Drift & Produksjon AS
Juridisk navn:  Drift & Produksjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97047000
Postboks 76 Haugenvegen 29 Fax:
2801 Gjøvik 2827 Hunndalen
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 993941581
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/25/2009
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.45%
Resultat  
  
103.68%
Egenkapital  
  
27.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.734.000 5.171.000 3.178.000 2.393.000 1.307.000
Resultat: 332.000 163.000 190.000 108.000 2.000
Egenkapital: 1.209.000 950.000 823.000 676.000 592.000
Regnskap for  Drift & Produksjon AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.734.000 5.171.000 3.178.000 2.393.000 1.307.000
Driftskostnader -4.236.000 -4.873.000 -2.860.000 -2.211.000 -1.224.000
Driftsresultat 499.000 298.000 318.000 181.000 83.000
Finansinntekter 12.000 6.000 0 0 0
Finanskostnader -179.000 -142.000 -128.000 -74.000 -82.000
Finans -167.000 -136.000 -128.000 -74.000 -82.000
Resultat før skatt 332.000 163.000 190.000 108.000 2.000
Skattekostnad -73.000 -36.000 -43.000 -25.000 2.000
Årsresultat 259.000 127.000 148.000 83.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.615.000 748.000 1.344.000 680.000 866.000
Sum omløpsmidler 2.405.000 1.877.000 2.031.000 2.288.000 2.274.000
Sum eiendeler 4.020.000 2.625.000 3.375.000 2.968.000 3.140.000
Sum opptjent egenkapital 1.109.000 850.000 723.000 576.000 492.000
Sum egenkapital 1.209.000 950.000 823.000 676.000 592.000
Sum langsiktig gjeld 860.000 1.103.000 2.241.000 1.592.000 1.802.000
Sum kortsiktig gjeld 1.950.000 571.000 310.000 701.000 745.000
Sum gjeld og egenkapital 4.019.000 2.624.000 3.374.000 2.969.000 3.139.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.734.000 5.171.000 3.178.000 2.393.000 1.296.000
Andre inntekter 0 0 0 11.000
Driftsinntekter 4.734.000 5.171.000 3.178.000 2.393.000 1.307.000
Varekostnad -3.419.000 -3.154.000 -2.084.000 -1.389.000 -408.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -429.000 -324.000 -262.000 -232.000 -161.000
Nedskrivning -17.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -371.000 -1.395.000 -514.000 -590.000 -655.000
Driftskostnader -4.236.000 -4.873.000 -2.860.000 -2.211.000 -1.224.000
Driftsresultat 499.000 298.000 318.000 181.000 83.000
Finansinntekter 12.000 6.000 0 0 0
Finanskostnader -179.000 -142.000 -128.000 -74.000 -82.000
Finans -167.000 -136.000 -128.000 -74.000 -82.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 259.000 127.000 148.000 83.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.615.000 748.000 1.344.000 680.000 866.000
Sum varige driftsmidler 1.615.000 748.000 1.344.000 680.000 866.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.615.000 748.000 1.344.000 680.000 866.000
Varebeholdning 1.110.000 220.000 180.000 0 0
Kundefordringer 651.000 68.000 517.000 777.000 156.000
Andre fordringer 135.000 26.000 99.000 239.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 631.000 473.000 165.000 288.000 422.000
Sum omløpsmidler 2.405.000 1.877.000 2.031.000 2.288.000 2.274.000
Sum eiendeler 4.020.000 2.625.000 3.375.000 2.968.000 3.140.000
Sum opptjent egenkapital 1.109.000 850.000 723.000 576.000 492.000
Sum egenkapital 1.209.000 950.000 823.000 676.000 592.000
Sum avsetninger til forpliktelser -11.000 -9.000 24.000 31.000 51.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 860.000 1.103.000 2.241.000 1.592.000 1.802.000
Leverandørgjeld 1.423.000 349.000 56.000 66.000 11.000
Betalbar skatt 75.000 69.000 50.000 45.000 0
Skyldig offentlige avgifter 302.000 110.000 146.000 270.000 57.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 150.000 43.000 59.000 320.000 677.000
Sum kortsiktig gjeld 1.950.000 571.000 310.000 701.000 745.000
Sum gjeld og egenkapital 4.019.000 2.624.000 3.374.000 2.969.000 3.139.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 455.000 1.306.000 1.721.000 1.587.000 1.529.000
Likviditetsgrad 1 1.2 3.3 6 3.3 3.1
Likviditetsgrad 2 0.7 2.9 6 3.3 3.1
Soliditet 30.1 36.2 24.4 22.8 18.9
Resultatgrad 10.5 5.8 1 7.6 6.4
Rentedekningsgrad 2.8 2.1 2.5 2.4 1
Gjeldsgrad 2.3 1.8 3.1 3.4 4.3
Total kapitalrentabilitet 12.7 11.6 9.4 6.1 2.6
Signatur
27.07.2012
STYRETS LEDER ALENE.
DAVID FOSS
Prokurister
27.07.2012
STYRETS LEDER ALENE.
DAVID FOSS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex