidler 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000
Sum anleggsmidler 57.338.000 69.346.000 70.733.000 52.711.000 32.483.000
Varebeholdning 589.000 632.000 668.000 556.000 423.000
Kundefordringer 1.774.000 2.036.000 3.070.000 3.474.000 1.675.000
Andre fordringer 26.615.000 40.043.000 14.079.000 72.535.000 53.423.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 35.000 35.000 35.000 35.000 28.000
Sum omløpsmidler 29.013.000 42.747.000 17.852.000 76.600.000 55.549.000
Sum eiendeler 86.351.000 112.093.000 88.585.000 129.311.000 88.032.000
Sum opptjent egenkapital 1.019.000 0 0
Sum egenkapital 10.976.000 10.393.000 14.847.000 13.828.000 10.477.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 3.209.000 1.443.000 3.859.000 6.265.000 17.770.000
Betalbar skatt 1.399.000 297.000 90.000 195.000
Skyldig offentlige avgifter 2.496.000 1.214.000 2.060.000 1.751.000 1.186.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 68.270.000 99.042.000 67.521.000 107.379.000 58.403.000
Sum kortsiktig gjeld 75.374.000 101.699.000 73.738.000 115.484.000 77.555.000
Sum gjeld og egenkapital 86.350.000 112.092.000 88.585.000 129.312.000 88.032.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -46.361.000 -58.952.000 -55.886.000 -38.884.000 -22.006.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 0.2 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.2 0.7 0.7
Soliditet 12.7 9.3 16.8 10.7 11.9
Resultatgrad -14.6 -31.3 2 -46.6 -38.1
Rentedekningsgrad -19.6 -48.0 15.1 -37.9 -58.6
Gjeldsgrad 6.9 9.8 5 8.4 7.4
Total kapitalrentabilitet -16.8 -23.5 35.4 -47.9 -45.3
Signatur
21.01.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex