Drift I Sør As
Juridisk navn:  Drift I Sør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41726199
Lohneveien 46 Lohneveien 46 Fax:
4642 Søgne 4642 Søgne
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 998333695
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/24/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ruud Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25.85%
Resultat  
  
-45.74%
Egenkapital  
  
65.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 589.000 468.000 344.000 288.000 215.000
Resultat: 51.000 94.000 -64.000 -96.000 26.000
Egenkapital: 101.000 61.000 -12.000 38.000 114.000
Regnskap for  Drift I Sør As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 589.000 468.000 344.000 288.000 215.000
Driftskostnader -528.000 -356.000 -392.000 -356.000 -180.000
Driftsresultat 62.000 112.000 -47.000 -68.000 35.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -18.000 -17.000 -29.000 -9.000
Finans -10.000 -18.000 -17.000 -29.000 -9.000
Resultat før skatt 51.000 94.000 -64.000 -96.000 26.000
Skattekostnad -11.000 -21.000 14.000 20.000 -6.000
Årsresultat 40.000 73.000 -51.000 -76.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 145.000 232.000 341.000 421.000 506.000
Sum omløpsmidler 268.000 180.000 47.000 82.000 119.000
Sum eiendeler 413.000 412.000 388.000 503.000 625.000
Sum opptjent egenkapital 71.000 31.000 -42.000 8.000 84.000
Sum egenkapital 101.000 61.000 -12.000 38.000 114.000
Sum langsiktig gjeld 162.000 245.000 331.000 407.000 483.000
Sum kortsiktig gjeld 149.000 106.000 70.000 57.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 412.000 412.000 389.000 502.000 625.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 589.000 468.000 344.000 288.000 215.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 589.000 468.000 344.000 288.000 215.000
Varekostnad -73.000 -9.000 -3.000 -3.000 0
Lønninger -149.000 -79.000 -81.000 -68.000 -34.000
Avskrivning -83.000 -89.000 -93.000 -98.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -223.000 -179.000 -215.000 -187.000 -110.000
Driftskostnader -528.000 -356.000 -392.000 -356.000 -180.000
Driftsresultat 62.000 112.000 -47.000 -68.000 35.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -18.000 -17.000 -29.000 -9.000
Finans -10.000 -18.000 -17.000 -29.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 40.000 73.000 -51.000 -76.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 26.000 12.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 144.000 227.000 316.000 409.000 506.000
Sum varige driftsmidler 144.000 227.000 316.000 409.000 506.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 145.000 232.000 341.000 421.000 506.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 137.000 69.000 38.000 17.000 22.000
Andre fordringer 37.000 2.000 0 55.000 60.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 95.000 109.000 9.000 9.000 37.000
Sum omløpsmidler 268.000 180.000 47.000 82.000 119.000
Sum eiendeler 413.000 412.000 388.000 503.000 625.000
Sum opptjent egenkapital 71.000 31.000 -42.000 8.000 84.000
Sum egenkapital 101.000 61.000 -12.000 38.000 114.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 162.000 245.000 331.000 407.000 483.000
Leverandørgjeld 10.000 5.000 0 0 12.000
Betalbar skatt 7.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 95.000 91.000 43.000 44.000 13.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 38.000 9.000 27.000 13.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 149.000 106.000 70.000 57.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 412.000 412.000 389.000 502.000 625.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 119.000 74.000 -23.000 25.000 91.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.7 0.7 1.4 4.3
Likviditetsgrad 2 1.8 1.7 0.7 1.4 4.3
Soliditet 24.5 14.8 -3.1 7.6 18.2
Resultatgrad 10.5 23.9 -13.7 -23.6 16.3
Rentedekningsgrad 6.2 6.2 -2.8 -2.3 3.9
Gjeldsgrad 3.1 5.8 -33.4 12.2 4.5
Total kapitalrentabilitet 15.0 27.2 -12.1 -13.5 5.6
Signatur
20.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex