Drivstoffkortet As
Juridisk navn:  Drivstoffkortet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 153 Kolbotnveien 5 Fax:
1411 Kolbotn 1410 Kolbotn
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 917689369
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/23/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Lst Revisjon As
Regnskapsfører: Aktiv Økonomi Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.93%
Resultat  
  
-975%
Egenkapital  
  
-138.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.714.000 6.954.000 4.324.000 1.677.000 0
Resultat: -70.000 8.000 -35.000 -36.000 -25.000
Egenkapital: -93.000 -39.000 -45.000 -18.000 5.000
Regnskap for  Drivstoffkortet As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.714.000 6.954.000 4.324.000 1.677.000 0
Driftskostnader -7.819.000 -6.959.000 -4.376.000 -1.713.000 -25.000
Driftsresultat -106.000 -5.000 -52.000 -35.000 -25.000
Finansinntekter 49.000 23.000 24.000 3.000 0
Finanskostnader -13.000 -9.000 -7.000 -4.000 0
Finans 36.000 14.000 17.000 -1.000 0
Resultat før skatt -70.000 8.000 -35.000 -36.000 -25.000
Skattekostnad 15.000 -2.000 7.000 14.000 0
Årsresultat -54.000 7.000 -28.000 -22.000 -25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.000 19.000 21.000 14.000 0
Sum omløpsmidler 1.255.000 973.000 785.000 400.000 5.000
Sum eiendeler 1.290.000 992.000 806.000 414.000 5.000
Sum opptjent egenkapital -123.000 -69.000 -75.000 -48.000 -25.000
Sum egenkapital -93.000 -39.000 -45.000 -18.000 5.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.383.000 1.031.000 851.000 432.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.290.000 992.000 806.000 414.000 5.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.693.000 6.954.000 4.324.000 1.677.000 0
Andre inntekter 21.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.714.000 6.954.000 4.324.000 1.677.000 0
Varekostnad -7.490.000 -6.771.000 -4.211.000 -1.604.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -329.000 -188.000 -165.000 -109.000 -25.000
Driftskostnader -7.819.000 -6.959.000 -4.376.000 -1.713.000 -25.000
Driftsresultat -106.000 -5.000 -52.000 -35.000 -25.000
Finansinntekter 49.000 23.000 24.000 3.000 0
Finanskostnader -13.000 -9.000 -7.000 -4.000 0
Finans 36.000 14.000 17.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -54.000 7.000 -28.000 -22.000 -25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 35.000 19.000 21.000 14.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 35.000 19.000 21.000 14.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.228.000 959.000 607.000 383.000 0
Andre fordringer 0 0 7.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 27.000 14.000 177.000 10.000 2.000
Sum omløpsmidler 1.255.000 973.000 785.000 400.000 5.000
Sum eiendeler 1.290.000 992.000 806.000 414.000 5.000
Sum opptjent egenkapital -123.000 -69.000 -75.000 -48.000 -25.000
Sum egenkapital -93.000 -39.000 -45.000 -18.000 5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 464.000 301.000 222.000 219.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 916.000 730.000 626.000 213.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 0 3.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.383.000 1.031.000 851.000 432.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.290.000 992.000 806.000 414.000 5.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -128.000 -58.000 -66.000 -32.000 5.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.9 0.9 0
Soliditet -7.2 -3.9 -5.6 -4.3 1
Resultatgrad -1.4 -0.1 -1.2 -2.1
Rentedekningsgrad -8.2 -0.6 -7.4 -8.8
Gjeldsgrad -14.9 -26.4 -18.9 0
Total kapitalrentabilitet -4.4 1.8 -3.5 -7.7
Signatur
17.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex