Drammen Håndballklubb
Juridisk navn:  Drammen Håndballklubb
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32826100
Knoffs gate 18 Knoffs gate 18 Fax: 32826102
3044 Drammen 3044 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 970022562
Aksjekapital: 79 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 3/3/1992 1
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Ecit Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.81%
Resultat  
  
118.95%
Egenkapital  
  
44.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.265.000 11.699.000 11.385.000 9.808.000 7.157.000
Resultat: 335.000 153.000 858.000 262.000 331.000
Egenkapital: -418.000 -753.000 -898.000 -1.717.000 -1.979.000
Regnskap for  Drammen Håndballklubb
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.265.000 11.699.000 11.385.000 9.808.000 7.157.000
Driftskostnader -8.989.000 -11.583.000 -10.478.000 -9.500.000 -6.814.000
Driftsresultat 276.000 117.000 908.000 307.000 342.000
Finansinntekter 126.000 111.000 0 0 0
Finanskostnader -67.000 -1000 -51.000 -45.000 -11.000
Finans 59.000 36.000 -51.000 -45.000 -11.000
Resultat før skatt 335.000 153.000 858.000 262.000 331.000
Skattekostnad -7000 -40.000 0 0
Årsresultat 335.000 146.000 818.000 262.000 331.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.000 30.000 30.000 24.000 0
Sum omløpsmidler 1.401.000 275.000 1.989.000 914.000 1.085.000
Sum eiendeler 1.446.000 1.978.000 2.019.000 938.000 1.085.000
Sum opptjent egenkapital -418.000 0 -898.000 -1.717.000 -1.979.000
Sum egenkapital -418.000 -753.000 -898.000 -1.717.000 -1.979.000
Sum langsiktig gjeld 111.000 538.000 538.000 563.000 623.000
Sum kortsiktig gjeld 1.753.000 2.194.000 2.380.000 2.092.000 2.441.000
Sum gjeld og egenkapital 1.446.000 1.978.000 2.020.000 938.000 1.085.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.634.000 10.152.000 10.320.000 8.507.000 5.243.000
Andre inntekter 3.630.000 1.547.000 1.065.000 1.300.000 1.913.000
Driftsinntekter 9.265.000 11.699.000 11.385.000 9.808.000 7.157.000
Varekostnad -1.377.000 -2.095.000 -1.853.000 -2.509.000 -1.117.000
Lønninger -5.374.000 -6.884.000 -5.624.000 -4.759.000 -4.112.000
Avskrivning -7.000 -1000 0 0 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.231.000 -2.603.000 -3.001.000 -2.232.000 -1.576.000
Driftskostnader -8.989.000 -11.583.000 -10.478.000 -9.500.000 -6.814.000
Driftsresultat 276.000 117.000 908.000 307.000 342.000
Finansinntekter 126.000 111.000 0 0 0
Finanskostnader -67.000 -1000 -51.000 -45.000 -11.000
Finans 59.000 36.000 -51.000 -45.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 335.000 146.000 818.000 262.000 331.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 22.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 52.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 15.000 22.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 0 30.000 24.000 0
Sum anleggsmidler 45.000 30.000 30.000 24.000 0
Varebeholdning 23.000 35.000 55.000 34.000 31.000
Kundefordringer 1.036.000 1.204.000 1.069.000 479.000 349.000
Andre fordringer 85.000 413.000 353.000 173.000 264.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 257.000 275.000 513.000 227.000 441.000
Sum omløpsmidler 1.401.000 275.000 1.989.000 914.000 1.085.000
Sum eiendeler 1.446.000 1.978.000 2.019.000 938.000 1.085.000
Sum opptjent egenkapital -418.000 0 -898.000 -1.717.000 -1.979.000
Sum egenkapital -418.000 -753.000 -898.000 -1.717.000 -1.979.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 23.000 456.000 808.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 111.000 538.000 538.000 563.000 623.000
Leverandørgjeld 73.000 204.000 156.000 333.000 608.000
Betalbar skatt 7..000 7.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 489.000 576.000 569.000 555.000 459.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.168.000 951.000 839.000 1.204.000 1.374.000
Sum kortsiktig gjeld 1.753.000 2.194.000 2.380.000 2.092.000 2.441.000
Sum gjeld og egenkapital 1.446.000 1.978.000 2.020.000 938.000 1.085.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -352.000 -391.000 -1.178.000 -1.356.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.4 0.4
Soliditet -28.9 -44.5 -182.4
Resultatgrad 3.0 8 3.1 4.8
Rentedekningsgrad 4.1 17.8 6.8 31.1
Gjeldsgrad -4.5 -3.2 -1.5 -1.5
Total kapitalrentabilitet 27.8 4 32.7 31.5
Signatur
09.06.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex