Drift Snph As
Juridisk navn:  Drift Snph As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35091535
C/O Newco Skinnarbu As Strandveien 15 Strandveien 15 Fax:
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 815797132
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Hk Regnskap Sandefjord AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.48%
Resultat  
  
-150%
Egenkapital  
  
-590.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.938.000 9.982.000 9.189.000 23.735.000 16.930.000
Resultat: -6.355.000 -2.542.000 71.000 8.082.000 9.080.000
Egenkapital: -3.589.000 732.000 3.273.000 3.202.000 3.775.000
Regnskap for  Drift Snph As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.938.000 9.982.000 9.189.000 23.735.000 16.930.000
Driftskostnader -13.773.000 -12.502.000 -8.984.000 -15.732.000 -7.864.000
Driftsresultat -5.835.000 -2.519.000 205.000 8.003.000 9.066.000
Finansinntekter 0 0 0 88.000 13.000
Finanskostnader -520.000 -22.000 -134.000 -9.000 0
Finans -520.000 -22.000 -134.000 79.000 13.000
Resultat før skatt -6.355.000 -2.542.000 71.000 8.082.000 9.080.000
Skattekostnad 0 0 0 -2.059.000 -1.385.000
Årsresultat -6.355.000 -2.542.000 71.000 6.023.000 7.695.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.481.000 9.750.000 7.929.000 7.984.000 0
Sum omløpsmidler 1.795.000 14.398.000 12.591.000 15.122.000 19.143.000
Sum eiendeler 26.276.000 24.148.000 20.520.000 23.106.000 19.143.000
Sum opptjent egenkapital -5.653.000 702.000 3.243.000 3.172.000 3.745.000
Sum egenkapital -3.589.000 732.000 3.273.000 3.202.000 3.775.000
Sum langsiktig gjeld 27.130.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.735.000 23.416.000 17.247.000 19.905.000 15.369.000
Sum gjeld og egenkapital 26.275.000 24.148.000 20.520.000 23.107.000 19.144.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.938.000 3.415.000 9.189.000 23.735.000 16.930.000
Andre inntekter 0 6.567.000 0 0 0
Driftsinntekter 7.938.000 9.982.000 9.189.000 23.735.000 16.930.000
Varekostnad -2.128.000 -2.136.000 -2.053.000 -2.693.000 -1.427.000
Lønninger -4.516.000 -3.974.000 -3.258.000 -6.855.000 -2.232.000
Avskrivning -372.000 -258.000 -55.000 -45.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.757.000 -6.134.000 -3.618.000 -6.139.000 -4.205.000
Driftskostnader -13.773.000 -12.502.000 -8.984.000 -15.732.000 -7.864.000
Driftsresultat -5.835.000 -2.519.000 205.000 8.003.000 9.066.000
Finansinntekter 0 0 0 88.000 13.000
Finanskostnader -520.000 -22.000 -134.000 -9.000 0
Finans -520.000 -22.000 -134.000 79.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 -8.676.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.355.000 -2.542.000 71.000 6.023.000 7.695.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.832.000 2.300.000 429.000 429.000 0
Maskiner anlegg 104.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.223.000 450.000 500.000 555.000 0
Sum varige driftsmidler 4.159.000 2.750.000 929.000 984.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 20.322.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 0
Sum anleggsmidler 24.481.000 9.750.000 7.929.000 7.984.000 0
Varebeholdning 69.000 97.000 133.000 122.000 175.000
Kundefordringer 101.000 658.000 393.000 331.000 486.000
Andre fordringer 1.578.000 1.311.000 232.000 14.234.000 2.925.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 48.000 85.000 40.000 435.000 15.558.000
Sum omløpsmidler 1.795.000 14.398.000 12.591.000 15.122.000 19.143.000
Sum eiendeler 26.276.000 24.148.000 20.520.000 23.106.000 19.143.000
Sum opptjent egenkapital -5.653.000 702.000 3.243.000 3.172.000 3.745.000
Sum egenkapital -3.589.000 732.000 3.273.000 3.202.000 3.775.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 22.925.000 13.108.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 27.130.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.009.000 -895.000 2.129.000 1.456.000 790.000
Betalbar skatt 0 0 0 2.154.000 1.385.000
Skyldig offentlige avgifter 478.000 853.000 998.000 423.000 398.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.248.000 533.000 1.012.000 15.871.000 12.795.000
Sum kortsiktig gjeld 2.735.000 23.416.000 17.247.000 19.905.000 15.369.000
Sum gjeld og egenkapital 26.275.000 24.148.000 20.520.000 23.107.000 19.144.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -940.000 -9.018.000 -4.656.000 -4.783.000 3.774.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 0.7 0.8 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.7 0.8 1.3
Soliditet -13.7 3 1 13.9 19.7
Resultatgrad -73.5 -25.2 2.2 33.7 53.5
Rentedekningsgrad -11.2 -114.5 1.5 889.2
Gjeldsgrad -8.3 3 5.3 6.2 4.1
Total kapitalrentabilitet -22.2 -10.4 1 3 47.4
Signatur
14.07.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
17.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Svakheter/Manglende dokumentasjon og internkontroll
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex