Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Drønen Havfiske AS
Juridisk navn:  Drønen Havfiske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56183173
Postboks 1975 Nordnes, Tråvik 58 Fax: 56185660
5817 Bergen 5384 Torangsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 978637299
Aksjekapital: 1.908.985 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/2/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.44%
Resultat  
  
-96.63%
Egenkapital  
  
-80.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 56.592.000 59.221.000 51.751.000 60.491.000 51.833.000
Resultat: 16.828.000 499.917.000 15.384.000 19.643.000 4.454.000
Egenkapital: 10.603.000 53.244.000 189.815.000 202.922.000 209.962.000
Regnskap for  Drønen Havfiske AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 56.592.000 59.221.000 51.751.000 60.491.000 51.833.000
Driftskostnader -40.670.000 -39.718.000 -34.653.000 -39.193.000 -45.847.000
Driftsresultat 15.923.000 19.503.000 17.099.000 21.299.000 5.986.000
Finansinntekter 1.655.000 482.301.000 147.000 606.000 824.000
Finanskostnader -750.000 -1.887.000 -1.862.000 -2.262.000 -2.357.000
Finans 905.000 480.414.000 -1.715.000 -1.656.000 -1.533.000
Resultat før skatt 16.828.000 499.917.000 15.384.000 19.643.000 4.454.000
Skattekostnad -3.943.000 -4.014.000 -3.491.000 -4.696.000 -680.000
Årsresultat 12.885.000 495.903.000 11.893.000 14.947.000 3.774.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.489.000 35.068.000 279.986.000 303.198.000 320.865.000
Sum omløpsmidler 14.391.000 521.101.000 3.695.000 3.201.000 3.772.000
Sum eiendeler 48.880.000 556.169.000 283.681.000 306.399.000 324.637.000
Sum opptjent egenkapital 8.700.000 34.210.000 47.445.000 60.552.000 67.535.000
Sum egenkapital 10.603.000 53.244.000 189.815.000 202.922.000 209.962.000
Sum langsiktig gjeld 20.965.000 24.539.000 64.889.000 72.742.000 93.808.000
Sum kortsiktig gjeld 17.311.000 478.385.000 28.977.000 30.735.000 20.868.000
Sum gjeld og egenkapital 48.879.000 556.168.000 283.681.000 306.399.000 324.637.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 56.592.000 59.221.000 51.751.000 60.491.000 51.833.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 56.592.000 59.221.000 51.751.000 60.491.000 51.833.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -19.186.000 -18.987.000 -16.774.000 -19.608.000 -16.380.000
Avskrivning -4.891.000 -4.799.000 -4.640.000 -4.415.000 -4.912.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.593.000 -15.932.000 -13.239.000 -15.170.000 -24.555.000
Driftskostnader -40.670.000 -39.718.000 -34.653.000 -39.193.000 -45.847.000
Driftsresultat 15.923.000 19.503.000 17.099.000 21.299.000 5.986.000
Finansinntekter 1.655.000 482.301.000 147.000 606.000 824.000
Finanskostnader -750.000 -1.887.000 -1.862.000 -2.262.000 -2.357.000
Finans 905.000 480.414.000 -1.715.000 -1.656.000 -1.533.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -6.000.000 -465.474.000 -12.500.000 -12.500.000 -8.000.000
Årsresultat 12.885.000 495.903.000 11.893.000 14.947.000 3.774.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.206.000 1.240.000 1.416.000 1.628.000 1.868.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.898.000 1.662.000 1.771.000 1.383.000 785.000
Sum varige driftsmidler 31.453.000 35.032.000 39.267.000 42.475.000 46.009.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.036.000 35.000 240.719.000 260.724.000 274.856.000
Sum anleggsmidler 34.489.000 35.068.000 279.986.000 303.198.000 320.865.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 13.000 191.000 0 0
Andre fordringer 1.559.000 2.449.000 1.217.000 1.183.000 1.535.000
Sum investeringer 16.000 14.000 34.000 28.000 64.000
Kasse, bank 12.817.000 518.625.000 2.253.000 1.990.000 2.173.000
Sum omløpsmidler 14.391.000 521.101.000 3.695.000 3.201.000 3.772.000
Sum eiendeler 48.880.000 556.169.000 283.681.000 306.399.000 324.637.000
Sum opptjent egenkapital 8.700.000 34.210.000 47.445.000 60.552.000 67.535.000
Sum egenkapital 10.603.000 53.244.000 189.815.000 202.922.000 209.962.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.965.000 4.539.000 5.396.000 6.215.000 6.989.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 6.000.000 7.817.000 6.999.000
Sum langsiktig gjeld 20.965.000 24.539.000 64.889.000 72.742.000 93.808.000
Leverandørgjeld 935.000 1.997.000 1.435.000 463.000 328.000
Betalbar skatt 4.517.000 4.871.000 4.311.000 3.515.000 0
Skyldig offentlige avgifter 5.420.000 4.993.000 4.303.000 6.008.000 5.128.000
Utbytte -6.000.000 -465.474.000 -12.500.000 -12.500.000 -8.000.000
Annen kortsiktig gjeld 439.000 1.050.000 429.000 432.000 412.000
Sum kortsiktig gjeld 17.311.000 478.385.000 28.977.000 30.735.000 20.868.000
Sum gjeld og egenkapital 48.879.000 556.168.000 283.681.000 306.399.000 324.637.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.920.000 42.716.000 -25.282.000 -27.534.000 -17.096.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.1 0.1 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.8 1.1 0.1 0.1 0.2
Soliditet 21.7 9.6 66.9 66.2 64.7
Resultatgrad 28.1 32.9 3 35.2 11.5
Rentedekningsgrad 21.2 10.3 9.2 9.4 2.9
Gjeldsgrad 3.6 9.4 0.5 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 3 90.2 6.1 7.1 2.1
Signatur
02.06.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex