Drift & Kommunikasjon As
Juridisk navn:  Drift & Kommunikasjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91913500
Silurveien 4 Silurveien 4 Fax:
3152 Tolvsrød 3152 Tolvsrød
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 816273072
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/7/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.63%
Resultat  
  
-245.19%
Egenkapital  
  
-109.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 782.000 1.024.000 956.000 854.000 610.000
Resultat: -151.000 104.000 76.000 133.000 -169.000
Egenkapital: -13.000 138.000 57.000 -12.000 -145.000
Regnskap for  Drift & Kommunikasjon As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 782.000 1.024.000 956.000 854.000 610.000
Driftskostnader -933.000 -919.000 -879.000 -721.000 -779.000
Driftsresultat -151.000 105.000 76.000 133.000 -169.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -151.000 104.000 76.000 133.000 -169.000
Skattekostnad 0 -23.000 -8.000 0 -1.000
Årsresultat -151.000 81.000 69.000 133.000 -171.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 196.000 385.000 297.000 248.000 104.000
Sum eiendeler 196.000 385.000 297.000 248.000 104.000
Sum opptjent egenkapital -43.000 108.000 27.000 -42.000 -175.000
Sum egenkapital -13.000 138.000 57.000 -12.000 -145.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 209.000 247.000 240.000 260.000 249.000
Sum gjeld og egenkapital 196.000 385.000 297.000 248.000 104.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 782.000 1.024.000 956.000 854.000 610.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 782.000 1.024.000 956.000 854.000 610.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -891.000 -869.000 -803.000 -643.000 -724.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -42.000 -50.000 -76.000 -78.000 -55.000
Driftskostnader -933.000 -919.000 -879.000 -721.000 -779.000
Driftsresultat -151.000 105.000 76.000 133.000 -169.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -151.000 81.000 69.000 133.000 -171.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 128.000 29.000 71.000 0
Andre fordringer 32.000 27.000 7.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 164.000 230.000 261.000 177.000 104.000
Sum omløpsmidler 196.000 385.000 297.000 248.000 104.000
Sum eiendeler 196.000 385.000 297.000 248.000 104.000
Sum opptjent egenkapital -43.000 108.000 27.000 -42.000 -175.000
Sum egenkapital -13.000 138.000 57.000 -12.000 -145.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 6.000 9.000 0 0
Betalbar skatt 0 23.000 8.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 110.000 129.000 140.000 105.000 81.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 91.000 89.000 83.000 155.000 168.000
Sum kortsiktig gjeld 209.000 247.000 240.000 260.000 249.000
Sum gjeld og egenkapital 196.000 385.000 297.000 248.000 104.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -13.000 138.000 57.000 -12.000 -145.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.6 1.2 1 0.4
Likviditetsgrad 2 0.9 1.6 1.2 1 0.4
Soliditet -6.6 35.8 19.2 -4.8 -139.4
Resultatgrad -19.3 10.3 7.9 15.6 -27.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -16.1 1.8 4.2 -21.7 -1.7
Total kapitalrentabilitet 27.3 25.6 53.6 -162.5
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex