Drift Og Eiendom As
Juridisk navn:  Drift Og Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bankgata 11 Bankgata 11 Fax:
8005 Bodø 8005 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 920555128
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.87%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
11.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 322.000 310.000 66.000
Resultat: 76.000 0 -389.000
Egenkapital: 684.000 611.000 611.000
Regnskap for  Drift Og Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 322.000 310.000 66.000
Driftskostnader -99.000 -147.000 -357.000
Driftsresultat 224.000 163.000 -291.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -147.000 -164.000 -99.000
Finans -147.000 -164.000 -99.000
Resultat før skatt 76.000 0 -389.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 76.000 0 -389.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.919.000 3.919.000 3.919.000
Sum omløpsmidler 20.000 6.000 10.000
Sum eiendeler 3.939.000 3.925.000 3.929.000
Sum opptjent egenkapital -316.000 -389.000 -389.000
Sum egenkapital 684.000 611.000 611.000
Sum langsiktig gjeld 2.789.000 2.913.000 3.038.000
Sum kortsiktig gjeld 466.000 401.000 281.000
Sum gjeld og egenkapital 3.939.000 3.925.000 3.930.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 297.000 310.000 66.000
Andre inntekter 25.000 0 0
Driftsinntekter 322.000 310.000 66.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -99.000 -147.000 -357.000
Driftskostnader -99.000 -147.000 -357.000
Driftsresultat 224.000 163.000 -291.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -147.000 -164.000 -99.000
Finans -147.000 -164.000 -99.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 76.000 0 -389.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 3.919.000 3.919.000 3.919.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.919.000 3.919.000 3.919.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.919.000 3.919.000 3.919.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer -23.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 43.000 6.000 10.000
Sum omløpsmidler 20.000 6.000 10.000
Sum eiendeler 3.939.000 3.925.000 3.929.000
Sum opptjent egenkapital -316.000 -389.000 -389.000
Sum egenkapital 684.000 611.000 611.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.789.000 2.913.000 3.038.000
Leverandørgjeld 10.000 7.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 456.000 394.000 280.000
Sum kortsiktig gjeld 466.000 401.000 281.000
Sum gjeld og egenkapital 3.939.000 3.925.000 3.930.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -446.000 -395.000 -271.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 17.4 15.6 15.5
Resultatgrad 69.6 52.6 -440.9
Rentedekningsgrad 1.5 1 -2.9
Gjeldsgrad 4.8 5.4 5.4
Total kapitalrentabilitet 5.7 4.2 -7.4
Signatur
23.01.2020
SIGNATUR
HENRIKSEN TOR JOHAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex