Drivstoffteknikk As
Juridisk navn:  Drivstoffteknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Alexander Kiellands Gate 35 Alexander Kiellands Gate 35 Fax:
3716 Skien 3716 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 813246252
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 2/5/2014 1
Foretakstype: AS
Revisor: Center Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.41%
Resultat  
  
-4.68%
Egenkapital  
  
20.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 16.731.000 16.663.000 15.483.000 10.030.000 8.734.000
Resultat: 977.000 1.025.000 994.000 429.000 963.000
Egenkapital: 1.518.000 1.256.000 1.057.000 692.000 667.000
Regnskap for  Drivstoffteknikk As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 16.731.000 16.663.000 15.483.000 10.030.000 8.734.000
Driftskostnader -15.746.000 -15.635.000 -14.488.000 -9.600.000 -7.773.000
Driftsresultat 984.000 1.026.000 996.000 431.000 962.000
Finansinntekter 0 0 1.000 8.000
Finanskostnader -8.000 -2.000 -2.000 -3.000 -8.000
Finans -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 0
Resultat før skatt 977.000 1.025.000 994.000 429.000 963.000
Skattekostnad -215.000 -226.000 -230.000 -104.000 -231.000
Årsresultat 762.000 799.000 764.000 326.000 732.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 127.000 203.000 191.000 99.000 14.000
Sum omløpsmidler 4.635.000 4.778.000 2.985.000 2.132.000 2.601.000
Sum eiendeler 4.762.000 4.981.000 3.176.000 2.231.000 2.615.000
Sum opptjent egenkapital 1.430.000 1.168.000 968.000 604.000 579.000
Sum egenkapital 1.518.000 1.256.000 1.057.000 692.000 667.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.244.000 3.725.000 2.119.000 1.539.000 1.948.000
Sum gjeld og egenkapital 4.762.000 4.981.000 3.175.000 2.231.000 2.615.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.731.000 16.616.000 15.483.000 10.030.000 8.734.000
Andre inntekter 47.000 0 0 0
Driftsinntekter 16.731.000 16.663.000 15.483.000 10.030.000 8.734.000
Varekostnad -12.189.000 -12.184.000 -10.862.000 -6.796.000 -5.686.000
Lønninger -1.866.000 -1.982.000 -2.104.000 -1.703.000 -1.349.000
Avskrivning -87.000 -95.000 -51.000 -12.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.604.000 -1.374.000 -1.471.000 -1.089.000 -738.000
Driftskostnader -15.746.000 -15.635.000 -14.488.000 -9.600.000 -7.773.000
Driftsresultat 984.000 1.026.000 996.000 431.000 962.000
Finansinntekter 0 0 1.000 8.000
Finanskostnader -8.000 -2.000 -2.000 -3.000 -8.000
Finans -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -600.000 -400.000 -300.000 -400.000
Årsresultat 762.000 799.000 764.000 326.000 732.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 34.000 23.000 22.000 13.000 14.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 92.000 180.000 169.000 61.000 0
Sum varige driftsmidler 92.000 180.000 169.000 61.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 25.000 0
Sum anleggsmidler 127.000 203.000 191.000 99.000 14.000
Varebeholdning 128.000 124.000 106.000 77.000 84.000
Kundefordringer 3.005.000 2.847.000 1.880.000 1.351.000 2.136.000
Andre fordringer 139.000 127.000 49.000 22.000 40.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.363.000 1.680.000 950.000 681.000 341.000
Sum omløpsmidler 4.635.000 4.778.000 2.985.000 2.132.000 2.601.000
Sum eiendeler 4.762.000 4.981.000 3.176.000 2.231.000 2.615.000
Sum opptjent egenkapital 1.430.000 1.168.000 968.000 604.000 579.000
Sum egenkapital 1.518.000 1.256.000 1.057.000 692.000 667.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.472.000 1.956.000 719.000 333.000 508.000
Betalbar skatt 226.000 227.000 238.000 103.000 245.000
Skyldig offentlige avgifter 506.000 446.000 328.000 481.000 508.000
Utbytte -500.000 -600.000 -400.000 -300.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 540.000 497.000 434.000 321.000 286.000
Sum kortsiktig gjeld 3.244.000 3.725.000 2.119.000 1.539.000 1.948.000
Sum gjeld og egenkapital 4.762.000 4.981.000 3.175.000 2.231.000 2.615.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.391.000 1.053.000 866.000 593.000 653.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.4 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 1.4 1.3 1.3
Soliditet 31.9 25.2 33.3 3 25.5
Resultatgrad 5.9 6.2 6.4 4.3 1
Rentedekningsgrad 123.0 5 4 143.7 120.3
Gjeldsgrad 2.1 3 2 2.2 2.9
Total kapitalrentabilitet 20.7 20.6 31.4 19.4 37.1
Signatur
18.02.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex