Dozerdrift AS
Juridisk navn:  Dozerdrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32741295
Bekkedalen 4 Fax: 32741136
3630 Rødberg 3630 Rødberg
Fylke: Kommune:
Viken Nore Og Uvdal
Org.nr: 911202867
Aksjekapital: 1.203.300 NOK
Antall ansatte: 65
Etableringsdato: 1/2/1978 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Uvdal Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
23.5%
Resultat  
  
175.31%
Egenkapital  
  
3.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 92.483.000 74.887.000 75.507.000 88.186.000 76.180.000
Resultat: 1.400.000 -1.859.000 1.945.000 -2.766.000 5.228.000
Egenkapital: 34.352.000 33.273.000 34.906.000 33.239.000 35.232.000
Regnskap for  Dozerdrift AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 92.483.000 74.887.000 75.507.000 88.186.000 76.180.000
Driftskostnader -90.870.000 -76.467.000 -73.372.000 -90.778.000 -70.844.000
Driftsresultat 1.613.000 -1.581.000 2.135.000 -2.592.000 5.337.000
Finansinntekter 82.000 9.000 8.000 5.000 5.000
Finanskostnader -295.000 -288.000 -197.000 -178.000 -113.000
Finans -213.000 -279.000 -189.000 -173.000 -108.000
Resultat før skatt 1.400.000 -1.859.000 1.945.000 -2.766.000 5.228.000
Skattekostnad -321.000 404.000 -279.000 773.000 -1.151.000
Årsresultat 1.079.000 -1.455.000 1.667.000 -1.993.000 4.077.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.974.000 30.599.000 28.005.000 30.508.000 31.205.000
Sum omløpsmidler 29.435.000 29.044.000 29.456.000 28.022.000 28.030.000
Sum eiendeler 63.409.000 59.643.000 57.461.000 58.530.000 59.235.000
Sum opptjent egenkapital 30.063.000 28.984.000 30.616.000 28.950.000 30.942.000
Sum egenkapital 34.352.000 33.273.000 34.906.000 33.239.000 35.232.000
Sum langsiktig gjeld 12.804.000 8.049.000 9.248.000 9.509.000 7.768.000
Sum kortsiktig gjeld 16.253.000 18.321.000 13.307.000 15.782.000 16.236.000
Sum gjeld og egenkapital 63.409.000 59.643.000 57.460.000 58.530.000 59.235.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 90.463.000 72.821.000 73.284.000 87.168.000 75.394.000
Andre inntekter 2.020.000 2.066.000 2.223.000 1.018.000 787.000
Driftsinntekter 92.483.000 74.887.000 75.507.000 88.186.000 76.180.000
Varekostnad -44.416.000 -31.464.000 -27.110.000 -44.049.000 -30.346.000
Lønninger -20.274.000 -19.881.000 -19.763.000 -19.823.000 -15.735.000
Avskrivning -6.829.000 -6.846.000 -6.657.000 -6.790.000 -6.063.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.351.000 -18.276.000 -19.842.000 -20.116.000 -18.700.000
Driftskostnader -90.870.000 -76.467.000 -73.372.000 -90.778.000 -70.844.000
Driftsresultat 1.613.000 -1.581.000 2.135.000 -2.592.000 5.337.000
Finansinntekter 82.000 9.000 8.000 5.000 5.000
Finanskostnader -295.000 -288.000 -197.000 -178.000 -113.000
Finans -213.000 -279.000 -189.000 -173.000 -108.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -2.500.000
Årsresultat 1.079.000 -1.455.000 1.667.000 -1.993.000 4.077.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 6.458.000 1.928.000 2.249.000 2.528.000 2.853.000
Maskiner anlegg 15.451.000 14.772.000 17.755.000 23.900.000 24.705.000
Driftsløsøre 11.960.000 13.793.000 7.942.000 4.018.000 3.583.000
Sum varige driftsmidler 33.870.000 30.493.000 27.946.000 30.446.000 31.141.000
Sum finansielle anleggsmidler 104.000 106.000 59.000 62.000 64.000
Sum anleggsmidler 33.974.000 30.599.000 28.005.000 30.508.000 31.205.000
Varebeholdning 84.000 101.000 92.000 63.000 259.000
Kundefordringer 18.444.000 18.791.000 21.986.000 25.556.000 24.282.000
Andre fordringer 276.000 601.000 1.209.000 1.074.000 1.541.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 10.630.000 9.551.000 6.168.000 1.328.000 1.947.000
Sum omløpsmidler 29.435.000 29.044.000 29.456.000 28.022.000 28.030.000
Sum eiendeler 63.409.000 59.643.000 57.461.000 58.530.000 59.235.000
Sum opptjent egenkapital 30.063.000 28.984.000 30.616.000 28.950.000 30.942.000
Sum egenkapital 34.352.000 33.273.000 34.906.000 33.239.000 35.232.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.776.000 1.836.000 3.717.000 3.439.000 4.212.000
Gjeld til kredittinstitutt 482.000 1.115.000 2.135.000 0
Sum langsiktig gjeld 12.804.000 8.049.000 9.248.000 9.509.000 7.768.000
Leverandørgjeld 8.956.000 11.495.000 6.031.000 5.715.000 4.583.000
Betalbar skatt 381.000 1.428.000 0 0 589.000
Skyldig offentlige avgifter 3.308.000 1.940.000 3.418.000 4.024.000 4.022.000
Utbytte 0 0 0 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 3.608.000 2.977.000 2.743.000 3.909.000 4.541.000
Sum kortsiktig gjeld 16.253.000 18.321.000 13.307.000 15.782.000 16.236.000
Sum gjeld og egenkapital 63.409.000 59.643.000 57.460.000 58.530.000 59.235.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.182.000 10.723.000 16.149.000 12.240.000 11.794.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.6 2.2 1.8 1.7
Likviditetsgrad 2 1.8 1.6 2.2 1.8 1.7
Soliditet 54.2 55.8 60.7 56.8 59.5
Resultatgrad 1.7 -2.1 2.8 -2.9 7
Rentedekningsgrad 5.5 -5.5 10.8 -14.6 47.2
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.6 0.8 0.7
Total kapitalrentabilitet 2.7 -2.6 3.7 -4.4 9
Signatur
17.12.2010
SIGNATUR HVER FOR SEG:
TOR JACOBSEN
OLE JACOBSEN
Prokurister
17.12.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex