Dombås Hotell As
Juridisk navn:  Dombås Hotell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61240600
Postboks 40 Domaasgrendi 1 Fax: 61241461
2659 Dombås 2660 Dombås
Fylke: Kommune:
Innlandet Dovre
Org.nr: 911199289
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 48
Etableringsdato: 11/2/1947
Foretakstype: AS
Revisor: Gudbrandsdal Revisjon As
Regnskapsfører: Snøhetta Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.42%
Resultat  
  
-19.1%
Egenkapital  
  
-27.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 18.947.000 21.634.000 22.595.000 20.660.000 20.027.000
Resultat: 2.393.000 2.958.000 4.585.000 3.284.000 3.214.000
Egenkapital: 8.463.000 11.597.000 9.290.000 5.724.000 3.866.000
Regnskap for  Dombås Hotell As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.947.000 21.634.000 22.595.000 20.660.000 20.027.000
Driftskostnader -16.135.000 -18.152.000 -17.424.000 -16.687.000 -15.788.000
Driftsresultat 2.813.000 3.481.000 5.170.000 3.972.000 4.239.000
Finansinntekter 61.000 87.000 56.000 33.000 39.000
Finanskostnader -481.000 -611.000 -641.000 -721.000 -1.064.000
Finans -420.000 -524.000 -585.000 -688.000 -1.025.000
Resultat før skatt 2.393.000 2.958.000 4.585.000 3.284.000 3.214.000
Skattekostnad -526.000 -651.000 -1.018.000 -1.426.000 0
Årsresultat 1.866.000 2.307.000 3.567.000 1.857.000 3.214.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.392.000 28.771.000 29.330.000 27.569.000 27.396.000
Sum omløpsmidler 2.395.000 1.805.000 1.292.000 1.835.000 2.205.000
Sum eiendeler 28.787.000 30.576.000 30.622.000 29.404.000 29.601.000
Sum opptjent egenkapital 7.963.000 11.097.000 8.790.000 5.224.000 3.366.000
Sum egenkapital 8.463.000 11.597.000 9.290.000 5.724.000 3.866.000
Sum langsiktig gjeld 17.838.000 15.785.000 18.294.000 20.793.000 23.000.000
Sum kortsiktig gjeld 2.486.000 3.194.000 3.038.000 2.887.000 2.734.000
Sum gjeld og egenkapital 28.787.000 30.576.000 30.622.000 29.404.000 29.600.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.519.000 21.634.000 22.469.000 20.625.000 19.979.000
Andre inntekter 427.000 0 125.000 35.000 49.000
Driftsinntekter 18.947.000 21.634.000 22.595.000 20.660.000 20.027.000
Varekostnad -1.395.000 -2.337.000 -2.243.000 -2.294.000 -1.868.000
Lønninger -6.654.000 -8.753.000 -8.280.000 -7.676.000 -7.361.000
Avskrivning -1.281.000 -1.307.000 -1.288.000 -1.286.000 -1.241.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.805.000 -5.755.000 -5.613.000 -5.431.000 -5.318.000
Driftskostnader -16.135.000 -18.152.000 -17.424.000 -16.687.000 -15.788.000
Driftsresultat 2.813.000 3.481.000 5.170.000 3.972.000 4.239.000
Finansinntekter 61.000 87.000 56.000 33.000 39.000
Finanskostnader -481.000 -611.000 -641.000 -721.000 -1.064.000
Finans -420.000 -524.000 -585.000 -688.000 -1.025.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.866.000 2.307.000 3.567.000 1.857.000 3.214.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 24.049.000 25.126.000 25.015.000 24.507.000 24.104.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.240.000 2.417.000 2.847.000 3.054.000 3.284.000
Sum varige driftsmidler 26.289.000 27.543.000 27.862.000 27.561.000 27.388.000
Sum finansielle anleggsmidler 103.000 1.228.000 1.468.000 8.000 8.000
Sum anleggsmidler 26.392.000 28.771.000 29.330.000 27.569.000 27.396.000
Varebeholdning 125.000 133.000 151.000 134.000 178.000
Kundefordringer 321.000 320.000 437.000 465.000 926.000
Andre fordringer 651.000 4.000 6.000 37.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.297.000 1.348.000 698.000 1.199.000 1.064.000
Sum omløpsmidler 2.395.000 1.805.000 1.292.000 1.835.000 2.205.000
Sum eiendeler 28.787.000 30.576.000 30.622.000 29.404.000 29.601.000
Sum opptjent egenkapital 7.963.000 11.097.000 8.790.000 5.224.000 3.366.000
Sum egenkapital 8.463.000 11.597.000 9.290.000 5.724.000 3.866.000
Sum avsetninger til forpliktelser 762.000 785.000 794.000 793.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.838.000 15.785.000 18.294.000 20.793.000 23.000.000
Leverandørgjeld 820.000 1.132.000 595.000 1.277.000 992.000
Betalbar skatt 550.000 660.000 1.018.000 633.000 0
Skyldig offentlige avgifter 257.000 417.000 500.000 92.000 310.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 858.000 986.000 924.000 884.000 1.433.000
Sum kortsiktig gjeld 2.486.000 3.194.000 3.038.000 2.887.000 2.734.000
Sum gjeld og egenkapital 28.787.000 30.576.000 30.622.000 29.404.000 29.600.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -91.000 -1.389.000 -1.746.000 -1.052.000 -529.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.6 0.4 0.6 0.8
Likviditetsgrad 2 0.9 0.5 0.4 0.6 0.7
Soliditet 29.4 37.9 30.3 19.5 13.1
Resultatgrad 14.8 16.1 22.9 19.2 21.2
Rentedekningsgrad 5.8 5.7 8.1 5.5 4
Gjeldsgrad 2.4 1.6 2.3 4.1 6.7
Total kapitalrentabilitet 10.0 11.7 17.1 13.6 14.5
Signatur
30.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex