Dombås Hotell AS
Juridisk navn:  Dombås Hotell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61240600
Postboks 40 Domaasgrendi 1 Fax: 61241461
2659 Dombås 2660 Dombås
Fylke: Kommune:
Innlandet Dovre
Org.nr: 911199289
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 11/2/1947
Foretakstype: AS
Revisor: Gudbrandsdal Revisjon As
Regnskapsfører: Snøhetta Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.25%
Resultat  
  
-35.49%
Egenkapital  
  
24.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 21.634.000 22.595.000 20.660.000 20.027.000 17.651.000
Resultat: 2.958.000 4.585.000 3.284.000 3.214.000 2.163.000
Egenkapital: 11.597.000 9.290.000 5.724.000 3.866.000 652.000
Regnskap for  Dombås Hotell AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 21.634.000 22.595.000 20.660.000 20.027.000 17.651.000
Driftskostnader -18.152.000 -17.424.000 -16.687.000 -15.788.000 -14.248.000
Driftsresultat 3.481.000 5.170.000 3.972.000 4.239.000 3.402.000
Finansinntekter 87.000 56.000 33.000 39.000 50.000
Finanskostnader -611.000 -641.000 -721.000 -1.064.000 -1.289.000
Finans -524.000 -585.000 -688.000 -1.025.000 -1.239.000
Resultat før skatt 2.958.000 4.585.000 3.284.000 3.214.000 2.163.000
Skattekostnad -651.000 -1.018.000 -1.426.000 0 0
Årsresultat 2.307.000 3.567.000 1.857.000 3.214.000 2.163.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.771.000 29.330.000 27.569.000 27.396.000 28.569.000
Sum omløpsmidler 1.805.000 1.292.000 1.835.000 2.205.000 1.139.000
Sum eiendeler 30.576.000 30.622.000 29.404.000 29.601.000 29.708.000
Sum opptjent egenkapital 11.097.000 8.790.000 5.224.000 3.366.000 152.000
Sum egenkapital 11.597.000 9.290.000 5.724.000 3.866.000 652.000
Sum langsiktig gjeld 15.785.000 18.294.000 20.793.000 23.000.000 26.500.000
Sum kortsiktig gjeld 3.194.000 3.038.000 2.887.000 2.734.000 2.556.000
Sum gjeld og egenkapital 30.576.000 30.622.000 29.404.000 29.600.000 29.708.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.634.000 22.469.000 20.625.000 19.979.000 17.625.000
Andre inntekter 0 125.000 35.000 49.000 26.000
Driftsinntekter 21.634.000 22.595.000 20.660.000 20.027.000 17.651.000
Varekostnad -2.337.000 -2.243.000 -2.294.000 -1.868.000 -1.739.000
Lønninger -8.753.000 -8.280.000 -7.676.000 -7.361.000 -6.657.000
Avskrivning -1.307.000 -1.288.000 -1.286.000 -1.241.000 -1.199.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.755.000 -5.613.000 -5.431.000 -5.318.000 -4.653.000
Driftskostnader -18.152.000 -17.424.000 -16.687.000 -15.788.000 -14.248.000
Driftsresultat 3.481.000 5.170.000 3.972.000 4.239.000 3.402.000
Finansinntekter 87.000 56.000 33.000 39.000 50.000
Finanskostnader -611.000 -641.000 -721.000 -1.064.000 -1.289.000
Finans -524.000 -585.000 -688.000 -1.025.000 -1.239.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.307.000 3.567.000 1.857.000 3.214.000 2.163.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 25.126.000 25.015.000 24.507.000 24.104.000 25.015.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.417.000 2.847.000 3.054.000 3.284.000 3.546.000
Sum varige driftsmidler 27.543.000 27.862.000 27.561.000 27.388.000 28.561.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.228.000 1.468.000 8.000 8.000 8.000
Sum anleggsmidler 28.771.000 29.330.000 27.569.000 27.396.000 28.569.000
Varebeholdning 133.000 151.000 134.000 178.000 191.000
Kundefordringer 320.000 437.000 465.000 926.000 509.000
Andre fordringer 4.000 6.000 37.000 36.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.348.000 698.000 1.199.000 1.064.000 437.000
Sum omløpsmidler 1.805.000 1.292.000 1.835.000 2.205.000 1.139.000
Sum eiendeler 30.576.000 30.622.000 29.404.000 29.601.000 29.708.000
Sum opptjent egenkapital 11.097.000 8.790.000 5.224.000 3.366.000 152.000
Sum egenkapital 11.597.000 9.290.000 5.724.000 3.866.000 652.000
Sum avsetninger til forpliktelser 785.000 794.000 793.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.785.000 18.294.000 20.793.000 23.000.000 26.500.000
Leverandørgjeld 1.132.000 595.000 1.277.000 992.000 1.370.000
Betalbar skatt 660.000 1.018.000 633.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 417.000 500.000 92.000 310.000 142.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 986.000 924.000 884.000 1.433.000 1.044.000
Sum kortsiktig gjeld 3.194.000 3.038.000 2.887.000 2.734.000 2.556.000
Sum gjeld og egenkapital 30.576.000 30.622.000 29.404.000 29.600.000 29.708.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.389.000 -1.746.000 -1.052.000 -529.000 -1.417.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.4 0.6 0.8 0.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.6 0.7 0.4
Soliditet 37.9 30.3 19.5 13.1 2.2
Resultatgrad 16.1 22.9 19.2 21.2 19.3
Rentedekningsgrad 5.7 8.1 5.5 4 2.7
Gjeldsgrad 1.6 2.3 4.1 6.7 44.6
Total kapitalrentabilitet 11.7 17.1 13.6 14.5 11.6
Signatur
30.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex