Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Drømmeturer As
Juridisk navn:  Drømmeturer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94174838
Postboks 61 Kjommevegen 242 Fax:
3581 Geilo 3626 Rollag
Fylke: Kommune:
Viken Rollag
Org.nr: 986729380
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2004 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vågå Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.52%
Resultat  
  
-190.2%
Egenkapital  
  
-107.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.461.000 2.499.000 1.647.000 282.000 4.988.000
Resultat: -296.000 -102.000 -719.000 -1.794.000 2.662.000
Egenkapital: -20.000 275.000 377.000 2.174.000 3.514.000
Regnskap for  Drømmeturer As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.461.000 2.499.000 1.647.000 282.000 4.988.000
Driftskostnader -2.756.000 -2.597.000 -2.365.000 -2.087.000 -2.259.000
Driftsresultat -296.000 -99.000 -719.000 -1.805.000 2.730.000
Finansinntekter 3.000 0 2.000 14.000 15.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -2.000 -3.000 -84.000
Finans 0 -3.000 0 11.000 -69.000
Resultat før skatt -296.000 -102.000 -719.000 -1.794.000 2.662.000
Skattekostnad 0 0 139.000 454.000 -593.000
Årsresultat -296.000 -102.000 -581.000 -1.340.000 2.069.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 1.106.000 3.562.000
Sum omløpsmidler 820.000 310.000 767.000 1.328.000 760.000
Sum eiendeler 823.000 313.000 770.000 2.434.000 4.322.000
Sum opptjent egenkapital -420.000 -125.000 -23.000 558.000 1.897.000
Sum egenkapital -20.000 275.000 377.000 2.174.000 3.514.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 139.000 593.000
Sum kortsiktig gjeld 844.000 38.000 393.000 121.000 214.000
Sum gjeld og egenkapital 824.000 313.000 770.000 2.435.000 4.321.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.446.000 2.499.000 1.640.000 187.000 401.000
Andre inntekter 14.000 0 7.000 95.000 4.587.000
Driftsinntekter 2.461.000 2.499.000 1.647.000 282.000 4.988.000
Varekostnad -1.863.000 -2.008.000 -933.000 -85.000 -467.000
Lønninger -698.000 -311.000 -622.000 -758.000 -1.091.000
Avskrivning 0 0 -226.000 -296.000 -218.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -195.000 -278.000 -584.000 -948.000 -483.000
Driftskostnader -2.756.000 -2.597.000 -2.365.000 -2.087.000 -2.259.000
Driftsresultat -296.000 -99.000 -719.000 -1.805.000 2.730.000
Finansinntekter 3.000 0 2.000 14.000 15.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -2.000 -3.000 -84.000
Finans 0 -3.000 0 11.000 -69.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -296.000 -102.000 -581.000 -1.340.000 2.069.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 2.863.000
Maskiner anlegg 0 0 0 226.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 878.000 455.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 1.103.000 3.319.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 243.000
Sum anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 1.106.000 3.562.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 95.000 43.000 272.000 59.000 241.000
Andre fordringer 108.000 0 6.000 141.000 420.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 617.000 267.000 489.000 1.099.000 99.000
Sum omløpsmidler 820.000 310.000 767.000 1.328.000 760.000
Sum eiendeler 823.000 313.000 770.000 2.434.000 4.322.000
Sum opptjent egenkapital -420.000 -125.000 -23.000 558.000 1.897.000
Sum egenkapital -20.000 275.000 377.000 2.174.000 3.514.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 139.000 593.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 139.000 593.000
Leverandørgjeld 157.000 7.000 94.000 8.000 27.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 46.000 4.000 38.000 59.000 95.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 640.000 27.000 261.000 54.000 93.000
Sum kortsiktig gjeld 844.000 38.000 393.000 121.000 214.000
Sum gjeld og egenkapital 824.000 313.000 770.000 2.435.000 4.321.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -24.000 272.000 374.000 1.207.000 546.000
Likviditetsgrad 1 1 8.2 2 1 3.6
Likviditetsgrad 2 1 8.2 2 1 3.6
Soliditet -2.4 87.9 4 89.3 81.3
Resultatgrad -43.7 -640.1 54.7
Rentedekningsgrad -98.7 -359.5 -601.7 32.7
Gjeldsgrad -42.2 0.1 1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -35.6 -31.6 -93.1 -73.6 63.5
Signatur
26.02.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex